Potrubní systém Mapress z uhlíkové oceli představuje ekonomicky zajímavou alternativu svařovaných a pájených systémů. Použitím technologie lisování lze instalaci provést v krátkém čase, bez nákladných svařovacích a pájecích prací.

S plastovým opláštěním nebo vně pozinkovaný

Tenkostěnné systémové trubky z uhlíkové nelegované oceli (materiál 1.0034) jsou dodávány s plastovým opláštěním nebo bez něj. Opláštěné trubky se dodávají v průměrech 12 až 54 mm a jsou zvenku chráněny antikorozním lakem a krémově bílou polypropylénovou vrstvou (RAL 9001). S trubkami z uhlíkové oceli s plastovým opláštěním je rychle a bez dalších nákladů možná opticky nenápadná instalace na omítce. Trubky v průměrech 12 až 108 mm bez opláštění jsou zvenku chráněny pozinkováním proti korozi. Jako všechny trubky Geberit i systém z uhlíkové oceli podléhá přísným interním požadavkům na jakost.

Systémová kompatibilita

Systém lisovacích tvarovek Mapress z uhlíkové oceli zahrnuje systémové trubky v průměrech 12-108 mm, včetně více než 400 různých tvarovek, které jsou vhodné pro téměř každý případ použití. Vysoká stabilita trubek vyžaduje jen málo upevnění, což umožňuje realizovat i velké vzdálenosti mezi objímkami. Přechod na systém Geberit Mepla, který je s ohledem na jeho flexibilitu, tvarovou stálost a difúzní nepropustnost zvláště vhodný pro napojení otopných těles a podlahového vytápění, je bez problémů možný s adaptérem Mepla-Mapress. Mapress z uhlíkové oceli pro sprinklerová zařízení

Tyto tenkostěnné systémové trubky jsou z nelegované, uvnitř a vně pozinkované oceli (materiál 1.0034). Pozinkovaná vrstva je jak na vnitřní, tak i na vnější ploše minimálně 10 μm tlustá. Kombinací materiálů ocel/zinek je navíc dána katodická ochrana, která trvale zamezuje korozním procesům. Vedle četných národních osvědčení pro sprinklerová zařízení světově uznávaná značka jakosti "FM APPROVED" potvrzuje použitelnost sprinklerových trubek Mapress pro stabilní hasicí zařízení.
Stejně tak jako u výše popsané tvarovky Mapress - měď jsou i výrobky Mapress z uhlíkové oceli zřetelně opatřeny tzv. indikátorem zalisování. (viz výše - Novinka 2009 - indikátor zalisování).

Přehled vlastností Mapress uhlíkové oceli

- Cenově příznivá alternativa svařovaných a pájených systémů
- Rychlá a jednoduchá instalace díky moderní technologii spojování
- Tvarovka a trubka z jednoho a téhož materiálu
- Zlepšené vlastnosti s ohledem na antikorozní ochranu
- Vysoká stabilita, je zapotřebí jen málo upevňovacích bodů
- Bezpečnost v důsledku zřetelně viditelné netěsnosti u nezalisovaných spojů u všech potrubních systémů Geberit
- Jednoduchá možnost kombinování s flexibilním systémem Geberit Mepla
- Široké možnosti použití díky různému provedení trubek pro uzavřené soustavy a pro stabilní sprinklerové systémy
- Různé těsnicí prvky pro různé aplikace
- Rozměrová řada 12 - 108 mm
- Obsáhlý sortiment s více než 400 tvarovkami
- Žádné nebezpečí požáru při montáži
- Optimalizované geometrické tvary tvarovek, instalace v nejužším prostoru
- Speciální tvarovky pro různé aplikace


Geberit, spol. s r. o.
Moravanská 191/85, 619 00 Brno-Přízřenice
tel.: 547 212 335, fax: 547 212 340
e-mail: sales.cz@geberit.com, www.geberit.cz