Naprostou novinkou produktové řady je multimediální provedení, které je určeno pro zapojení různých komunikačních zařízení.

Produktová řada rozvodnic obsahuje provedení pod omítku a do dutých stěn s krytím IP30 a třídou ochrany II, jsou to tedy plně izolovaná zařízení. Rozvodnice jsou standardně dodávané v bílém provedení RAL 9016. Domovní rozvodnice KLV jsou vyvinuty a vyráběny dle nejnovějších norem ČSN EN 62208 ed.2 a ČSN EN 60670-24, které definují nároky na prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí. Nedílnou součástí seznamu výhod těchto rozvodnic je skutečnost, že rozvodnice byly otestovány na Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle normy ČSN EN 61439-3, čímž se z pohledu výrobce rozváděčů zásadně zjednodušuje ověření návrhu, požadovaného současnou legislativou.

Produktová řada obsahuje verze pod omítku a do dutých stěn. Obě tyto podskupiny pak zahrnují jedno až čtyřřadé standardní provedení s DIN lištou v každé řadě a provedení multimediální s jednou DIN lištou a větším či menším perforovaným plechem (celková velikost odpovídá rozvodnicím se 3 nebo 4 řadami DIN lišt) pro zapojení komunikačních zařízení, jako je například televizní rozbočovač nebo internetový modem. Každá DIN lišta může být osazena až 14 moduly, největším provedením je tedy čtyřřadá rozvodnice s možností umístění až 56 modulů. Rozvodnice v závislosti na typu a velikosti skříňky obsahují šroubové svorkovnice, ať už jednu samostatně pro nulové a jednu pro ochranné vodiče nebo jednu kombinovanou svorkovnici pro nulové i ochranné vodiče. Novinkou jsou typy rozvodnic, které obsahují svorkovnici typu plug-in, tedy bezšroubovou svorkovnici, která výrazně snižuje potřebný čas k zapojení zařízení. Součástí dodávky rozvodnice jsou v závislosti na typu i svorkovnicové bloky s 5 svorkami pro zapojení nulových vodičů proudového chrániče. Rozvodnice také disponuje mnoha předlisovanými metrickými otvory, vstup či výstup kabelů do skříně je tak možný z každé strany. Dodávka skříně obsahuje i další příslušenství jako jsou úchytky pro montáž pod omítku nebo do dutých stěn, držáky vodičů, kryty svorkovnic nebo i samolepky pro označení jednotlivých obvodů.

Nové kompaktní rozvodnice s vyšším krytím IKA
Společnost Eaton v loňském roce uvedla na trh novou řadu kompaktních rozvodnic s vyšším krytím IKA. Jsou to rozvodnice určené pro montáž na omítku s krytím IP65. Rozvodnice jsou vyrobené z velice kvalitních a odolných bezhalogenových materiálů, kterými jsou polykarbonát nebo ABS (Akrylonitrilbutadienstyren). Jsou to zařízení, která se řadí mezi produkty s třídou ochrany II, tedy plně izolovaná zařízení. Barvou rozvodnic je šedá RAL 7035, dveře jsou pak dodávané v průhledném provedení. Dveře, resp. jejich závěs může být velice snadno a rychle otočen, tak aby rozvodnice více vyhovovala samotné aplikaci. Rozvodnice IKA jsou vyvinuty a vyráběny dle nejnovějších norem ČSN EN 62208 ed.2. Tyto plastové rozvodnice byly navíc otestovány na Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle normy ČSN EN 61439-3. Výrobce rozváděčů, tak má výrazně ulehčený postup ověření návrhu, který je dle současné legislativy povinný.

Řada kompaktních rozvodnic IKA rozlišuje dvě skupiny rozvodnic, které se od sebe více či méně liší. Do první skupiny spadají rozvodnice, které mohou být umístěny pouze ve vnitřním prostředí. Druhou skupinou jsou rozvodnice odolné proti UV záření, které mohou být umístěny jak ve vnitřním, tak za určitých podmínek i ve venkovním prostředí. Všechny řady rozvodnic IKA jsou dodávané s jednou, dvěma nebo třemi řadami DIN lišt. V závislosti na typu pak mohou jednotlivé rozvodnice obsahovat prostor pro montáž 4 nebo až 54 modulů. Rozvodnice pro zefektivnění montáže obsahují mimo jiné svorkovnici pro nulový a ochranný vodič se šroubovým připojením s krytím IP2X a předlisované metrické otvory pro přívodní a vývodní kabely. Samozřejmostí dodávky rozvodnice jsou i záslepky pro neobsazené pozice, plombovatelné šrouby, příslušenství pro zajištění stupně krytí IP65 a samolepky pro označení jednotlivých obvodů.

