Udržitelný rozvoj jde ruku v ruce s technologickým pokrokem i u krbů

Významní lídři na stavebním trhu nezahálejí a mnozí dělají maximum pro technologický pokrok, jehož cílem je snížit naší ekologickou stopu na minimum bez toho, aniž bychom se museli, jak se říká, vrátit zpátky na stromy.

Udržitelný rozvoj jde ruku v ruce s technologickým pokrokem i u krbů

Jednou ze společností, které není pojem udržitelného rozvoje cizí již po desetiletí, je společnost Schiedel, přední výrobce komínových systémů, komínů s integrovanými krby a větrací techniky u nás a v celé Evropě. Na konci roku 2019 podepsala spolupráci se společností Exodraft, dánským výrobcem spalinových ventilátorů, jejíž cílem je práce na společných produktových a technologických řešeních.

Spolupráce má za cíl v nadcházejícím období společně vytvářet inovativní produkty určené pro rodinné domy a průmyslové objekty právě v souladu s udržitelným rozvojem, které celkově přispějí k čistější a lepší budoucnosti Evropy v souladu s Udržitelnými cíli OSN.

Škodlivé emise pocházející z vytápění domácností zejména tuhými palivy stále výrazně přispívají ke znečišťování ovzduší v České republice. Na vině je z velké části alarmující počet nevyhovujících kotlů 3. třídy v domácnostech. Tento neutěšitelný stav má upravit zákon, který od roku 2022 používání kotlů 3. třídy zakázuje. Moderní krbová kamna a kotle na kusové dřevo, případně pelety snižují produkci škodlivin na minimum. V této souvislosti plánují společnosti Schiedel a Exodraft inovativní novinku, která by měla přispět k čistšímu spalování ještě výrazněji. V segmentu rodinných domů je v plánu uvedení unikátního systémové řešení Clean Air zahrnující krbová kamna, komínový systém a elektrostatický odlučovač, který díky statické elektřině účinně zachytává jemné škodlivé částice produkované spalováním plynu či kusového dřeva. Elektrostatický filtr společnosti Exodraft dokáže zachytit až 95 % ultrajemných částic a až 75 % celkových emisí (výpočty a měření dle norského standardu NS3058).


 

Druhý segment, ve kterém se chtějí společnosti společně angažovat, je průmyslová výstavba. Zde se obě firmy plánují zaměřit na problematiku zpětného využití tepla u specifických průmyslových provozů. Plánovaná novinka bude postavena na dvou pilířích – rekuperační jednotce Exodraft a nerezovém komínovém systému Schiedel. Tento systém je adresován zejména průmyslovým pekárnám, továrnám na nápoje, kovozpracovatelskému průmyslu a dalším výrobním závodům, které tak mohou efektivně využívat teplo produkované ve svých provozech. Systém bude schopen recyklovat až 95 % produkovaného tepla, které jinak přichází nazmar. V době, kdy je průmysl  tlačen k redukci emisí a radikálnímu snižování uhlíkové stopy, je správně navržený systém rekuperace tepla nezbytností. U velkých provozů se navíc bude návratnost podobného zařízení pohybovat v řádech několika let, díky velkému množství ušetřené energie.

Fotogalerie

Udržitelný rozvoj jde ruku v ruce s technologickým pokrokem
Firma
NAŠI PARTNEŘI Další partneři