Pády z výšky či do hloubky vinou nedostatečného jištění patří v celosvětovém měřítku dlouhodobě k nejčastějším pracovním úrazům, které mnohdy končívají smrtí zaměstnance. Příčinou může být jak špatně provedená instalace zábradlí či ohrazení, tak i nezodpovědný přístup zaměstnanců, jež odmítají používat jistící lana a další ochranné prostředky. Podobným chováním ohrožují sami sebe i své okolí, a vás jako zaměstnavatele vystavují riziku sankcí ve výši až 2 000 000 Kč.

Povinnost zabránit pádu již od výšky 0,5 metru

Zákon myslel i na možné úrazy způsobené pádem z relativně malé výšky, a proto musí být všechna pracoviště s rozdílnými úrovněmi podlahy opatřena zábradlím všude tam, kde je rozdíl úrovní vyšší než 0,5 metru.
Při klasických stavebních pracích a všude tam, kde existuje riziko pádu z více než 1,5 metru, již přicházejí na řadu prostředky kolektivní ochrany. Mezi ně se řadí především technické konstrukce zabraňující pádu, jako je lešení, pracovní plošiny, záchytné sítě a hrazení.

Když zábradlí nestačí

Pokud není možné zajistit bezpečnost osob prostředky kolektivní ochrany, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Pro práce ve výškách jsou to především tyto jistící a zachycovací systémy:
•  bezpečnostní postroje,
•  polohovací pásy,
•  jistící lana a karabiny,
•  tlumiče a zachycovače pádu,
•  jistící a kotvící pomůcky.

Kromě výše uvedených je pro všechny pracovníky na stavbě samozřejmá povinnost nosit ochrannou přilbu, vhodné pracovní oblečení, pevnou a odolnou obuv a případně také pracovní rukavice. Kompletní výbavu pro výškové práce, včetně oblečení a pracovní obuvi, nabízí například česká značka ARDON.

Další povinnosti zaměstnavatele

V rámci bezpečnosti práce je zaměstnavatel mimo jiné rovněž povinen zajistit pracovníkům školení o bezpečné práci ve výškách, poskytnout jim praktické zaučení a minimálně jednou ročně ověřovat jejich znalosti v této oblasti.
Všem zaměstnancům, kteří provádějí výškové práce, musí také zaměstnavatel zajistit pravidelné lékařské prohlídky, a to vždy každé 4 roky, případně u zaměstnanců starších 50 let každé 2 roky.
Prevence je vždy to nejlepší, co můžete v rámci bezpečnosti svých zaměstnanců udělat. Dopřejte jim proto kvalitní, spolehlivé ochranné pracovní pomůcky, jejichž stav budete pravidelně kontrolovat.