Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti pronájmu stavební techniky a může vám nabídnout zákaznická řešení tzv. „šitá přímo na míru“ vašemu projektu.

Pane řediteli, můžete nám přiblížit společnost Cramo?

Finská společnost Cramo je druhou největší půjčovnou stavební techniky v Evropě. Má zastoupení v 15 zemích Evropy a dohromady provozuje více než 400 poboček. Cramo je půjčovna poskytující kompletní služby, které zákazníkovi zajistí zejména to, že bude mít vždy optimální strojový park nebo zařízení dle svých aktuálních potřeb.

Kde se nachází vaše depa?

V současnosti máme v České republice čtyři depa a další dvě na Slovensku. Konkrétně se nachází v Praze, Brně, Ostravě, Opatovicích nad Labem, Bratislavě a Košicích. Již brzy ovšem chystáme otevření dvou nových lokalit – v Praze a Banské Bystrici. Takové rozmístění našich provozoven nám umožňuje být našim zákazníkům nablízku. Pro zákazníka, který nepracuje jen v jednom regionu, ale přirozeně migruje za prací, nabízíme jednodušší uspokojení jeho potřeb po celé republice.

Pro koho jsou vaše půjčovny určeny a co všechno zde lze půjčit?

Škála našich zákazníků je velmi široká. Mezi základní pilíře patří stavebnictví, průmysl a veřejný sektor. Naše společnost není jen půjčovnou nářadí a stavebních strojů, ale zákazník u nás najde nejširší škálu vysokozdvižných zařízení, stavební výtahy, závěsné lávky, obecně vše pro vybavení staveniště od plotů, přes buňky, kontejnery až po osvětlení. Přinášíme komplexní řešení od začátku až po konec stavby. Chceme být pro zákazníka partnerem a tím mu šetřit čas, energii a v neposlední řadě i finance.

Nabízíte kromě výše uvedeného ještě něco dalšího?

V Cramu neděláme jen to, o co jsme byli požádáni. Proto se naše společnost snaží na základě požadavků od partnerů neustále zlepšovat a zkvalitňovat námi nabízené služby a zároveň rozšiřovat možnosti spolupráce. Jednou z posledních novinek jsou modulární stavby. Existují značné rozdíly v požadavcích na modulární systémy v závislosti na účelu jejich použití. Např. pokud nastane populační boom, tak obcím či městům nastává poměrně složitá situace, kdy je potřeba po určitou dobu navýšit kapacitu mateřských škol. ­Cramo nabízí pronájem takové modulární stavby na dobu určitou a město neřeší problém s následným využitím prázdného školského zařízení. Naše společnost zaměstnává zkušené odborníky a zákazníkům nabízíme servis 24 hodin denně. Nenabízíme jen produkt, ale nabízíme navíc službu, znalosti, sdílíme dlouhodobou zkušenost, která je užívána v každodenním kontaktu se zákazníkem. Pronájem je řešení poskytující větší flexibilitu a menší riziko.

Jakým směrem se v současnosti ubírá vaše společnost?
Zaběhnutá praxe je taková, kdy je trendem stavební techniku vlastnit a ne si ji půjčovat. Půjčování zatím nemá v České republice ani na Slovensku vybudovanou tradici, jako je tomu například v zemích severní a západní Evropy. Naší společnosti se daří přesvědčovat stále více lidí o výhodách pronájmu stavební techniky oproti pořizování do vlastnictví. Když firma investuje do stavebního zařízení, často tím zbytečně váže svůj kapitál, což jí nakonec ubírá manévrovací prostor. Důkazem může být i to, že ve vyspělých státech Evropy tvoří poměr mezi půjčenou a zakoupenou technikou až 80:20. Chceme nabízet nové nápady a možnosti a zároveň hrát vedoucí roli ve formování budoucnosti stavebního průmyslu.

Na kterých významných realizacích jste se podíleli?

Cramo se podílelo na celé řadě významných a zajímavých realizacích. Mezi jednu z nejvýznamnějších je určitě výstavba výrobního závodu automobilky Hyundai v Nošovicích, kde bylo každý den použito přibližně 250 strojů. V současnosti se podílíme na rekonstrukci opláštění elektráren v Ledvicích a Tušimicích. Za zmínku stojí i naše účast při výstavbě Pražského okruhu. Těch realizací je samozřejmě daleko víc, ale na těchto zmíněných realizacích jsme opravdu mohli zúročit zkušenosti a demonstrovat schopnosti společnosti Cramo.

Vaše společnost je jedním ze čtyř zakládajících členů Asociace půjčoven stavební techniky. Co vás k tomu vedlo a co od této asociace očekáváte?

Cramo cítí potřebu vytvořit v České republice vyspělé prostředí v oblasti půjčování stavební techniky. Vytvořit něco, co zde doposud chybělo. Asociace by měla přinášet pozitiva nejen pro všeobecné stavební prostředí, ale také monitorování a analyzování výsledků z trhu. Tzn. mít podvědomí o tom, co se na trhu děje. Pro každého člena asociace to určitě bude mít důležitou výpovědní hodnotu, abychom mohli dále vylepšovat naší činnost. Naopak pro jakéhokoli zákazníka to bude znamenat jistotu prověřeného partnera, který splňuje velmi přísná kritéria.
Proč tedy kupovat, když si můžete půjčit od Cramo?

Děkujeme za rozhovor
Michal Zmrzlík

CRAMO S.R.O.
Jeremiášova 2692, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: +420 251 554 150, fax: +420 251 552 002
www.cramo.cz