V uplynulých letech byla zásadní platformou pro prezentaci novinek v oblasti TZB na českém trhu oborová výstava vytápění, klimatizace, sanitární techniky a regulační techniky s názvem Aquatherm Praha. S její pomocí se na náš trh podařilo prosadit dnes již tak běžné systémy a výrobky, jakými jsou tepelná čerpadla, podlahové vytápění, solární systémy nebo kotle na peletky. Na novinky související s pořádáním výstavy v nejbližším období jsme se byli zeptat jednatele společnosti MDL Expo Mgr. Michala Drážďanského.

V příštím roce se bude konat jubilejní, 20. ročník odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aquatherm Praha 2014. V čem se bude lišit od minulých 19 ročníků?

Především v tom, že po proběhlých 19 ročnících jsme se na základě konzultací s klienty rozhodli přesunout termín tohoto hlavního oborového veletrhu z konce roku na jeho počátek. Musím podotknout, že se nejedná z naší strany o nic originálního. V Evropě je to zcela běžné. Klienti veletrhu mají v závěru roku řadu povinností souvisejících s tvorbou cen výrobků, tiskem nových katalogů či plánováním aktivit pro další rok. Další klíčovou změnou je pořádání veletrhu ve dvouleté periodě. To v Evropě známe z konání veletrhů ISH Frankfurt nebo Mostra Convegno. I ty se konají jednou za dva roky. My jsme se rozhodli orientovat se na ISH ve Frankfurtu. Tudíž náš veletrh se bude konat v roce, kdy veletrh ISH bude mít prodlevu. I to má své racionální důvody. Řada výrobců, a to i českých, právě ve Frankfurtu vystavuje a veletrh Aquatherm Praha by tak logicky nemohl být kompletní.

Co to pro Vás bude znamenat?

Pro nás je to ztráta obrovské kontinuity vztahů se zákazníky i finančních zdrojů. Nicméně veletrh děláme pro klienty a jejich požadavky měly jednoznačně přednost. Nás těší, že díky výše uvedeným změnám se k nám po několika letech ústupu výstavy opět vrací největší firmy z oboru. Připravili jsme pro ně spoustu dílčích novinek a bohatý doprovodný program se zaměřením na identifikaci cílových skupin návštěvníků. Před výstavou vypukne kampaň jak plošná, tak i cíleně zaměřená na profesionály. Upravili jsme i cenovou politiku. Mírně jsme zlevnili, což vytváří prostor pro menší či začínající firmy. Posílili jsme reklamní kampaň jak z hlediska jejího širšího zaměření, tak i co do objemu financí.

Na co bude klást veletrh největší důraz?

Především chceme vrátit výstavě Aquatherm Praha její původní lesk a odborný význam. Naším cílem je, aby zde vystavovaly všechny klíčové firmy, aby odborníci, vystavovatelé i koncoví zájemci o tepelnou či sanitární techniku věděli, že 1x za dva roky se jede do Prahy na Aquatherm. Garantuji také, že díky cílené propagaci nebude nikdo, kdo by nezaregistroval termín konání Aquathermu Praha ve dnech 4.  -  7.  března  2014. Například po kontaktování klíčových zákazníků jednotlivých oborů nomenkla­tury veletrhu jsme s klienty analyzovali jejich potřeby, i to, jakou část odborné veřejnosti chtějí oslovit. Zde mluvíme o instalatérech, architektech, státní správě, developerech, školách, stavebně investičních společnostech, facility managementu, manažerech stavebních, montážních a investičních společností. Další novinkou je možnost elektronické registrace vystavovatelů a jimi pozvaných klientů před termínem konání výstavy. Pokud tak učiní, pak mají zajištěn vstup na výstavu zdarma. V neposlední řadě bych rád zmínil zařazení Aquathermu Praha do mezinárodní rodiny evropských veletrhů Aquatherm pořádaných v dalších zemích. Vedle Prahy je to Vídeň, Novosibirsk, ­Alma Ata, Moskva, Nitra, Kyjev, Baku, Sofie, Taškent, Petrohrad. Oficiálním partnerem Aquathermu Praha se stala také Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci REHVA, která reprezentuje více než 100 000 inženýrů z 26 evropských zemí z oboru TZB. Díky tomu získal Aquatherm Praha i silnou mezinárodní platformu.

