„Bylo to ale o fous! Jinak se to ani v kontextu dnešních dnů nedá říct. Je nám jasné, že to, co se událo v posledních dnech, a ještě nás čeká, zdaleka přesahuje veletrhy ať z pohledu pořadatelů, realizátorů nebo vystavovatelů. Před deseti dny, v době rušení jednoho veletrhu za druhým v celé Evropě, jsme si psychicky užili všichni. Nechci se v detailech k oněm dnům těsně před veletrhem vracet. Rozhodování o pokračování či přerušení příprav bylo pouze jednotlivě na nás všech, a to především s vědomím, kolik úsilí, energie a vynaložených prostředků stála příprava veletrhu všechny vystavovatele, realizační firmy, správu veletržního areálu a pořadatele nevyjímaje,“ říká v úvodu Mgr. Michal Drážďanský z pořádající agentury MDL Expo s. r. o.


Veletrh v číslech


Na výstavní ploše o rozloze 15 500 m2 se představilo 216 vystavovatelů z 11 zemí – Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko. Ti zde prezentovali dalších 112 značek. Nejsilněji byly zastoupeny obory vytápění (34 %), vzduchotechnika a klimatizace (21 %) a voda, kanalizace a plyn (16 %).
Třiadvacátý ročník veletrhu se konal ve velice napjaté atmosféře spojené s počátky šíření koronaviru v Evropě. S touto situací byl spojen i celkový pokles návštěvnosti o 32 % oproti předchozímu ročníku v roce 2018. Níže uvedená data kopírují vlnu šířících se informací a faktů o koronaviru jak z oficiálních zdrojů, tak v počátku především z bulvárních médií. Pořadatel veletrhu přijal veškerá dostupná hygienická opatření a postupoval v rámci nařízení vlády ČR.


Aquatherm Praha Meeting 2020 = 4 dny přednášek, workshopů, diskuzí a ukázek


„Na doprovodném programu účastníci byli. Samozřejmě, že jich bylo méně, ale přednášející se shodli na tom, že přišli jen ti, kteří o téma mají skutečný zájem a v současnosti jej řeší. Ať už jako investoři nebo projektanti, kdy řešení po nich žádá zákazník. Doprovodný program byl sestaven tak, aby hlavní témata vytápění, větrání a voda nabídl ve více dnech. Chápeme, že Aquatherm je zejména pro profesionály, a ti musí svou účast řídit podle zakázek a práce. Přednášky se sice neopakovaly, ale každý měl možnost si vybrat něco blízkého ke svému zájmu. Pak byla v programu zařazena speciální témata, jako zelené střechy ve vztahu k požární bezpečnosti budov, FV, vodě a klimatizaci, aktuality z Koncepce BIM, EET a GDPR pro malé firmy, zejména řemeslníky, ukázky moderních způsobů servisu s rozšířenou realitou, nové výsledky ve výzkumu v programu UCEEB, monitoring pro efektivní správu budovy, dešťové vody a recyklace šedých vod. „U některých témat jsme si do poslední chvíle nebyli jisti, zda jsme zvolili správně. Ale skutečnost nám dala za pravdu. Všechny programy si své posluchače našly,“ hodnotí doprovodný program Ing. Dagmar Kopačková, Ph. D., generální dodavatel AQUATHERM PRAHA ­MEETING 2020.


Konference SRI 100 % – špičkové technologie pro chytré budovy


Konference SRI 100 % přinesla možnost získat na jednom místě informace o současném stavu a dostupnosti špičkových technologií a řešení pro chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředím. „Vývoj současného českého stavitelství je významně ovlivněn tlakem na snižování potřeby energie na provoz budov, který stále tvoří významné procento užití vyrobeného tepla a elektřiny. Proto je třeba i nadále hledat způsoby, jak snížit spotřebu energie v budovách a nově klade důraz na kvalitu vnitřního prostředí. Tento tlak se v roce 2020 promítne již do všech nových budov, které musí ze zákona splňovat podmínky pro takzvané budovy s téměř nulovou spotřebou energie,“ uvedl Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., generální dodavatel KONFERENCE SRI 100 %.


Den starostů 2020


Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR se v rámci veletrhu uskutečnil také Den starostů 2020. Okolo 160 zastupitelů místních samospráv mělo možnost vyslechnout program věnovaný zejména oblasti nakládání s vodami a problematiky sucha, ať již v legislativním ukotvení, anebo z pohledu dotačních možností a Smart city.


Výsledky soutěže TZB EXPO 2020


1. místo
Viessmann Vitodens 200-W – kompaktní závěsný plynový kondenzační kotel
Vystavovatel: Viessmann, spol. s r. o.
Výrobce: Viessmann Werke GmbH & Co. KG

2. místo
Wilo – Stratos MAXO – inteligentní čerpadlo
Vystavovatel: WILO CS
Výrobce: WILO

3. místo
Tepelné čerpadlo HELIOTHERM SOLID M
Vystavovatel: GT ENERGY s. r. o.
Výrobce: Heliotherm Wärmepumpentechnik GmbH, Rakousko.

„Je mi velkou ctí, jménem všech mých kolegů ze společnosti MDL Expo s. r. o. a jménem všech našich partnerů a spolupracovníků, poděkovat vám za účast na 23. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aquatherm Praha 2020. Již nyní se těším na další pokračování v roce 2022. Doufám, že situace bude příznivější než v době konání letošního ročníku,“ dodává Mgr. Michal Drážďanský z pořádající agentury MDL Expo s. r. o.

S využitím podkladů MDL Expo s. r. o.
Ing. Jiří Zahradnický