Společnost CWS je držitelem certifikátu ČSN ISO 9001:2009. Mezi tituly, které společnost obdržela v rámci českého podnikatelského sektoru, vynikají především prestižní ocenění Firma roku Ústeckého kraje v letech 2007 a 2009 a Štika českého businessu.

Kabelovod ZEKAN

Trubkový kabelovod ZEKAN je systém uložení kabelových chrániček v zemi, který slouží k ochraně kabelových vedení proti mechanickému poškození. Kabelovod zajišťuje propojení jednotlivých kabelových komor nebo vyústění do objektů s možností výměny nebo přidání kabelů. Kabelové chráničky jsou také využívány k zajištění rezervních kabelových tras pro budoucí osazení kabely.

Kabelovody ZEKAN od společnosti CWS s. r. o.


Pro vedení kabelů mezi jednotlivými kabelovými komorami jsou v kabelovodu používány kabelové chráničky, PVC trubky s hrdlem vybaveným pryžovým těsněním. Spoje kabelových chrániček zasunutých v hrdlech s těsněním zajišťují vodotěsnost kabelovodu. Ohybové díly chrániček s těsněním umožňují změny vedení kabelovodu v horizontálním i vertikálním směru. Rozteče trubek jsou vymezeny distančními rozpěrkami, do kterých jsou zaklesnuty.

Pro zajištění mechanické odolnosti kabelovodu je nutné dodržet doporučené způsoby hutnění a typy zásypového materiálu. Systém je připraven pro snadnou instalaci kabelových chrániček od Ø 63 mm do Ø 200 mm. Prostorovým oddělením jednotlivých trubek a prosypáním zásypovým materiálem v tělese kabelovodu je zajištěna ochrana souběžných kabelových vedení. Dojde-li k poruše silového kabelu, je souběžné vedení ve vedlejší chráničce chráněno před účinky působení elektrického oblouku. Pro ochránění souběžných vedení při vedení VN kabelu je doporučeno provést prosyp kabelovodu křemičitým pískem, který má velkou odolnost vůči vysokým teplotám. Materiál PVC je samozhášivý (třída reakce na oheň B), vylučuje zahoření chrániček a následné šíření ohně. V případě potřeby zajištění velké mechanické odolnosti (např. v úseku pod frekventovanou silniční komunikací s průjezdem těžkých dopravních prostředků) je možné kabelovod zalít betonem.

Kabelovody ZEKAN od společnosti CWS s. r. o.


Kabelové komory ZEKAN se používají při výstavbě kabelovodů jako přístupová místa kabelových tras pro instalaci prvků, křížení, odbočení a kontrolu kabelů. Lze do nich instalovat i další prvky inženýrských sítí. V porovnání s betonovými nebo zděnými komorami jsou podstatně lehčí, díly jsou vyrobeny z HDPE. Snadno a rychle je lze nainstalovat a vzhledem ke stavebnicovému systému umožňují aktuální změnu rozměru komory dle nastalých požadavků projektu nebo stavby. Jejich mechanická zatížitelnost je vysoká, odpovídá parametrům normy ČSN EN 124.

Předlisované otvory pro vyústění chrániček v kabelových komorách jsou ve stejných roztečích jako uložení chrániček v distančních rozpěrkách.

Kabelovody ZEKAN od společnosti CWS s. r. o.


Otvory pro vyústění chrániček z komory se snadno vytvoří vykružovacím vrtákem pro požadovaný průměr chráničky.

Poklopy komor:
-  Poklopy z kompozitního materiálu – zatížitelnost B 125 (12,5 t)
-  Poklopy litinové – zatížitelnost D 400 (40 t)

Josef Špád