Společnost Atlas Copco je světovým lídrem ve výrobě kompresorů, zařízení pro stavebnictví, průmyslového nářadí a montážních systémů. Atlas Copco nabízí inovativní produkty a služby, které poskytují spolehlivé řešení a zvyšují efektivitu práce. Při výrobě našich strojů klademe důraz především na účinnost, úsporu energie, bezpečnost a ergonomii. Divize Kompresorové techniky vyrábí vysoce energeticky účinné průmyslové kompresory různých typů a provedení, dmychadla, generátory dusíku a kyslíku, zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu a systémy pro řízení kompresorových stanic.

Semináře se zúčastnilo téměř 60 pozvaných hostů z řad projektantů a pracovníků technického rozvoje, které úvodem přivítal generální ředitel firmy, pan ­Richard Jeske. V dopoledním bloku přednášek představili odborníci firmy, z nichž mnozí mají více než dvacetiletou praxi v oboru, nové výrobky a trendy v oblasti kompresorové techniky. Hned poté následoval půlhodinový blok věnovaný servisu a náhradním dílům.


Po kratší přestávce čekal na účastníky filmový blok, ve kterém byly moderní kompresorové stanice prezentovány netradičně formou komentovaných interaktivních videoprojekcí. Na obrovské LED obrazovce o rozměru cca 6 x 4 metry byly promítány reálné projekty vybavené kompresorovou technikou Atlas Copco a postupně odborníkem komentovány jednotlivé etapy dané instalace a její technické specifikace. Divák tak byl doslova vtažen do děje, resp. do „kompresorovny“ samotné.

Okolo 13. hodiny byl pro všechny zúčastněné připraven oběd. Po něm následoval poslední blok, ve kterém byli účastníci rozděleni do sedmi skupin, přičemž každé skupině byl přidělen odborný moderátor z řad pracovníků firmy, který podrobně okomentoval vystavený exponát na daném stanovišti a zodpověděl případné dotazy. Po cca 10 minutách se skupinky vyměnily a rotovaly na další stanoviště, kde byl připraven další vystavený kompresor. Celkem bylo vystaveno pět kompresorů různých výkonů a možnosti nasazení včetně příslušenství.Mezi nejzajímavější exponáty, které byly na semináři představeny, rozhodně patřil kompresor s plynovou regulací výkonnosti řady GA VSD+ s unikátním motorem s permanentními magnety a kompresor se vstřikem oleje z nové řady kompresorů Atlas Copco. Ten nám blíže představil pan Jaroslav ­Jedlička – Business Line Manager, ­Division Oil-free. Podrobnější informace se dozvíte v navazující videoreportáži.

NGP+ prémiový generátor N2 s technologií PSA

Mezi další zajímavé produkty,  které byly k vidění na semináři, patří prémiové generátory dusíku NGP+. Ty dodávají dusík s vysokou energetickou účinností. Uhlí­ková molekulární síta zaručují prémiový dusík s nejvyšší úrovní čistoty.

Proč kupovat N2, když můžete vyrábět vlastní? Generátor NGP+ je standardně dodáván s funkcí automatické kontroly čistoty dusíku. Dusík s čistotou nižší než nastavená prahová hodnota je dočištěn. Nevyhovující dusík se tak nikdy nedostane do vašeho zařízení.

Stav přiváděného vzduchu je nepřetržitě monitorován. Vzduch, který neodpovídá požadovaným parametrům, je odloučen. Tím je zajištěna ochrana vašeho zařízení proti poškození.


Systém SMARTLINK poskytuje přehled o provozu vašeho zařízení a generuje informace o veškerých provozních stavech stroje.

Generátor dusíku NGP+ snižuje v porovnání s ostatními generátory dusíku provozní náklady až o 50 %. Poměr vzduch/dusík 1,8 (při 95 %) až 5,5 (při 99,999 %) generují prémiový N2.

Systémy NGP+ jsou k dispozici nepřetržitě. Není si třeba dělat starosti s přerušením výroby v důsledku nedostatečné dodávky N2.

Generátor NGP+ je po připojení ke zdroji suchého stlačeného vzduchu připraven k provozu.
Dalším unikátním řešením, představeným v rámci semináře, jeŘídicí systém kompresorových stanic Optimizer 4.0

Užší tlakové pásmo vede ke stabilizaci systému a nižším nákladům na energii. Centrální řídicí jednotka ES pomohla snížit tlakové pásmo o více než 1 bar (14,5 psi): 7% úspora nákladů na energii!

Tato jednotka zajišťuje jedno centrální řídicí místo pro celý rozvod stlačeného vzduchu a zajišťuje, aby všechny kompresory podávaly optimální výkon pro daný proces.

Optimizer 4.0 zvolí nejvhodnější kombinaci strojů pro dosažení požadovaného výstupu vzduchu.
Využijte výhody efektivního ovládání kompresorovny a optimalizujte spotřebu energie.

Na úplný závěr semináře byli vylosováni šťastlivci, kteří ze semináře neodjeli s prázdnou, nýbrž s hodnotnými cenami z provenience firmy Atlas Copco.

Atlas Copco s. r. o.
Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
e-mail: kompresory@cz.atlascopco.com
https://www.atlascopco.com/cs-cz/compressors