Patentovaná technologie FUTTEC funguje na principu mikrovlnného ohřevu asfaltových směsí, díky čemuž je zajištěn energeticky šetrný, trvale kontrolovaný regulovaný ohřev doplňované asfaltové směsi i plochy stávající vozovky v místě poruchy, s garancí homogenních teplot v tloušťce opravované vrstvy dle schváleného technologického předpisu. Jedná se o bezesparou technologii s dokonalou rovinatostí povrchu opravy. Technologie FUTTEC je systémové řešení, které obsahuje stroj na ohřev asfaltových povrchů, pec na ohřev asfaltové směsi a kontejner s kompletním vybavením.
Mikrovlnná technologie ohřívá, případně i vysušuje povrch vozovky bez nežádoucího vypalování a degradace asfaltové směsi. Opravy lze díky tomu realizovat po celý rok i v zimním období, což ostatní technologie neumožňují v požadované kvalitě. Další výhodou je oprava všech typů poruch, kdy je možné opravovat poruchy od menších trhlin až po výtluky, poruchy u vpustí a poklopů kanalizačních šachet. Opravu lze provádět na různých typech asfaltových vozovek. Oprava poruchy probíhá při dodržení „TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek“ v délce celého cyklu opravy do 1 hodiny, i v zimním období, od zahájení prací, s dvoučlennou posádkou. Na opravenou poruchu, nejen v zimním období, se nemusí minimálně v následujících 5 letech údržba vracet a opakovaně opravovat. Užíváním mikrovlnné technologie se bude snižovat dlouhodobý dluh v údržbě silniční infrastruktury.
HORIZON 2020

Společnost FUTTEC a. s. v široké mezinárodní konkurenci a jako jedna z mála z České republiky získala podporu z prestižního evropského programu Horizon 2020. Prostřednictvím tohoto programu je poskytována podpora na vývoj inovativních výrobků a jejich následné uvedení na trh.
Společnost FUTTEC a. s. díky tomu pracuje s maximální intenzitou na dalším rozvoji mikrovlnné technologie pro opravy asfaltových povrchů s cílem radikálního zrychlení ohřevu i zjednodušení pracovního postupu a tím dalšího významného zefektivnění celé technologie.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and Innovation programme under grant agreement No 873538.

FUTTEC a. s.
e-mail: info@futtec.cz
www.futtec.cz