Od té doby prošla firma a její produkty významným rozvojem, a tak si můžeme představit jedny z posledních novinek, kterými jsou nové kompresory GA 110 až 160 VSD+ FF.

Tyto jednotky se vyznačují novou konstrukcí a přinášejí revoluční změny do kompresorového odvětví. Od tohoto kompresoru můžete očekávat nejinovativnější funkce, které zvyšují jeho efektivnost, snižují celkovou spotřebu energie a také celkové náklady na dobu jeho životnosti. Kromě poskytování vysoce kvalitního stlačeného vzduchu splňuje nebo dokonce překračuje všechny aktuálně platné normy.
Exkluzivní integrovaný kondenzační sušič nabízí jedinečnou výhodu, když uvážíme menší půdorys a úsporu nákladů na instalaci.
Kompresor obsahuje nově zkonstruovaný jednostupňový rotační šroubový kompresní element, který je poháněn interně vyvinutým, olejem chlazeným motorem iPM s vnitřním permanentním magnetem. Tento motor byl speciálně navržen pro práci s měničem.
Do sestavy kompresoru jsou integrovány mazací systém, chladicí systémy, odlučovač oleje/vody a chladicí sušič.
Jsme si vědomi důležitosti, kterou má doba provozuschopnosti pro naše zákazníky, a proto jsme vyrobili kompresor, který usnadňuje servisní údržbu a poskytuje plný přístup ke všem svým částem.
Tento kompresor nejen velmi výrazně sníží vaši spotřebu energie, ale také zajistí nejdelší dobu provozuschopnosti v nejdrsnějších provozních podmínkách.
Jednotky GA 110 až 160 VSD+ FF jsou vzduchové kompresory budoucnosti zkonstruované interně společností Atlas Copco.
Kompresory jsou vybaveny systémem Atlas Copco Elektronikon® Touch, který řídí a monitoruje kompresor nejefektivnějším a nejspolehlivějším způsobem.
Kompletní jednotka je umístěna v protihlukovém krytu, který minimalizuje hladinu hluku. K dispozici je celá řada volitelného příslušenství pro přizpůsobení kompresoru libovolné aplikaci.

SPOLEHLIVOST

Nejnovější řídicí a monitorovací systém Atlas Copco Elektronikon® Touch pro kompresory používá zdokonalený algoritmus k dosažení maximální spolehlivosti. Řídicí jednotka podporuje 31 jazyků, čímž usnadňuje komunikaci.

- Uživatelsky optimalizovaný s 4,3“ barevným displejem s vysokým rozlišením a navigací dotykem nebo potažením prstem.
- Různé provozní režimy pro maximální výkon za všech provozních podmínek.
- Vizualizace kompresoru na webové stránce pomocí jednoduchého připojení Ethernet.
- Integrovaný modul Smartbox s připojením 3G.

Systém dvojité filtrace oleje pro velké zatížení

Sestava je dodávána se systémem dvojité filtrace oleje se samostatnými kanály pro mazání a chlazení, aby zajistila nepřetržitou provozuschopnost.

- Maximální spolehlivost.
- Prodloužená životnost interních součástek.
- Dlouhé servisní intervaly a snadná přístupnost.
- Ochrana elementu kompresoru a ložisek v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Nejnovější řídicí a monitorovací systém Atlas Copco Elektronikon® Touch.


Zkonstruováno pro provoz s velkým zatížením

Konstrukce motoru je velmi kompaktní a obsahuje chladicí olejový okruh, který odstraňuje potřebu proudění chladicího vzduchu, a tím umožňuje dosáhnout krytí IP66. Elektromotor je chráněn před vniknutím prachu nebo vody.
Řízený pohon (VSD/VFD) je vybaven filtrací chladicího vzduchu pro velké zatížení pro zajištění optimálního provozu i v teplých a prašných prostředích.

- Motor a element s krytím IP66.
- Bezúdržbový motor, který nevyžaduje opětovné promazávání ložisek.
- Dlouhá životnost elektronických součástek.
- Provoz v okolních podmínkách až 46 °C / 115 °F.
- Maximální výkon.
- Široký provozní rozsah pro dosažení maximálních úspor.
- Zcela bezstarostný provoz.

