Úspěch tkví v mimořádné efektivitě systému a velmi flexibilním použití. Montáž spínání z jedné strany jedním pracovníkem vede ke znatelným úsporám času při pracovních úkonech. Kónický tvar spínací tyče MX umožňuje nasazení bez nutnosti použití distančních trubiček a kónusů. Tloušťka stěny se předem nastaví na spínací tyči. Další čas šetří systematizovaný modul spínání: spínací místa jsou u všech panelů bednění umístěná soustředně a musí být obsazena. Usnadňuje to manipulaci, protože odpadá uzavírání nevyužitých spínacích míst.

Od uvedení na trh ke stále dokonalejšímu systému

V minulých letech vyvinula firma PERI pro toto bednění různé systémové doplňky. Před nedávnem byl zaveden jako alternativa únosnější systém spínání MX 18 umožňující rychlejší betonáž. Rámové a víceúčelové panely, vnitřní a vnější rohy a šachtové rohy jsou nyní k dostání také ve výškách 3,00 m a 3,60 m. U velkých světlých výšek, např. v komerční výstavbě nebo u současné bytové výstavby, to vede k další úspoře času.
Bezpečnou práci na bednění zajišťuje od roku 2016 nový konzolový systém MXK. Modulová pracovní lávka může být nasazena jak na systém MAXIMO, tak také na stěnové bednění TRIO. Lehké systémové díly mohou být snadno montovány přímo na zemi bez použití nářadí a bez pomoci jeřábu.
V průběhu let vedly všechny další systémové doplňky a optimalizace systému bednění, stejně jako cenné zkušenosti z různých realizací a požadavků uživatelů, k neustálému zlepšování systému.MAXIMO v České republice

Naše pobočka uvedla systém MAXIMO 270 na trh hned po jeho představení na veletrhu Bauma v roce 2007. Úplně první nasazení bylo na stavbě Westgate Explora v Praze v Nových Butovicích. V dalších letech jsme MAXIMO doplnili o výšku 330 cm. V letošním roce jsme se rozhodli přejít na výškové moduly 300 a 360 cm, které mnohem lépe pokrývají potřeby současného trhu.

Osvědčené na celém světě

Nesčetná úspěšná nasazení dokazují efektivitu systému MAXIMO po celém světě. Výkonnost PERI MAXIMO je obrovská a umožňuje velké množství realizací od sklepů rodinných domů až po stavbu muzea s vysokými nároky na vzhled betonu. Uvedené referenční stavby ukazují mnohostrannost systému bednění PERI MAXIMO.

Tunel na státní silnici 99, Seattle, USA
Jeden z největších tunelových razicích strojů na světě se „provrtával“ pod Seattlem. Tunel pro automobily pod americkým milionovým městem nahradí stávající Alaskan Way viadukt, který byl vybudován v roce 1950. V budoucnu se počítá s denním průjezdem dvoupatrového tunelu s délkou 3,2 km cca 110 000 vozidel. Při výstavbě tunelu byl využit také systém PERI MAXIMO. S rámovým bedněním byly betonovány stěny spodní vozovky, které tvořily zároveň opěry pro vrchní komunikaci. Dvě sady bednění MAXIMO zajišťovaly rychlou a efektivní betonáž 4,50 m vysokých stěn.Obytný komplex Severní nádraží, Vídeň, Rakousko
Na ploše dřívějšího Severního nádraží ve Vídni byly postaveny dvě osmipatrové obytné budovy s celkem 182 bytovými jednotkami. S PERI MAXIMO bylo možné dodržet napjatý časový harmonogram, který počítal se zhotovením hrubé stavby za pouhých 10 měsíců. Přesné uspořádání spár a spínacích míst umožnilo také splnění všech požadavků na výrobu kvalitního pohledového betonu na stěny. Časová úspora 25 % (při zásobě na 800 m2) vznikající spínáním bednění z jedné strany přesvědčila zákazníka a pomohla i přes vysoké požadavky učinit projekt hospodárným.Kancelářská budova Crystal, Praha
Při stavbě nové čtrnáctipatrové budovy v Praze na Vinohradech s plochou více než 14 000 m2 pro administrativu a komerční využití byl z důvodu požadavků investora na rychlost a kvalitu povrchů nasazen pro bednění stěn systém rámového bednění MAXIMO, které umožňuje kromě spínání z jedné strany také vytváření pohledových betonových ploch. Tento systém byl navržen i pro bednění nakloněných stěn při řešení atypického rohu budovy ve tvaru sbíhající se lomené plochy.PERI, spol. s r. o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311
e-mail: info@peri.cz, www.peri.cz