Oba modely jsou poháněny dieselovým motorem Kubota D902, který splňuje požadavky Stage V a poskytuje o 20 % vyšší hrubý výkon 12,1 kW (16,2 k) při 2400 ot./min. Motor má také o 25 % větší zdvihový objem a o 29 % vyšší točivý moment s hodnotou 54,6 Nm při 1900 ot./min, což se promítá do vysoké celkové spolehlivosti a nižšího namáhání motoru a dalších součástí. Kromě zvýšené účinnosti je motor Kubota D902 znám pro svou vysokou spolehlivost, snadnou údržbu a dlouhou životnost.

Všestranné a odolné nástavby
Modely DX17Z-7 a DX19-7 sdílejí nový společný globální styl aktuální generace mini rypadel značky Develon a vyznačují se novou konstrukcí platformy a novou nástavbou, které zajišťují vyšší odolnost a robustnost. Díky kompaktním rozměrům jsou oba stroje ideální pro práci ve stísněných prostorách na stavbách, při terénních úpravách a projektech inženýrských sítí.

Model DX17Z-7 i DX19-7 má ve standardní výbavě výložník o délce 1,75 m a rameno o délce 1,03 m, přičemž pro oba modely je k dispozici volitelné delší rameno s délkou 1,23 m. Model DX17Z-7 je standardně vybaven litým protizávažím o hmotnosti 180 kg, s možností přídavného protizávaží o hmotnosti 85 kg pro použití s volitelným delším ramenem. Poloměr přesahu zadní části u modelu DX17Z-7 se ve srovnání s předchozím modelem snížil o 6,5 % na pouhých 645 mm. Když se použije přídavné protizávaží o hmotnosti 85 kg, zvýší se poloměr přesahu zadní části na 720 mm. V případě standardní i delší verze ramena u modelu DX19-7 se používá zabudované lité protizávaží o hmotnosti 65 kg.

Rameno u DX17Z-7 i DX19-7 je chráněno pomocí krytů válců, aby se zabránilo kolizím nebo jakémukoli potenciálnímu poškození, s optimálním hydraulickým vedením, které prochází a je chráněno konstrukcí výložníku. Tím se snižuje riziko poškození a selhání hadic, minimalizuje potřeba oprav a prostojů a zvyšuje produktivita a efektivita.

Flexibilní hydraulika
Standardně je zajištěn jednosměrný a obousměrný proporcionální průtok a snadný přístup k přepínacímu ventilu. Průtok se snadno reguluje pomocí ovládacího kolečka na pravém joysticku, což umožňuje lepší kontrolu průtoku a zvyšuje pohodlí obsluhy. U obou modelů je již k dispozici přídavný okruh pro rychloupínač a obsluha může přepnout na používání rychloupínače stisknutím bezpečnostního tlačítka na levé konzole – na 5palcovém digitálním displeji v kabině se zobrazí varovné hlášení, které obsluhu upozorní, a ta pak může jednoduše stisknout tlačítko na pravém joysticku pro zahájení práce s rychloupínačem.

 

 

Modely DX17Z-7 a DX19-7 jsou vybaveny roztažitelným podvozkem s pásy o šířce 230 mm, přičemž šířku mezi pásy je možné automaticky zmenšit z 1290 mm na 994 mm, a oba stroje jsou také osazeny skládací radlicí. To obsluze umožňuje přizpůsobit šířku a rozměry mini rypadel tak, aby dokázaly projet i úzkými prostorami. Za tím účelem je potřeba stisknout další spínač, který obsluze umožní pomocí páky radlice upravit šířku podvozku. Díky nastavitelné šířce může obsluha rovnoměrněji rozložit váhu, snížit tlak na půdu a dosáhnout vyšší stability při hloubení nebo zvedání. Roztažitelný podvozek najde využití také při přepravě.

Model DX17Z-7 se dodává se stříškou, zatímco model DX19-7 je možné dodat buď se stříškou nebo s kabinou. Oba stroje sdílejí společné nastavení pro ovládání joystickem a pomocí spínačů:

Ovládací prvky na levé konzole
- Levý joystick pro ovládání otáčení a pohybů ramena
- Spínač rychloupínače
- Páka ovládání otáček motoru
- Spínač pracovních světel

Ovládací prvky na pravé konzole
- Pravý joystick s ovládáním klaksonu, spínačem kladiva, ovládacím kolečkem pro jednosměrný a obousměrný přídavný hydraulický okruh a spínačem rychloupínače
- Páka ovládání radlice
- Spínač zatažení/rozšíření podvozku
- Spínač alarmu pojezdu
- Spínač otočného majáku
- 12V zásuvka

K zajištění lepšího ovládání z hlediska obsluhy je spínač rychlosti pojezdu integrovaný do pojezdových pák, což umožňuje rychlé nastavení rychlosti a lepší ovladatelnost. Kontrolka rychlosti pojezdu se rozsvítí na 5palcovém digitálním displeji, a obsluha tak má o její aktivaci dobrý přehled.

