V moderním hospodářství jsou již dlouho zavedeny kravíny s automatickým dojicím systémem. Dojnice zde mají volný přístup k automatické dojičce umístěné uprostřed. ­Firma Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG se sídlem v Buchloe se specializovala na zemědělské stavby v německy mluvících zemích a v této souvislosti také na plánování a výstavbu automatizovaných kravínů obsluhovaných roboty.

Inovativní bednění pro výstavbu moderních hospodářských objektů

Jedna z těchto moderních stájí je budována v Horním Falcku u města Wörth an der Donau. Tým složený ze dvou mužů zhotovil za pouhé 3 měsíce kompletní spodní stavbu včetně jímky na kejdu a všech potřebných základů, železobetonových sloupů a parapetů. Také stěny automatizované dojírny jsou součástí přípravných prací pro betonáž, které probíhají před postavením samotné železobetonové haly se sendvičovou střechou. Stáj bude 57 m dlouhá a i s nástavbou necelých 30 m široká.
Pro bednění podezdívky, parapetů, betonových sloupů s výškou 2,00 m a železobetonových stěn vysokých až 3,00 m použil zkušený tým firmy Hörmann bednění firmy PERI DUO z inovačních technických polymerů. S celkovou zásobou bednění 400 m2 bylo možné bednit a betonovat všechny betonové konstrukce efektivně bez použití jeřábu.

Ruční bednění stěny s výškou 3,00 m šetří čas jeřábu a tím i dobu výstavby.


Lehké a snadné


Předák Johann Fischer používá „své“ DUO již déle než rok. Při své firemní návštěvě ve školicím centru v centrále PERI ve Weißenhornu u Ulmu začátkem roku 2018 byl zpočátku spíše skeptický. Je toto „plastové bednění“ vůbec schopné vydržet v běžném provozu na normální stavbě? Přesto viděli ve firmě Hörmann potenciál tohoto mnohostranně využitelného a velmi lehkého systémového bednění z velmi pevných polymerových dílů a rozhodli se pro jeho zakoupení.
Hned prvních několik nasazení systému DUO přesvědčilo předáka Johanna Fischera o správnosti jejich rozhodnutí. Lehké díly a logická montáž činí bednění velmi snadným. To platí i pro práci s největším panelem 135 x 90 cm, který je nejtěžší, ale váží přesto pouhých 25 kg. S klipy DUO mohou být všechny bednicí práce prováděny téměř bez použití nářadí a zcela bez pomoci jeřábu, což vede k velké úspoře času. Jeřáb je na stavbě občas používán pouze k transportu celých palet s bedněním nebo k přemísťování sestav vytvořených z několika panelů.

Všechny práce s bedněním DUO mohou být prováděny téměř bez použití nářadí. Příkladem je klip DUO pro vyrovnání panelů.


Skvělé řešení pro bednění


Polymerové bednění DUO získalo také mnoho mezinárodních i bavorských ocenění. Hodnoceny byly přednosti při používání jako univerzální a ruční bednění především u rekonstrukcí a sanací stávajících staveb, kde je vzhledem k omezenému prostoru a častým pracím bez možnosti použití jeřábu, nutné nasazení lehkých zařízení s možností ruční manipulace. Systém DUO se ukazuje být použitelný také v mnohých dalších odvětvích, například v zahradnické a hospodářské výstavbě. Zde nahrazuje systémové bednění se snadnou manipulací a dlouhou životností dříve využívané dřevěné bednění.

PERI, spol. s r. o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311
e-mail: info@peri.cz
www.peri.cz