Úvodem je třeba poznamenat, že k výtahům dnes přistupujeme jako ke zcela běžnému, samozřejmému a modernímu technickému vybavení domů. Tato technika však byla v dobách minulých často zanedbávána a finance na jejich obnovu se mnohdy hledaly ještě obtížněji, než na jejich údržbu. Tento stav umocňovala skutečnost, že v dobách tzv. „komplexní bytové výstavby“ byly s přívlastkem „nové“ instalovány pouze nejlevnější typy výtahů, jejichž konstrukční provedení ve své době vykazovalo minimálně desetiletou technickou zastaralost.

Překotný vývoj po roce 1989 přinesl ve výtahářské branži řadu změn. Kromě vstupu kapitálově silných zahraničních firem na český výtahářský trh jsou podstatnými zejména prvek harmonizace technické legislativy s evropskými normami a s tím spojený zvýšený důraz na bezpečnost provozu výtahů a následně také přístup k moderní technice, zohledňující současné vývojové trendy, a k novým technologiím.

Nově vznikajícím právnickým subjektům představujícím jak volnější společenství vlastníků bytových jednotek, tak malá „domovní“ bytová družstva, pak kromě starosti o společně získaný majetek a hledání úspor v energetické oblasti přibyla zodpovědnost jejich statutárních zástupců za bezpečnost provozu instalovaných zařízení, jejich údržbu a obnovu.

Je nepochybné že majitelé bytových domů jakožto majitelé výtahů jsou také odpovědní za jejich provozuschopný stav a následně odpovídají za všechny škody vzniklé jejich provozem nebo s ním spojené. Proto je důležité, aby tato technika byla v co nejlepším stavu, vykazovala co nejmenší poruchovost a nedocházelo k porušování žádných zákonů nebo norem, které jsou s jejich stavem a provozuschopností spojeny. S přihlédnutím ke vzrůstajícímu nebezpečí vzniku závažných úrazů spojených s provozem konstrukčně zastaralých výtahů se respektování ustanovení harmonizovaných technických norem jeví nejen jako vhodné, ale jako výrazně výhodné. Záleží tedy na konkrétním právnickém subjektu, jakým způsobem se k tomuto problému postaví a jak na tom bude s výší náhrady škody a dalšími možnými postihy v případě vzniku škodných událostí, přičemž je nutno konstatovat, že evropskými normami a státem přijatý princip zvyšování bezpečnosti provozovaných výtahů je ve výsledku vůči majitelům nebo provozovatelům výtahu značně nemilosrdný, protože za bezpečné považuje pouze výtahy instalované po 1. říjnu 1999 (nařízení vlády č. 14/1999 Sb.).

Pro majitele bytových domů se zastaralými a úředně nedostatečně bezpečnými výtahy není ani dnes výchozí situace o mnoho lepší než před 30 nebo 40 lety. Státní a potažmo evropská legislativa z roku na rok postupně přesouvá odpovědnost za provoz zděděných zastaralých technických zařízení na jejich nové majitele, ale obnova těchto zařízení není právě levnou záležitostí. Pomineme-li morální aspekty postoje státu v oblasti investic do obnovy zastaralého bytového fondu, je třeba zdůraznit, že pro majitele bytových domů je proti minulosti situace složitější zejména při výběru vhodného dodavatele.

Nabídka na trhu výtahářské techniky je široká a výběr vhodného dodavatele je mnohdy loterií i pro technicky zdatné jedince. Stejně jako v minulosti je, bohužel, velmi často rozhodující výše částky požadované za provedení výstavby, rekonstrukce, nebo výměny výtahu, přičemž souběžně nebývají vyžadovány informace a dlouhodobé záruky spojené s dalšími, souvisejícími náklady (například cena za dlouhodobou servisní činnost a možnost svobodné a finančně nenáročné výměny servisní firmy). Mnozí z vás však jistě pamatují pravidlo pradědů a prababiček, které říká, že nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci. Ve výtahářské oblasti to platí dvojnásob.

Základní filosofií naší společ­nosti ve vztahu k našim potencionálním zákazníkům je liberalismus. Nepodbízíme se, ale přizpůsobujeme se požadavkům našich klientů, snažíme se nabízet za přiměřenou cenu kvalitní, pokud možno bezúdržbovou výtahovou techniku od předních českých, evropských i světových výrobců a přitom umožňujeme svobodnou volbu servisní firmy jak v záruční, tak v pozáruční době. Standardně nabízíme extremně tiché bezpřevodové výtahové stroje německé výroby s nízkou spotřebou, přičemž ke snižování provozních nákladů přispívá i hliníková konstrukce výtahových kabin, jejichž plechovou vizáž nahrazujeme laminátovou fólií v přírodním dekoru, případně v jednobarevném provedení. Současně však také spolupracujeme s Československou obchodní bankou, abychom mohli našim budoucím klientům nabídnout i jiné platební podmínky, než je běžná standardní forma přímé úhrady nákladů za výměnu výtahu.
Jsme jediná společnost na trhu, pro kterou starost o zákazníka nekončí předáním nového výtahu do provozu.

Námi dodávaná technika umožňuje sledování provozních stavů výtahů prostřednictvím internetové sítě s možností okamžité reakce na vzniklé nebo pravidelně se opakující poruchové stavy. Optimálně nastavená spolupráce technického zařízení a softwarové aplikace ve spojení s moderními bezdrátovými prvky umožňuje využití moderních komunikačních prostředků výtahu také pro systém zabezpečení bytového domu, evidenci přístupů apod. Obyvatelé domu s výtahem modernizovaným společností AZ VÝTAHY ČR s. r. o. mohou řídící systém výtahu kdykoliv rozšířit také o systémy zabezpečení společných prostor domu či bytů, kouřová čidla a nebo o systémy dohledu pro osamělé nebo invalidní osoby.

Zároveň také pravidelně, prostřednictvím setkání na seminářích, umožňujeme všem provozovatelům výtahů získat nejnovější informace v oblasti technické legislativy a v právní oblasti. Upozorňujeme na rizika spojená s provozem výtahů a na povinnosti majitelů bytových domu ve vztahu k zajištění bezpečnosti uživatelů výtahů. Navštivte nás, sledujte naši webovou prezentaci na www.azvytahycr.cz, resp. na www.azlifts.eu a dozvíte se více.
Přeji všem šťastnou ruku při výběru vhodného dodavatele výtahové techniky.

Ing. Pavel Wittich
ředitel společnosti

AZ VÝTAHY ČR s.r.o.
Husova 1285/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: 777 100 203, 737 253 254, fax: 596 110 574
e-mail: obchodni@azvytahycr.cz, www.azvytahycr.cz