Nový 5palcový digitální displej je náhradou za jednoduchý panel měřidel u předchozích modelů a na obrazovce zobrazuje důležité informace pro obsluhu. Mezi tyto informace patří bezpečnostní prvky, jako jsou varovné indikátory při problémech se strojem, které jsou oznamované zvukem bzučáku.  Na displeji je také možné sledovat intervaly údržby, což přispívá k proaktivnímu provádění údržby a minimalizaci prostojů a nákladů na opravy.

Model DX19-7 ve verzi s kabinou obsahuje rádio, které obsluze zpříjemňuje práci a podílí se na komfortu prostředí. Kabina DX19-7 je standardně dodávána s topením (s cirkulací vzduchu přes tři větrací otvory), což zajišťuje vynikající podmínky pro obsluhu v chladném počasí a prodlužuje pracovní sezónu. Při práci se zavřenými dveřmi se do kabiny nedostává žádný hluk ani prach. Systém rychlého odmrazování zajišťuje trvale jasný výhled a bezpečnější pracovní prostředí. Brání také poškozením souvisejícím s teplotou, jako je hromadění vlhkosti. Spínač topení se nachází na pravé straně konzoly – má dvoustupňové ovládání s nízkou a vysokou rychlostí ventilátoru.

U obou modelů je standardem mechanicky odpružené sedadlo, které lze vícenásobně nastavit tak, aby se zohlednily rozdíly v tělesných dispozicích obsluhy.

Standardním vybavením obou modelů jsou také LED světla a otočný maják, které přispívají k bezpečnosti tím, že zlepšují výhled obsluhy a upozorňují ostatní osoby na místě. Je tak zajištěno bezpečné a pohodlné pracovní prostředí za jakýchkoli světelných podmínek. Model DX17Z-7 má standardně LED svítilnu na výložníku, zatímco model DX19-7 má světlo na výložníku (u obou verzí se stříškou/kabinou), přičemž verze s kabinou má dále světlo na horní straně zadní části kabiny.

Pro více informací o stavebních strojích DEVELON navštivte https://eu.develon-ce.com/en/ nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.

 

Stručné specifikace – rypadlo DEVELON DX17Z-7
• Lžíce:                                                                                                                      0,04 m3

• Provozní hmotnost:                                                                                                1850 kg

• Hloubka kopání:                                                                                                      2240 mm

• Dosah kopání:                                                                                                        3910 mm

• Výška kopání:                                                                                                         3730 mm

• Rypná síla na lžíci (ISO):                                                                                       14,1 kN

• Rypná síla na ramenu (ISO):                                                                                 8,8 kN

• Otáčení výložníku (L/P):                                                                                                    55°/59°

• Poloměr otáčení zadní části:                                                                                 645 mm

• Šířka pásu:                                                                                                             230 mm

• Rychlost pojezdu:                            nízký rozsah – 2,21 km/h   vysoký rozsah – 4,09 km/h

• Hydraulický průtok:                                                                                                34,6l/min

• Motor:                                                          Kubota D902 Stage V 12,1 kW při 2400 ot./min

 

Stručné specifikace – rypadlo Develon DX19-7 s kabinou
• Lžíce:                                                                                                                      0,04 m3

• Provozní hmotnost:                                                                                                2020 kg

• Hloubka kopání:                                                                                                      2540 mm

• Dosah kopání:                                                                                                        4130 mm

• Výška kopání:                                                                                                         3585 mm

• Rypná síla na lžíci (ISO):                                                                                       14,1 kN

• Rypná síla na ramenu (ISO):                                                                                 8,8 kN

• Otáčení výložníku (L/P):                                                                                        55°/59°

• Poloměr otáčení zadní části:                                                                                 1760 mm

• Šířka pásu:                                                                                                             230 mm

• Rychlost pojezdu:                          nízký rozsah – 2,06 km/h       vysoký rozsah – 3,73 km/h

• Hydraulický průtok:                                                                                                34,6l/min

• Motor:                                                          Kubota D902 Stage V 12,1 kW při 2400 ot./min