Poslední ročník Aquathermu Praha navštívilo více než 30 tisíc návštěvníků, převážně odborníků. Proč by si neměli nechat ujít další pokračování výstavy? Věříte ve větší zájem návštěvníků?

Očekáváme obdobnou návštěvnost jako na srovnatelných výstavách odborného zaměření v ČR, kde se návštěvnost pohybuje v podobných řádech, a to i přes fakt, že jsme opět na přání našich klientů zkrátili dobu trvání veletrhu z 5 na 4 dny. Ten tedy proběhne od úterý do pátku.

Veletrh tvoří návštěvníci, ale samozřejmě také vystavovatelé. Jaký mají o veletrh zájem a jaké služby jim nabídnete?

Jsme velmi rádi, že pozvání na 20. ročník přijaly firmy, které jsou v rámci ČR považovány za představitele jednotlivých oborů. Těší nás, že mnohé z nich i po několikaleté absenci na tomto veletrhu. Aktuální seznam vystavujících firem najdou zájemci na našich webových stránkách, které denně aktualizujeme, v části novinky. Novinek bude spousta, VIP vstupenky bez front, zvýhodněné parkování, registrace návštěvníků přímo na stránkách vystavovatelů, to vše je přichystáno a rádi budeme o detailech informovat osobně. Aquatherm Praha by však neměl být jen nosnou akcí v oboru. Veletrh samozřejmě musí naplnit i společenskou stránku. V budoucnu dále chceme naslouchat přáním vystavovatelů a plně je respektovat. Zajištěna je účast odborníků z oboru TZB od nás i ze zahraničí. Od takto připraveného programu si slibujeme nejen účast našich klientů, ale i zapojení návštěvníků z řad odborné veřejnosti či státní správy a dosažení významných synergických efektů.

Stavební trh se u nás již řadu let potýká s recesí. Vystavovatelé hledají návratnost vložených prostředků. Bude mít výstava v tomto ohledu pro ně patřičný význam?

Jsem přesvědčen, že ano. Naše kroky vedou k tomu, aby expozice našich klientů mohli pohodlně a bez problémů navštívit pro ně rozhodující zákazníci. Je zde také dvouletý cyklus výstavy, který má výrazný efekt v úspoře finančních nákladů na marketingové účely. Jsme prostě přesvědčeni o tom, že pokud se odborná veřejnost naučí jednou za dva roky navštívit Aquatherm Praha, mohou české firmy a obchodníci jednoznačně profitovat z rychlejšího zavedení novinek do praxe. Aquatherm Praha má tedy jistě šanci stát veletrhem „vizí a myšlenek“, kudy se obor TZB bude ubírat v budoucnu.

Je již výstava uzavřena, nebo je ještě možné se na ni ještě přihlásit?

Uzávěrka pro přihlášky na Aquatherm Praha je 31.  10.  2013, je tedy stále možné se přihlásit. S rozhodujícími klienty vedeme nyní intenzivní jednání tak, abychom měli poměrně detailní představu o naplnění jednotlivých nomenklatur akce hotovu již na konci října. V tomto horizontu chceme mít klíčové společnosti umístěny v rámci jednotlivých odborných nomenklatur – ploch. Do této doby garantujeme přihlášeným firmám největší výběr výstavní plochy a umístění jejich expozice. Jsme připraveni se s každým sejít a zodpovědět otázky ohledně cen, doprovodného programu, volných ploch i dalších požadavků a prodiskutovat možnost optimálního řešení.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

www.aquatherm-praha.com