Každý dům a byt je nutné vytápět. Ti náročnější ocení bezdrátový elektroinstalační systém xComfort s rozšířenými funkcemi. Centrální ovládací zařízení Room Manager (RM) nově zajišťuje zónovou regulaci vytápění/chlazení až pro šest místností. Místnosti mohou být vytápěny na různé teploty v průběhu dne zcela individuálně. Integrovaný senzor teploty řídí vytápění v místnosti instalace RM, dalších pět místností může regulovat za použití bezdrátových termostatů. V místnostech RM spíná aktory pro vytápění/chlazení, které ovládají termoelektrické ventily na radiátorech nebo v rozdělovači podlahového topení; v kotelně spíná zdroj tepla nebo oběhové čerpadlo. Stiskem odchodového RF tlačítka centrálně zhasnete světla, vypnete vybrané spotřebiče, zakódujete a v požadovaných místnostech zvolíte úsporný vytápěcí režim. Je-li použit RM s Bluetooth, vytápěcí režim můžete vzdáleně měnit odesláním zprávy SMS.

Room Manager je navíc vybaven časovými programy pro spínání spotřebičů, ventilátorů, ovládání rolet a žaluzií s možností vytvářet scénáře a logické vazby pro běžnou automatizaci technických zařízení budov. Na displeji mohou být zobrazeny údaje z binárních vstupů (např. RF tlačítek, povětrnostních senzorů, HDO) nebo analogové hodnoty (teploty, vlhkost, intenzita, spotřeba energií), popřípadě venkovní teplota s aktuálním trendem vývoje oteplení. Zobrazovány jsou rovněž stavy ovládaných výstupů, které je možné dotykovým kolečkem i ovládat. Čtyři dotykové senzory lze využít např. k aktivaci světelných scén, přepnutí topného režimu nebo ke změně teploty v místnosti, vyvolání simulace přítomnosti či k ovládání rolet. Výběr funkcí je velmi pohodlný – jsou voleny z nabídkového menu s uživatelskými a servisními obrazovkami, na kterých jde mimo jiné sledovat i stav baterií připojených senzorů.

Rozšířené funkce Room Manageru
•    Řízení vytápění/chlazení až šesti místností, týdenní časový program, teploty: komfort, standby, noc a protimrazová. Uživatelsky nastavit teploty a provozní režimy je možné tlačítky na RM nebo z menu. Možnost využít tři okenní kontakty – při otevření okna se udržuje protimrazová ochrana.
•    Pomocí RF pokojového termostatu nebo integrovaného senzoru RM změříte teplotu v místě instalace RM.
•    Měření venkovní teploty RF senzorem teploty nebo RF analogovým vstupem. Zobrazení min. a max. teploty a vývoje – klesající, stoupající trend. Lze zobrazit dvě další analogové hodnoty, např. vlhkost, teplotu, vítr, déšť.
•    Ovládání dotykovým kolečkem, menu v češtině, němčině a angličtině, na vyžádání i jiné jazykové verze.
•    Integrované čtyři tlačítkové senzory s prosvětlením dovolují konfiguraci spínání, stmívání, ovládání rolet i snadnou změnu provozních režimů a teplot v požadované místnosti.
•    Zobrazení provozních stavů na grafickém displeji s modrým podsvícením. Počet obrazovek je závislý na počtu využitých funkcí, nepotřebné obrazovky snadno skryjete.
•    Zobrazení stavů až deseti senzorů, včetně stavu baterií. Upozornění na vybitou baterii.
•    Spínání až deseti výstupů výběrem z menu dotykovým kolečkem.
•    Pět scénářů – např. pro zapnutí světel, přizpůsobení intenzity stmívače, otevření brány, vytažení rolet, zavření garážových vrat se šesti akcemi ve scéně.
•    Šest časovačů pro rolety/žaluzie s týdenními časovými programy; automatické řízení podle teploty v místnosti, venkovní intenzity osvětlení nebo teploty, popř. podle jiné analogové hodnoty.
•    Tři týdenní časové programy pro spínání osvětlení a spotřebičů plus jeden časovač pro ventilátory.
•    Hodiny a kalendář s automatickou změnou zimního a letního času.
•    Dovolenkové funkce pro vytápění se simulací rozsvěcení a zhasínání světel.
•    Pět logických vazeb se dvěma proměnnými v jedné logické vazbě – A, NEBO i MENŠÍ, VĚTŠÍ, ROVNO pro analogové řízení podle teploty, intenzity, vlhkosti atd.
•    SAFETY – bezpečnostní funkce, nyní bez licencí. Deset bezpečnostních senzorů (PIR, okenní/dveřní kontakty) pro dvě zóny, např. vnitřní/plášťová ochrana budovy, aktivace/deaktivace odděleně nebo současně. Dva alarmové výstupy pro sirénu a maják, odeslání zpráv SMS až na tři telefonní čísla (varianta s Bluetooth). Pět senzorů kouře nebo senzorů zaplavení pro ochranu objektu po celý den.
•    ENERGY – měření spotřeby, od teď bez licencí. Měření elektrické energie (příkon, jmenovitý proud a napětí), spotřeby plynu, vody. Energetický management – předpověď nákladů a spotřeby, emise CO2, vypnutí obvodu při překročení nastaveného limitu spotřeby. Pět obrazovek pro zobrazení spotřeby z RF měřičů nebo RF impulzních vstupů. Obrazovka pro měření spotřebované energie a dodané energie do sítě.
Pro aktivaci všech funkcí je vyžadován firmware RM V38a a konfigurační software MRF v 1.60 CZ – ke stažení z www.xcomfort.cz/techinfo.

