A je to právě letošní rok 2021, který se do dějin značky Komatsu zapíše zlatým písmem. Ptáte se proč? Důvod je nasnadě.
V tomto roce oslaví značka Komatsu 100 let od svého založení.

Historie vzniku

Kořeny společnosti Komatsu spadají až do roku 1894, kdy pan ­Meitaro Takeuchi založil společnost Takeuchi Mininig Industry, která nejdříve podnikala v těžebním průmyslu. V jejím rámci byla o něco později vytvořena skupina Komatsu, která se zabývala opravami a údržbou důlních strojů. V roce 1917 byla společností Takeuchi Mining Industry založena společnost Komatsu Iron Works, jejíž hlavní náplní byla výroba obráběcích strojů a zařízení pro domácnosti. V roce 1921 se značka Komatsu definitivně osamostatnila, když společnost ­Komatsu Iron Works byla vyčleněna ze společnosti Tekeuchi Mining Co. a byla přejmenována na Komatsu Ltd.

Značka Komatsu – synonymum kvality, technické vyspělosti a pokroku slaví 100 letRozvoj produktového portfolia

Výrobní sortiment obráběcích strojů v roce 1931 společnost ­Komatsu rozšířila o první typ farmářského traktoru (viz fotografie). O něco později, v roce 1953 vyjela z výrobních závodů Komatsu první sklápěcí nákladní auta a také vysokozdvižné vozíky. Do světa stavebních strojů společnost definitivně pronikla v roce 1965, kdy vyvinula svůj první kolový nakladač a v roce 1968 pak vyrobila také své prémiové hydraulické ­rypadlo.

Start globální expanze Komatsu

Růst produkce a rozšiřování výrobního sortimentu v 60. letech vytvořily podmínky pro zahájení globálního působení firmy. Po předchozích úvahách se v roce 1967 vedení společnosti rozhodlo, že založí svoji vůbec první zámořskou dceřinou společnost Komatsu Europe v Belgii. V této evropské expanzi Komatsu dále pokračovala založením společnosti Komatsu UK ve Velké Británii a dále společnosti Komatsu Germany ­Construction v Německu. Svou definitivní přítomnost v Evropě pak Komatsu potvrdila výstavbou výrobního závodu na výrobu stavebních strojů v Itálii v roce 1991 a výstavbou závodu specializujícího se na výrobu těžebních strojů v německém Düsseldorfu v roce 1996.

Značka Komatsu – synonymum kvality, technické vyspělosti a pokroku slaví 100 letInovační úsilí technologického lídra

Hnacím motorem úspěchu značky Komatsu byla vždy neutuchající snaha zlepšovat své produkty a nepolevovat v inovačním úsilí. Toto úsilí bylo orientováno do oblasti zvyšování účinnosti a efektivity strojů ruku v ruce se snižováním spotřeby paliv, tím i emisí a dopadů na životní prostředí. Od roku 2001 jsou stroje Komatsu vybavovány satelitním řídicím systémem Komtrax, který sleduje všechny důležité provozní údaje strojů, což přispívá k  ještě větší efektivitě jejich činnosti, snazší kontrole i nižším nákladům na údržbu. Přelomovým rokem v technické oblasti byl pro Komatsu i rok 2007, kdy společnost představila svůj první vysokozdvižný vozík s hybridním pohonem. O rok později, v roce 2008, již spatřilo světlo světa první rypadlo vybavené také hybridním pohonem. V roce 2012 došlo k inovaci pohonů vysokozdvižných vozíků, u kterých začaly být používány hydrostatické pohony.

Inteligentní řízení stavebních strojů = vyšší efektivita

V roce 2013 byl společností ­Komatsu spuštěn technologický program inteligentního řízení stavebních strojů. V návaznosti na toto rozhodnutí byl již v roce 2014 vyroben první stroj s možností inteligentního ovládání, kterým bylo hydraulické rypadlo. Automatickou práci strojů Komatsu na stavbě umožňuje systém Smart ­Construction. V principu tento systém zajišťuje celkovou integraci nových digitálních technologií, jako je kupříkladu snímání tvaru terénu, jejich převod do 3D modelů a následnou automatizaci řízení stavebních strojů. Tato metoda zajišťuje maximální produktivitu a efektivitu v procesu zemních prací s minimálními nároky na obsluhu. Systém Smart Construction je využitelný při realizaci nejrůznějších typů projektů, ať již se jedná o projekty menšího charakteru, jakými jsou kupříkladu výstavba hal nebo rozšiřování logistických objektů, ale také při budování velkých průmyslových celků či výstavbě liniových staveb.

Značka Komatsu – synonymum kvality, technické vyspělosti a pokroku slaví 100 let


Značka Komatsu – synonymum kvality, technické vyspělosti a pokroku

A co říci závěrem? Pokud někdo něco dělá úspěšně déle než 100 let, nelze pochybovat o jeho schopnostech, kompetentnosti a znalosti oboru. Ne nadarmo je dnes společnost Komatsu druhým největším výrobcem stavebních a těžebních strojů na světě a své závody provozuje napříč kontinenty v Japonsku, Asii, Evropě i Americe. Produkty firmy přispívají k pozitivnímu rozvoji společnosti a pomáhají zvyšovat kvalitu života. Nové technologie vyvíjené Komatsu výrazně šetří energie, zajišťují vyšší produktivitu práce i bezpečnost a pohodlí posádek strojů a chrání životní prostředí. Maximální důraz na ekologii je kladen u všech produktů i činností výrobních závodů nesoucích značku Komatsu. Snad nejlépe vyjadřuje filozofii značky Komatsu prohlášení, které firma vydala ke stoletému výročí založení značky. V něm se mimo jiné říká: „Jako lídr v oboru poneseme dál hrdě značku Komatsu a budeme i nadále usilovat o vysoké standardy, které byly na cestě Komatsu nastaveny. Budeme v praxi i myšlenkách tuto dlouhodobou filozofii rozvíjet a poskytovat našim zákazníkům tu nejvyšší kvalitu, která bude bezpečná a zároveň šetrná k životnímu prostředí.“

S přispěním materiálů Komatsu Ltd.
Ivo Románek