Systém dvojité filtrace oleje pro velké zatížení.


ÚČINNOST


Motor s vnitřním permanentním magnetem (iPM)

Kompresor je poháněn motorem iPM s mimořádně vysokou účinností, který byl zkonstruován a je vyráběn interně společností Atlas Copco.

- Lepší jmenovité hodnoty než jsou vyžadovány pro účinnost IE4.
- Olejem chlazená jednotka, jejíž výkon není ovlivňován vnějšími teplotami.

Moderní rotační šroubový element

Element kompresoru je proslulý kompresní element zkonstruovaný a vyráběný společností ­Atlas Copco. Hlavní a vedlejší rotor mají asymetrický profil a jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální kombinaci maximalizované výkonnosti a nízké spotřeby energie. Konstrukce tohoto elementu byla optimalizována pomocí integrovaného modulu SmartInjection, který zvyšuje jeho výkon.

- Prodloužená životnost.
- Přesné vstřikování oleje pro maximální výkon při minimálních teplotách elementu a minimálních ztrátách.
- Zkonstruováno pro velkou odolnost vůči opotřebení díky vybraným vysoce kvalitním materiálům.

Motor s vnitřním permanentním magnetem (iPM).


Přímý pohon

Motor iPM pohání přímo hlavní rotor elementu. To umožnilo hermeticky uzavřít hnací ústrojí, přes které protéká olej z motoru do elementu.

Chlazení hnacího ústrojí

Vzhledem k tomu, že je chlazení motoru zajišťováno pomocí oleje, nevyžaduje hnací ústrojí chladicí ventilátor motoru. To nám v kombinaci s již vyšší účinností motoru (která snižuje požadavky na chlazení) umožňuje ušetřit dodatečné množství energie vyžadované pro chlazení jednotky, a tím znovu přispět ke zvýšení úspor vyjádřených prostřednictvím měrné spotřeby energie (SER).

KVALITA

Filtr přívodu vzduchu pro velké zatížení

Pro ochranu komponent kompresoru před opotřebením je do soupravy integrován filtr přívodu vzduchu pro velké zatížení, který zajišťuje:

- dvoustupňové odstranění pevných nečistot – prvotřídní filtrace částic > 3 mikrony s účinností 99,9 %,
- dlouhé servisní intervaly,
- prodlouženou životnost interních součástek.

Moderní rotační šroubový element.


Ochrana výrobního procesu


Integrovaný chladicí systém s vysokou účinností a vložky odlučovače vzduchu/oleje zajišťují nízký zbytkový obsah oleje ve stlačeném vzduchu, který je zbaven kapalného kondenzátu.

- Optimální chladicí průtok pro vzduchem chlazené varianty, poskytovaný vysoce účinnými axiálními chladicími ventilátory s řízením VSD, které jsou vybavené optimalizovanými lopatkami.
- Kompaktní, vysoce účinný dochlazovač oleje a vzduchu s pláštěm a potrubím, který minimalizuje požadavky na údržbu a zajišťuje dlouhou životnost pro vodou chlazené varianty.
- Žádná rizika pro následující zařízení (koroze následkem vlhkosti) díky 100% odstranění kondenzátu v integrovaném odlučovači vody s elektronicky řízeným bezztrátovým vypouštěním, které zabraňuje plýtvání stlačeným vzduchem.
- Vložky odlučovače vzduchu/oleje s dlouhým servisním intervalem zajišťující nízký obsah zbylého oleje ve stlačeném vzduchu.


Kompaktní a pevná konstrukce

Celá sestava kompresoru je usazena na pevném rámu. Pružné tlumiče vibrací zamezují přenosu vibrací do prostředí.

- Provedení „vše v jednom“, které snižuje náklady na instalaci.
- Není třeba žádných zakládacích prací, stačí dimenzování podle statické hmotnosti kompresoru.
- Možnost přímého připojení na potrubí.
- Zcela odnímatelný kryt pro snadný přístup ze všech stran.

Atlas Copco s. r. o.
Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
kompresory@cz.atlascopco.com
www.atlascopco.cz