Díky tomuto opatření se změní nejen požadavky na tepelně-technické vlastnosti obvodových plášťů domů, ale také nároky na systémy jejich vytápění, větrání nebo chlazení.

Co nová norma přinese a jak ji chápat?

Pokud bychom vzali tvůrce evropských norem za slovo, pak by se u nás i jinde v Evropě po 1. 1. 2020 stavěly domy pouze s nulovou spotřebou energie, které by nebylo nutné vytápět a nemuselo se v nich svítit.
Nicméně není to tak. Jak říká klasik „Ďábel se skrývá v detailu“ a v tomto případě je ukryt ve slovíčku „Téměř“. To dává vládám jednotlivých zemí poměrně široký manévrovací prostor. Je však zřejmé, že domy budou muset být navrhovány a stavěny tak, aby ve srovnání s dnešními požadavky norem snížily svou energetickou náročnost minimálně o 30 %. Ve skutečnosti to znamená, že pokud dnešní norma stanoví například součinitel tepelné vodivosti u obvodového zdiva na úrovni Un = 0,30 W/m2K, pak po roce 2020 by měl tento součinitel činit pouhých Un = 0,21 W/m2K. Tato hodnota se již velmi blíží hodnotám požadovaným při výstavbě pasivních domů, kde Un = 0,18 – 0,12 W/m2K. Doporučené hodnoty roční spotřeby tepla u domů postavených v tzv. „Pasivním standardu“ by pak neměly přesáhnout podle normy ČSN 73 0540-2 úroveň 15 kWh/m2.
Z výše uvedeného je zřejmé, že tento trend se nezastaví ani v budoucnu. V návaznosti na něj se budou měnit i nároky na řešení topných soustav rodinných domů a objektů.


Jak přistupovat k návrhům vytápění u rodinných domů?

Snižující se nároky na vytápění budov umožní v závislosti na jejich velikosti uplatnění nejširšího spektra topných zdrojů. Těmi mohou být u velkých rodinných domů či veřejných budov soustavy tepelných čerpadel či kaskády plynových kondenzačních kotlů, naopak u menších rodinných domů s podlahovou plochou do 150 m2 realizovaných v nízkoenergetickém až pasivním standardu to mohou být kupříkladu elektrokotle či přímotopné panely.
Širokým sortimentem osvědčených topných zdrojů a systémů disponuje společnost Gienger s. r. o. Ta patří mezi největší odborné velkoobchody s tepelnou technikou na území ČR i SR. Její nabídka obsahuje kompletní škálu topných zdrojů, ať již se jedná o úsporné plynové kondenzační kotle značky Brötje, tepelná čerpadla nebo elektrokotle CosmoTherm E. V oblasti obnovitelných zdrojů energií Gienger nabízí také solární systémy pro ohřev TUV a fotovoltaické systémy. V rámci ucelené nabídky alternativních zdrojů vytápění je zákazníkům k dispozici i široká škála krbů.

Jaké vytápění zvolit pro nízkoenergetické a pasivní domy

Volba topného systému pro rodinný dům či jakýkoliv jiný objekt závisí především na výpočtu velikosti tepelné ztráty objektu a způsobu jeho užívání. U nízkoenergetických, respektive pasivních domů se tato ztráta pohybuje na úrovni roční spotřeby tepla v hodnotách ≤ 50 kWh/m2K až 15 kWh/m2. Z toho je zřejmé, že čím větší je podlahová plocha objektu, tím více tepla objekt spotřebuje a vyšší budou také nároky na zdroj tepla a jednotlivé komponenty topné soustavy. Pro optimální volbu topné soustavy domu je také důležité, zdali dům bude obýván trvale, občas nebo nárazově.

Vytápění nízkoenergetických a pasivních rodinných domů do 150 m2

Tento typ rodinných domů je u nás stavěn nejčastěji. Většinou se jedná o klasický dům s dispozičním řešením 4+kk. V případě domů s velmi nízkou tepelnou ztrátou je ideálním řešením vytápění těchto domů volba elektrokotle CosmoTherm E v kombinaci s podlahovým vytápěním Cosmo. Je tomu tak proto, že poměrně nízké náklady na pořízení této topné soustavy ve srovnání s náklady na amortizaci rozdílu ceny v úspoře za energie s jinými účinnějšími topnými zdroji může u menších domů činit i několik desítek let.

Výhody elektrokotlů CosmoTHERM E

Nástěnné elektrické kotle CosmoTHERM E ve své konstrukci využívají prvky nejmodernějších technologií a  designu. Díky jejich unikátním vlastnostem s nimi můžete topit velmi úsporně a přitom komfortně. Kotle jsou určeny pro vytápění rodinných domů, budov a společných prostor s tepelnými ztrátami do 22,5 kW.
Kotle se vyznačují vysokou účinností (až 99 %), možností jednoduchého nastavení a ovládání přes multifunkční LCD displej, malými rozměry umožňujícími snadnou instalaci ve stísněných prostorách a velmi tichým provozem. Možné je také nastavení nízkoteplotního režimu kotle, což je ideální pro bezproblémový provoz podlahového vytápění.
Právě propojení elektrokotle  CosmoTHERM E s podlahovým vytápěním Cosmo je ideálním řešením pro stavitele menších domů v nízkoenergetickém či pasivním standardu jak z hlediska úspor za vytápění, tak nákladů na pořízení topné soustavy. Elektrokotle CosmoTHERM E jsou velmi účinné, spolehlivé a ve srovnání s jinými topnými zdroji je minimální také jejich pořizovací hodnota. V případě nastavení kotle do nízkoteplotního režimu a jeho součinnosti s podlahovým vytápěním je dosaženo výrazných úspor energií potřebných pro vytápění domu.