Certifikace nízkonapěťových rozváděčů společnosti Eaton dle normy ČSN EN 61439-3
Požadavky současných norem jsou velice rozsáhlé a specifické, a to pro všechny typy výrobků, rozváděče nízkého napětí nevyjímaje. Společnost Eaton proto pro své zákazníky nechala certifikovat rozváděče nízkého napětí na Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle normy ČSN EN 61439-3, tak aby proces ověření rozváděče byl pro zákazníka co nejjednodušší a časově nejefektivnější. Norma ČSN EN 61439-3 se zabývá rozváděči nízkého napětí, určenými pro provozování laiky. Definuje požadavky na zmíněné rozváděče, jako je omezení velikosti jmenovitého napětí a jmenovitého proudu, či jiné další technické požadavky. Pro zjednodušení ověření byla určena velikost jmenovitého krátkodobého výdržného proudu nepřesahující 10 kA, kdy při této hodnotě není nutné provádět ověření zkratové odolnosti.

Společnost Eaton nechala na EZÚ certifikovat dvě typové řady rozváděčů NN, a to řadu plastových rozváděčů až do jmenovitého proudu rozvodnice 63 A, a řadu oceloplechových rozváděčů až do jmenovitého proudu rozvodnice 125 A. Řada plastových rozváděčů zahrnuje rozvodnice BC-U, BC-O, BC-A, KLV a rozvodnice s vyšším krytím IP65, IKA. Řada oceloplechových rozváděčů pak zahrnuje velkoobsahové rozvodnice BF-U a BF-O. Certifikovány jsou zmíněné rozvodnice v téměř všech typech nabízených současným portfoliem.

Společnost Eaton definovala čtyři modely (A až D), které může zákazník využít pro provedení správného ověření, tak jak to vyžadují současné normy a nařízení vlády. Modely se liší hlavně velikostí a druhem poskytnuté dokumentace a rozvodnicemi či rozváděči zahrnutými do jednotlivých modelů.

Ověření dle prvního modelu A je nutné provádět v softwaru E-Config, který obsahuje modul určený pro ověření návrhu, a který také generuje důležité podklady pro provedení kusového ověření rozváděče, vydání požadovaných charakteristik rozhraní, štítku a ES prohlášení o shodě. ­Software ­E-Config tedy obsahuje návod a kompletní dokumentaci pro ověření rozváděče. Model A omezuje ověření na typovou řadu plastových a oceloplechových rozvodnic do jmenovitého proudu rozvodnice 63 A. První model také vyžaduje použití pouze instalačních přístrojů společnosti Eaton.

Pro získání potřebných dokumentů pro ověření rozváděče dle druhého modelu B je nutné kontaktovat EZÚ. Samotné ověření/kontrola opět probíhá pomocí softwaru E-Config. Výhodou modelu B je použití obou kompletních typových řad, tedy typové řady plastových rozvodnic do 63 A a typové řady oceloplechových rozvodnic do 125 A. Výhodou je navíc možnost do rozváděče ověřeného dle modelu B vložit přístroj i jiného výrobce.

Model C představuje nejjednodušší formu, jak ověřit rozváděč. Tento model obsahuje předdefinované typy rozvodnic KLV a IKA s předdefinovanou největší náplní přístrojů, kdy je možné použít tuto největší konfiguraci, popř. konfiguraci s menším počtem přístrojů. Třetí model nevyžaduje použití softwaru E-Config, dokumentaci včetně návodu totiž uživatel dostane přímo od společnosti Eaton. Ověření tak může být například provedeno přímo na místě instalace rozváděče.

Model D nabízí možnost vyžádat si od společnosti Eaton výsledky zkoušek dle normy IEC 62208, což je norma definující požadavky na prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí. Tento model lze vztáhnout nejenom na výše zmíněné rozvodnice, ale také například na skříňové rozváděče XVTL či na jiné společností Eaton nabízené rozvodnice a rozváděčové skříně.

Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: +420 267 990 411
ElektrotechnikaCZ@eaton.com, www.eaton.cz