Room Manager s komunikací Bluetooth
Užitné vlastnosti moderního bytu výrazně zvýšíte použitím Room Manageru se zabudovaným Bluetooth. Tento port se využívá ke spárování s mobilním telefonem doporučených typů, který nahradí obvykle vyžadovaný modem GSM. Pomocí zpráv SMS nebo i pouhým prozvoněním může uživatel oboustranně komunikovat s technickými zařízeními budovy. Jednou zprávou SMS lze ovládat až deset výstupů nebo i skupinu několika výstupů, nejčastěji RF zásuvek, tepelných spotřebičů, svítidel. Vzdáleně můžete ovládat rolety, měnit režimy vytápění (auto, komfort, stand­by, noc, protimráz, VYP). Jeden z výstupů lze ovládat pouze prozvoněním bez nutnosti odeslat zprávu SMS, přičemž ovládání je umožněno až pěti uživatelům. Tento způsob ovládání se využívá pro otevírání dveřního zámku, příjezdové brány atd. Jsou-li využity funkce Safety a Energy, odesláním zprávy SMS zakódujete, deaktivujete vzniklý alarm, popř. vypnete zdroj vytápění při překročení limitu spotřebované energie. Dotazující zprávou SMS zkontrolujete teplotu v místnosti, kotle, solárního zařízení či bojleru, získáte informace o venkovní teplotě nebo stavu některého z výstupů. Dále vzdáleně získáte aktuální hodnoty o spotřebě energií, napětí v síti, jmenovitém proudu či okamžitém příkonu zátěže.

Funkce Safety – ochrana majetku
Jestliže uživatele zajímá, co se v objektu děje, když právě není doma, zvolí funkci Safety a Room Manager s Bluetooth. Uživatel prostřednictvím zprávy SMS obdrží informace z bezpečnostních senzorů o hrozícím nebezpečí – kouř, zaplavení, pohyb v zabezpečené zóně, překročení teploty, výpadek energie apod. Ze systému mohou být odeslány tři předdefinované alarmové zprávy. V případě, že telefon uživatele je nedostupný (operátor nepotvrdí doručení v požadovaném čase), bude zpráva odeslána na zadané druhé telefonní číslo, popř. na třetí telefonní číslo. Bezpečnostní alarm může být rovněž spojen s voláním na telefon uživatele.

Funkce Energy – všechny energie pod kontrolou
Room Manager lze využít ke sledování aktuální spotřeby elektrické energie, plynu nebo vody za požadované období (den, týden, měsíc, rok) a podle aktuální spotřeby předpovídat spotřebu do budoucna (měsíc, rok). Spotřebu energie za požadované období v kilowattech, metrech krychlových či korunách vidíte na displeji jako hodnotu nebo ve sloupcovém diagramu (den, týden, měsíc, rok, deset let). Při překročení limitu spotřeby za požadované období můžete odpojit např. elektrické vytápění. RM rovněž zobrazuje spotřebu emisí CO2, aktuální napětí, proud, výkon. Celkem je možné vyhodnotit spotřebu energie až z pěti měřičů a nabídnout zobrazení výroby např. z fotovoltaických zdrojů.
Měřicí senzory spotřeby/dodávky elektrické energie (3 - 3 680 W/16 A) předávají naměřené hodnoty do RM bezdrátově. K měření jednofázových výkonů větších než 16 A nebo k měření třífázového odběru se používá podružný elektroměr s tranzistorovým výstupem, který se připojí k RF dvojitým impulzním vstupům S0. V nabídce je rovněž jednofázový RF měřič elektrické energie s externím senzorem 15 W až 23 kW. Pomocí vstupů S0 obdobně změříte spotřebovanou energii z plynoměru nebo vodoměru.
S návrhem řešení všem zájemcům rádi pomohou specialisté – systémoví partneři xComfort.

Ing. Jaromír Pávek
produktový manažer xComfort

Eaton Elektrotechnika, s.r.o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
podporaCZ@eaton.com
www.eaton.cz, www.xcomfort.cz