Dokonalý „bestseller“
Nejprodávanější ­autočerpadlo SCHWING S 36 ­dostalo 5. sekci výložníku! Označení tohoto inovovaného modelu SCHWING S 36 XZ RaZor, odkazuje na systém skládání „RZ“. Čerpadlo je nyní díky páté sekci ramene a příznivé geometrii skládání výložníku mnohem flexibilnější. Vysokou míru flexibility na stavbě dále umocňuje úsporné patkování stroje systémem podpěr XH, které klade nejnižší nároky na prostor nutný pro zapatkování.
Větší délka první sekce a zkrácený paket zbylých sekcí se pozitivně projevily na velmi nízké rozbalovací výšce (pouhých 6,8 m). Tato vlastnost částečně posunuje toto čerpadlo do oblasti halových čerpadel, což ještě více zvyšuje univerzálnost tohoto čerpadla.
Příznivé výrobní náklady zcela jistě potvrdí potenciál čerpadla stát se novým bestselerem v segmentu autočerpadel „MADE IN ­GERMANY“.

Nová 5osá autočerpadla
V kategorii autočerpadel nad 50 m výškového dosahu byly letos překvapivě představeny hned dva nové modely. Oba modely prošly kompletní rekonstrukcí výložníku, podpěr a dalších konstrukčních skupin, což se pozitivně projevilo na:
-    nové koncepci 5sekčního výložníku s dopravním potrubím DN125 a extrémní flexibilitou,
-    výrazném snížení celkové hmotnosti,
-    minimalizaci nutných úprav podvozku,
-    integraci nových funkcionalit, jako např. dynamické patkování, řízení VECTOR II apod.

 


Sen každého strojníka
Odvěké přání příznivců techniky SCHWING Stetter se konečně podařilo přetavit v reálný stroj – čerpadlo s domíchávačem SCHWING Stetter FBP se 4sekčním výložníkem! Tato zcela přepracovaná koncepce je zastoupena hned dvěma modely: FBP 26 a FBP 29.
Klíčové vlastnosti nového technického řešení:
-    nový 4sekční výložník v extrémně štíhlém designu s dopravním potrubím DN 100 (FBP 29) a DN 125 (FBP 26),
-    odlehčený 7m3 buben s přepracovanou geometrií bubnu i spirál,
-    šířka patkování předních podpěr <4 m a zadních podpěr pouze 2,55 m!
-    nové uspořádání ovládacích prvků nástavby umožnilo zvýšit délku odkládacích van (5 m) po obou stranách nástavby pro bezproblémové uložení prodlužovacích hadic a dalšího příslušenství,
-    inovativní umístění vodní nádrže na otoč výložníku vylepšilo rozložení hmotnosti nástavby na přední nápravy vozidla a umožnilo maximalizovat legální přepravní kapacitu mixpumpy (4,0 m3 betonu),
-    puristický design, absence nadbytečné kapotáže a posunutí zadního kozlíku bubnu směrem ke kabině garantují perfektní dostupnost ke všem agregátům při každodenní obsluze a údržbě i snadný a rychlý servis v budoucnu,
-    nové řízení VECTOR II.

SCHWING S 36 XZ RaZor


Nejlehčí domíchávač na trhu
Nová nástavba Ultra Eco 2.0 s celkovou hmotností 2 990 kg je nástupcem verze Ultra Eco a představuje nejlehčí domíchávač ve své třídě. V kombinaci s novými 4osými podvozky umožňuje nástavba Ultra Eco 2.0 hospodárnou přepravu až 8 m3 betonu při dodržení legislativních hmotnostních limitů. Ke snížení celkové hmotnosti výrazně přispěla změna materiálu bubnu: Hardox 500 TUF. Proces výroby bubnu nástavby Ultra Eco 2.0 byl společností Stetter patentovaný.

Telemetrie se stává dalším klíčovým aspektem ­hospodárné přepravy jakostního betonu. Nástavbu domíchávače Ultra Eco 2.0 lze osadit senzory pro online sledování dodávkování vody a chemie nad rámec certifikované receptury a spolu s elektrickým ovládáním SMART 3 tak poskytují ucelený přehled o časovém rámci mezi výrobou betonu v betonárně a jeho uložením do bednění.
Nově lze nástavby s řízením SMART 3 plnohodnotně ovládat i prostřednictvím zabezpečené mobilní aplikace. Tento způsob ovládání nástavby je preferován např. v oblastech, kde se pro přepravu betonu do bednění častěji využívají jeřábové nádoby. Mobilní aplikace umožňuje nástavbu ovládat z bezpečné vzdálenosti, eliminuje riziko pracovního úrazu a zcela nahrazuje jiné formy rádiového dálkového ovládání. Statistiky navíc ukazují, že mobil se na rozdíl od rádiového dálkového ovládání prakticky nikdy neztratí. J

Vylepšená funkcionalita
Pro usnadnění obsluhy a zvýšení uživatelského komfortu byly představeny dvě nová příslušenství autočerpadel:

SCHWING S 51 SXTechnické parametry: Vertikální dosah: 50,10 m, Dopravní potrubí:	DN 125, Čerpací výkon: 162 m3/h, Čerpací tlak: 85 bar, Hmotnost: <40 t


Budoucnost = bezemisní technologie
Poptávka po řešeních, která jsou šetrná k životnímu prostředí, se promítla i v oblasti mobilní techniky SCHWING Stetter. Kromě plně elektricky poháněného domíchávače Stetter E-drive bylo na veletrhu prezentováno nové řešení pohonu čerpadel betonu SCHWING ECO Power Unit, které umožňuje na stavbě provozovat jakékoliv autočerpadlo s konvenčním dieselmotorem v bezemisním režimu.
Řešení, které SCHWING Stetter při návrhu systému SCHWING ECO Power Unit zvolil, vychází z faktu, že téměř všichni současní provozovatelé provozují konvenční autočerpadla. Obměna vozového parku na zcela bezemisní stroje je spojena s extrémními pořizovacími náklady. SCHWING ECO Power Unit umožňuje v rámci čerpacího režimu přeměnit jakékoliv konvenční autočerpadlo ze stávající flotily během několika minut na bezemisní stroj, což je zcela odlišný přístup, než který volí jiní výrobci v oboru.

Systém ECO Power Unit:
-    nahrazuje dieselmotor v čerpacím režimu,
-    zachovává téměř 100% původního výkonu autočerpadla s dieselmotorem,
-    lze dodatečně namontovat i na starší čerpadla SCHWING (až do 15 let stáří),
-    umožňuje přeměnu konvenčního autočerpadla na bezemisní stroj během několika málo minut,
-    lze využít jako nouzový zdroj,
-    představuje nejlevnější cestu k bezemisní flotile autočer­padel.