Přesně před rokem jsem na tomto místě psal o smutné statistice úrazovosti u stavebních prací a nutnosti předcházet úrazům způsobených pádem. Bohužel statistika se v čase příliš nemění a pády jsou druhou nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů hned po automobilových nehodách. To ukazuje na nutnost pracovat na zlepšení této situace. Tato práce by měla probíhat ve třech rovinách. V první řadě zlepšení informovanosti, založené na důsledném školení pro práce ve výškách a to nejen ve formě čtení nařízení vlády č.362/2005 Sb., jež je legislativním základem pro tuto problematiku. Zejména praktickým tréninkem včetně vysvětlení situací, se kterými se zaměstnanci ve své praxi setkávají. Školitel by měl být schopen poradit, jak reálné situace nejlépe, tj. nejbezpečněji, řešit.  Součástí řešení musí být specifikace, jaké vybavení zákazník potřebuje.

Nákup veškerého technického vybavení je druhou rovinou řešení problematiky ohrožení pádem. Nejde jen o to vybavit pracovníky postrojem a spojovacím prostředkem, jak to často ve firmách bývá - nebo v horší variantě polohovacím pásem se spojovacím prostředkem. Často se setkáváme na stavbách se situací, že zaměstnanci na sobě sice mají postroj, ale konec  spojovacího prostředku mají připnutý k postroji. Následkem tohoto přístupu jsou pak má vyjádření pro policii, že výrobky dodané k expertize rozhodně nebyly použity tak, aby zachytily pád, přestože je pracovník, o jehož život ještě stále bojují lékaři v nemocnici, měl na sobě.
Třetí rovinou je důsledná činnost koordinátorů bezpečnosti práce na stavbě. Nejde jen o kontroly dodržování předpisů bezpečnosti, ale také o poradenskou činnost.

Základní informací pro pracovníky je určení kotevního bodu. Kotevní bod by měl být podle nařízení vlády dostatečně únosný k zachycení pádu. Jde sice o logické, ale velmi neurčité vyjádření. Určitou pomůckou pro osobu určující kotevní bod by mohla být evropská norma EN795, jež stanovuje pevnost instalovaných kotevních bodů. Hodnota pro kotevní bod dle této normy je odolnost 10 kN ve směru pádu.  To znamená, že kotevní bod by měl unést jednu tunu pro jištění jedné osoby. Samozřejmě není často snadné určit, zda nějaký stavební prvek či část konstrukce má nosnost jedné tuny, ale pro orientaci zodpovědného pracovníka je odhad této konkrétní hodnoty snazší než stanovení dostatečné únosnosti.
Kotevní body bývají největším problémem. Velmi často s nimi není počítáno ani na finální stavbě, kde by měly být instalovány z důvodu údržby střech a případně fasády. Rovněž bezpečné mytí oken bývá řešeno jen zcela výjimečně.

Kotevní body použitelné pro instalaci do betonových konstrukcí.
Kotvící plaketa použitelná s chemickou kotvou nebo kovovou hmoždinkou je základním a nejjednodušším kotevním prvkem. Použití s ocelovou hmoždinkou je vhodné na dočasné kotevní body, například pro jištění pracovníka spojujícího velké dílce betonových konstrukcí. V případě dlouhodobého použití je vhodná kombinace s chemickou kotvou, jež zaručuje pevnost uchycení po dlouhou dobu. Výrobci těchto kotev zároveň garantují pevnost kotvy v konkrétním materiálu. Příklad dlouhodobého použití kotvy naleznete na obr. č. 2.

 

1

V souvislosti s okny a stále trvajícím boomem jejich výměny za okna plastová ve starší panelákové zástavbě je třeba rovněž zmínit jištění pracovníků provádějících tyto výměny. Kromě samozřejmých prvků osobního zabezpečení, jako je postroj a lano s brzdou, lze pro tuto činnost velmi dobře využít další z kotevních prvků a to vzpěru do dveří (obr. č. 3).

 

 

2

Vraťme se však ke kotevním prvkům na plášti budov. Zde je nutné zajistit bezpečnou činnost nejen při stavbě budovy, ale také zajistit bezpečnost při následné údržbě. A to například při čištění světlíků na střechách nebo odklízení sněhu. Pro tyto účely je možné použít buď jednotlivé kotevní body, nebo souvislý lanový systém. Příklady těchto bezpečnostních prvků naleznete na obrázcích č. 4 a č. 5.  S instalací obou výše uvedených typů by mělo být počítáno již v projektu budovy. V případě, že projekt tyto systémy neobsahuje, nebo u starších objektů, je možná dodatečná montáž na stávající skelet.

Celá problematika je mnohem širší a různé jednotlivosti nelze snadno popsat. Naše společnost nabízí nejen výše uvedené výrobky, ale také poradenskou činnost. Bližší informace se můžete dozvědět na naší webové stránce www.lanex.cz, na níž mě můžete případě v potřeby konzultace či rady kontaktovat.

Jan Večeřa

www.lanex.cz