Vytápění rodinných domů s podlahovou plochou do 250 m2

Rodinné domy s touto podlahovou plochou představují z hlediska obytného prostoru vysoký standard bydlení. Dispozice obvykle vedle běžných pokojů určených pro obyvatele domu obsahuje navíc také například pracovnu nebo pokoj pro hosty. Mimořádně účinným, komfortním, levným a zároveň ekologickým vytápěním pro tento typ rodinných domů je vytápění plynem. Pro tyto účely nabízí společnost Gienger velmi spolehlivé plynové kondenzační kotle Brötje. Kotle Brötje se vyznačují vysokým topným účinkem na úrovni až 109 % využití spalovaného plynu. Nabídka kondenzačních kotlů Brötje je velmi široká a  snadno uspokojí poptávku na jakýkoliv výkon, ohřev vody v integrovaném či externím zásobníku, připojení solárního systému či požadavek na druhý topný okruh (např. pro podlahové vytápění) Pro tyto účely je navržen dvouokruhový plynový kondenzační kotel Brötje Eco Therm Plus WGB-M 20 EVO, který je konstruován jako dvouokruhový přímo z výroby a je osazen směšovacím uzlem včetně regulace pro 2. směšovaný okruh (podlahové vytápění). Díky tomu není nutno dodatečně instalovat hydraulickou výhybku (váhu, anuloid), rozdělovač topných okruhů a čerpadlové skupiny včetně čerpadel a směšovače.
Dvouokruhová konstrukce činí kotel Brötje Eco WGB-M 20 EVO veskrze univerzálním kotlem, který je vhodný pro vytápění domu radiátory, podlahovým vytápěním nebo jejich kombinací, např. v přízemí podlahovým vytápěním a v patře radiátory. Kotle Brötje se vyznačují dlouhodobou životností a mnohaletým, bezproblémovým provozem. Sami uvidíte, že jejich instalací do zateplených rodinných domů s vyšší podlahovou plochou získáte dalšího účinného pomocníka v boji s náklady za vytápění.

Rodinné domy s podlahovou plochou nad 250 m2 s dalším vybavením

Poslední kategorií nízkoenergetických (pasivních) rodinných domů, kterou bychom chtěli zmínit, jsou rodinné domy s podlahovou plochou nad 250 m2. Tyto rodinné domy se ve většině případů vyznačují nejen nadstandardním obytným prostorem, ale také dalším vybavením. Mohou to být kupříkladu domácí wellness, bazény, posilovny, herny apod. Náklady na vytápění takto vybavených rodinných domů s velkou podlahovou plochou budou řádově vyšší i při jejich nízké tepelné ztrátě. Pro jejich vytápění je proto nejvhodnější volba tepelného čerpadla, které je nejúčinnějším zdrojem vytápění. Tepelné čerpadlo totiž dokáže z jedné jednotky dodané elektrické energie vyrobit až pět jednotek energie tepelné. Proto se u rodinných domů či objektů s velkou podlahovou plochou vyplatí i přes svou vyšší pořizovací cenu. Rozdíl v pořizovacích nákladech se v průběhu několika let vrátí v úsporách nákladů za vytápění. V oblasti tepelných čerpadel společnost ­Gienger nabízí technicky dokonalá tepelná čerpadla renomovaných domácích i zahraničních výrobců. Ta se vyznačují velmi tichým chodem a nadstandardní účinností. S tím souvisí i vysoký topný faktor (COP), který se u některých z nich blíží hodnotě 5,0 při vstupní teplotě primárního média 0 °C a výstupní teplotě topného média 35 °C.
Právě tato teplota je opět ideální pro součinnost s podlahovým vytápěním COSMO, které ještě více zvýrazní úspornost a účinnost celé topné soustavy.

Poraďte se z odborníky

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že s nástupem pravidel pro navrhování nových budov dle požadavků EU souvisejících s opatřením NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) od 1. 1. 2020 se dále prohloubí odborné nároky na řešení topných soustav jak v rodinných domech, tak i budovách. Pokud tedy plánujete rekonstrukci či instalaci nového systému vytápění, neváhejte využít mnohaletých zkušeností pracovníků odborného velkoobchodu s topenářskou technikou Gienger. Jeho pobočky najdete ve všech rozhodujících regionech České a Slovenské republiky. Ti jsou připraveni vám pomoci jak s návrhem optimálního řešení topné soustavy, tak i s dodávkou jejích veškerých komponentů, či výběrem proškolené montážní firmy z vašeho regionu pro zajištění bezproblémové realizace.

Ivo Románek