Zdali vystavovatelé tuto změnu přijali a konání Aquathermu lze již nyní označit takříkajíc „za hotovou věc“, tak na to jsme se již byli zeptat  jednatele společnosti MDL Expo Mgr. Michala Drážďanského. Ten ihned v úvodu bez váhání říká:

Ze všeho nejdříve bych rád začal velmi stručnou a rychlou odpovědí na vaši druhou otázku. Aquatherm 2016 bude. A bude opět větší, i s několika zajímavými novinkami, o nichž chci dále hovořit. Mimořádně mě těší, že již nyní je opět obsazen klíčovými společnostmi z jednotlivých oborů, ať již z řad výrobců či dovozců TZB techniky působících na území ČR. Co se týče první části vaší otázky, pak koncepci dvouletého cyklu z logických důvodů, ať již z pohledu finanční náročnosti výstavy, zavádění novinek výrobci na trh, či nutnosti další propagace své účasti na výstavě, naši klienti přivítali již v roce 2014. Deklarovali to zde svojí přítomností a na výstavě v roce 2016 toto naše rozhodnutí dále potvrzují. Druhá klíčová změna, jíž bylo přeložení výstavy na jarní termín, vystavovatelé ať již s většími či menšími výhradami také přijali. Obě tyto změny se tedy i nadále ukazují jako většinový názor vystavovatelů.

Osvědčila se tedy jednoznačná orientace veletrhu na požadavky klientů?
Jednoznačně ano. Odráží se to na účasti rozhodujících firem, velikosti expozic a tím i pozici veletrhu u odborné veřejnosti, do které se dostává v současné době.

Jaké novinky připravujete pro blížící se příští ročník?
Zde bych se rád vrátil maličko zpět. Důležitou změnou, kterou jsme zavedli v roce 2014, byla elektronická registrace návštěvníků, na jejímž základě byl a i nyní bude vstup opět zdarma. Tuto službu jsme pro rok 2016 rozšířili o zajímavou novinku. Tou bude klíčenka s registrační kartou návštěvníka, na níž bude umístěn QR kód. Díky tomu si tak vystavovatel a návštěvník budou moci snadno vyměnit kontakty na sebe a dále spolu obchodně komunikovat. Jde o z naší strany experiment, kdy vůbec jako první pořadatel velké výstavy v Evropě dáváme toto vystavovatelům k dispozici.K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě přesvědčení, že základní data o návštěvnících z našeho veletrhu nepatří nám, jako pořadateli výstavy, ale naopak vystavovatelům.

Jaká je předběžná naplněnost výstavních ploch?
Máme velkou radost z toho, že mohu již dnes, přesně půl roku před zahájením výstavy, odborné veřejnosti oznámit, že plánované výstavní plochy, což jsou čtyři hlavní haly v Pražském veletržním areálu v Letňanech, jsou již z 90 % obsazeny. Ve srovnání s uplynulým ročníkem je to nárůst o 12,5 %. To vše za účasti všech rozhodujících firem z oboru.

Co bude hlavním mottem veletrhu?
Na toto pro vás nemám zcela jednoznačnou odpověď z prostého důvodu. Veletrh Aquatherm je svým zaměřením tak rozsáhlý, že jsme dospěli k názoru, že nám příliš nepřísluší stanovovat téma veletrhu. Každý vystavovatel totiž komunikuje svá rozhodující témata a ta jsou dle mého názoru opět pro návštěvníka i samotného vystavovatele tím nejdůležitějším. Nechceme proto jedním tématem strhnout pozornost na sebe a upozadit účastníky výstavy. My se k tomu dostaneme později přirozenou cestou v našem doprovodném programu. Ten bude poprvé sjednocen do nového kongresového sálu a jsme přesvědčeni, že návštěvníci veletrhu prostřednictvím vašeho časopisu již budou znát tato témata dříve podrobněji. Spíše bych později upřednostnil jedno ze zajímavých témat doprovodného programu, což bude třeba problematika tvorby nebezpečných plísní v obytných budovách. Toho by se mohla chytnout řada firem i odborníků. Zajímavá budou ale i další doprovodná témata, mezi která budou patřit právní problematika místních samospráv, čerpání dotací, témata ekodesignu a řada dalších. V neposlední řadě k doprovodnému programu bude patřit i jednání se zástupci Evropské komise, kteří mají zájem na Aquatherm přijet a na fórech připravovaných organizátory výstavy vystoupit.

Je možné se ještě ze strany vystavovatelů na veletrh přihlásit?
Oficiální uzávěrka Aquathermu je až na konci října. Z důvodu vyššího zájmu jsme však již dnes připraveni se všemi zájemci jednat o podmínkách jejich účasti, a to již nad hotovým rozmístěním výstavních ploch. Jsem přesvědčen, že pro vážné zájemce vytvoříme co nejuspokojivější podmínky pro jak umístění jejich expozice, tak i samotnou účast. Jako velmi vhodné se z tohoto pohledu jeví navštívit náš stánek na blížícím se veletrhu For Arch, kde budeme po celou dobu přítomni a připraveni se jim věnovat.

Co nového přinese veletrh návštěvníkům?
Odpověď dá samotná výstava a je velmi jednoduchá. Po dvouleté přestávce zde opět na jednom místě naleznou nejžhavější novinky z oboru TZB, které se velmi rychle a dynamicky vyvíjí. Výrobci i spotřebitelé se dnes musí denně přizpůsobovat novým požadavkům neustále se měnících norem a tomu musí odpovídat i nabídka produktů. Na rok 2016 je těchto změn a novinek požehnaně.

V jakých krocích vidíte možnosti dalšího rozvoje výstavy?
Naším hlavním úkolem a povinností pořadatele veletrhu Aquatherm do budoucna je neustálé zvyšování úrovně a kvality akce. Cílem je přinést klientům za jejich vynaložené prostředky pokud možno co nejvyšší přidanou hodnotu. Ve skutečnosti to znamená vyšší účast odborné i laické veřejnosti, lepší doprovodné akce, lepší propagaci výstavy a naši pružnou reakci na nové požadavky vystavovatelů i návštěvníků. Pokud tomu tak bude, věřím v náš společný úspěch.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek