Nespornými výhodami LED osvětlení oproti ostatním zdrojům světla jsou zejména výrazná úspora energie, dlouhá životnost a bezporuchovost těchto zařízení. A právě tyto důvody přiměly vedení radnice městské části Praha – Dubeč k tomu, aby stávající osvětlení parkoviště mezi historickým Špejcharem a domem s pečovatelskou službou „Harmonie“ nahradili LED osvětlením. „Rozhodujícím faktorem pro pořízení nových LED svítidel byla samozřejmě diametrální úspora energie oproti sodíkovým výbojkám, příznivé pořizovací náklady a tudíž i velmi rychlá návratnost vložených prostředků. Navíc se nám moc líbil i design svítidel a férový přístup dodavatelské firmy NFL-lighting s.r.o., která nám nová LED svítidla dodala,“ uvedl starosta MČ Praha – Dubeč pan Jaroslav Tošil.

Předmětem dodávky byla výměna stávajícího zdroje osvětlení na desetimetrových stožárech – tj. 6 ks svítidel se sodíkovými výbojkami o výkonu 70 W a celkové spotřebě elektrické energie cca 500 W za 4 ks nových LED svítidel NFL SKU 01-045 + 2 ks NFL SKU 01-060, kde se celková spotřeba elektrické energie sníží na 290 W. Úroveň intenzity osvětlení před výměnou byla změřena pod svítidlem max. 17 lx resp. min. 6 lx mezi svítidly, přičemž rovnoměrnost osvětlení byla na úrovni 0,35 (rovnoměrnost osvětlení – podíl největší a nejmenší intenzity osvětlení na dané ploše, nebo také nejmenší a střední intenzity osvětlení na téže ploše). Po výměně dosáhla intenzita osvětlení max. 24 lx pod svítidlem a 16 lx mezi svítidly. Rovnoměrnost osvětlení bylo na hodnotě 0,67. Montážní práce trvaly pouhých několik hodin.

Jaké jsou hlavní přednosti LED svítidel od společnosti NFL?
-    výrazně nižší spotřeba elektrické energie, (úspora až 42 %),
-    nulové náklady na údržbu,
-    vysoce komfortní a kvalitní osvětlení s vysokým indexem podání barev,
-    vysoká rovnoměrnost osvětlení,
-    naprostá spolehlivost, extrémně dlouhá životnost,
-    ekologická bezpečnost
-    nízká cena svítidel
-    světelně-technický výpočet zahrnut v ceně svítidel
-    prodloužená záruka 7 let,
-    návratnost investice v rozmezí  4 - 5 let

Společnost NFL je inovační podnik, který navrhuje a vyrábí moderní svítidla a systémy řízení osvětlení pro různé oblasti použití. Společnost byla založena v roce 1993 odborníky v oblasti elektroniky a osvětlení. V průběhu let kolektiv podniku navrhl a realizoval nápady několika generací energeticky úsporných svítidel a systémů osvětlení.

NFL vyrábí svítidla pouličního a parkového osvětlení, svítidla pro architekturní osvětlení, světlomety o výkonu do 2 kW, osvětlení pro pěstování rostlin v průmyslových sklenících, svítidla pro osvětlení skladů, obchodních prostor, kanceláří, výrobních prostor atd. Při návrhu a výrobě produkce je zvláštní pozornost věnována otázce úspory elektrické energie a snížení nákladů při užívání systémů osvětlení.

Zákazníky NFL tvoří správy měst a obcí, podniky zpracovávající ropu, hutní a chemický průmysl, železnice, mořské a říční přístavy. Stovky tisíc lamp značky NFL jsou úspěšně používány ve skleníkovém hospodářství. Společnost NFL na své výrobky poskytuje komplexní záruční a pozáruční servis.

NFL-lighting s.r.o.
Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10
tel.: 776 730 362, fax: 272 774 806
e-mail: aeps@post.czwww.nfl-lighting.cz