Jednou ze společností, které není pojem udržitelného rozvoje cizí již po desetiletí, je společnost Schiedel, přední výrobce komínových systémů, komínů s integrovanými krby a větrací techniky u nás a v celé Evropě. Na konci roku 2019 podepsala spolupráci se společností Exodraft, dánským výrobcem spalinových ventilátorů, jejíž cílem je práce na společných produktových a technologických řešeních.

Spolupráce má za cíl v nadcházejícím období společně vytvářet inovativní produkty určené pro rodinné domy a průmyslové objekty právě v souladu s udržitelným rozvojem, které celkově přispějí k čistější a lepší budoucnosti Evropy v souladu s Udržitelnými cíli OSN.

Škodlivé emise pocházející z vytápění domácností zejména tuhými palivy stále výrazně přispívají ke znečišťování ovzduší v České republice. Na vině je z velké části alarmující počet nevyhovujících kotlů 3. třídy v domácnostech. Tento neutěšitelný stav má upravit zákon, který od roku 2022 používání kotlů 3. třídy zakázuje. Moderní krbová kamna a kotle na kusové dřevo, případně pelety snižují produkci škodlivin na minimum. V této souvislosti plánují společnosti Schiedel a Exodraft inovativní novinku, která by měla přispět k čistšímu spalování ještě výrazněji. V segmentu rodinných domů je v plánu uvedení unikátního systémové řešení Clean Air zahrnující krbová kamna, komínový systém a elektrostatický odlučovač, který díky statické elektřině účinně zachytává jemné škodlivé částice produkované spalováním plynu či kusového dřeva. Elektrostatický filtr společnosti Exodraft dokáže zachytit až 95 % ultrajemných částic a až 75 % celkových emisí (výpočty a měření dle norského standardu NS3058).


 

Druhý segment, ve kterém se chtějí společnosti společně angažovat, je průmyslová výstavba. Zde se obě firmy plánují zaměřit na problematiku zpětného využití tepla u specifických průmyslových provozů. Plánovaná novinka bude postavena na dvou pilířích – rekuperační jednotce Exodraft a nerezovém komínovém systému Schiedel. Tento systém je adresován zejména průmyslovým pekárnám, továrnám na nápoje, kovozpracovatelskému průmyslu a dalším výrobním závodům, které tak mohou efektivně využívat teplo produkované ve svých provozech. Systém bude schopen recyklovat až 95 % produkovaného tepla, které jinak přichází nazmar. V době, kdy je průmysl  tlačen k redukci emisí a radikálnímu snižování uhlíkové stopy, je správně navržený systém rekuperace tepla nezbytností. U velkých provozů se navíc bude návratnost podobného zařízení pohybovat v řádech několika let, díky velkému množství ušetřené energie.