Velmi důležitou roli v zamezení šíření viru covid-19, ale i jiných, sehrává důsledné dodržování dezinfekce rukou. Při zvýšených požadavcích na hygienu, např. v potravinářském průmyslu či zdravotnictví, to však může být i dezinfekce oděvů, popř. obuvi.
Komplexní nerezový program pro zajištění dezinfekce ­vyrábí a dodává společnost AZP ­Brno. Její sortiment obsahuje malé automatické bateriové dávkovače dezinfekce, které lze umístit na zeď i stojan, větší vysokokapacitní zásobníky pro instalaci na zeď, zásobníky pro dezinfekci obou rukou či turniketové systémy s integrovaným zásobníkem dezinfekce, které spolu s kontrolou vstupu zajišťují i dodržování hygienických nařízení. Pro specializovaná pracoviště s ještě většími nároky na dodržování hygieny společnost vyrábí a dodává dezinfekční brody a dezinfekční stanice, které automaticky dezinfikují ruce a obuv pracovníka při průchodu zařízením.

Malý bateriový automatický dávkovač dezinfekce

Malý bateriový automatický dávkovač dezinfekce

Malý, bateriový automatický dávkovač gelové dezinfekce 3007 může být použitý pro dávkování mýdla nebo gelu určeného pro dezinfekci rukou. Dávkovač má objem 1 litr. Jednorázová dávka dezinfekčního prostředku na ruce je automaticky aktivována přiložením rukou pod senzor. Pro snadné plnění nádržky je tato odnímatelná, vyrobená z průsvitného materiálu, který umožňuje vizuální kontrolu plnosti nádržky. Provozní stav dávkovače je indikovaný LED ­diodou. Dávkovač je napájený bateriemi velikosti AA, 1,5 V, vyrobený z nerezové oceli AISI 304, povrch je kartáčovaný. Dávkovač je uzamykatelný, k instalaci na zeď nebo na samostatný stojan.

Vysokokapacitní automatický dávkovač dezinfekce na zeď ADR 02

Větší, vysokokapacitní dávkovač na zeď ADR 02 je vyrobený jako antivandalový a slouží k zajištění bezdotykové dezinfekce rukou. Zabudovaný systém reaguje na vsunutí ruky do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem. ADR 02 je navrženo tak, aby mohlo pracovat ve veřejně přístupných prostorech, kde lze předpokládat možnost vandalizmu nebo odcizení dezinfekčního prostředku. Dávkovač je určen k instalaci na zeď.

ADR 01 – automatická dezinfekce na dvě ruce

Skutečnost, že máme dvě ruce a obě je nutno vydezinfikovat (a spousta lidí stále bere dezinfekci jako útlak vlastní osoby) eliminuje níže představený dávkovač, který vás „donutí“ vydezinfikovat si obě ruce. Pokud to neuděláte, tak na vás upozorní světelným nebo zvukovým signálem, to záleží na provozovateli. Při průchodu osoby bez vydezinfikování rukou je aktivováno výstražné zvukové znamení, které je ukončeno vložením rukou do ADR. Nepovolený průchod je snímán senzorovou závorou, která spustí sirénu. Zařízení lze umístit na zeď a kanystr s dezinfekcí umístit volně přístupný vedle zařízení nebo využít spojení se stojanem, který současně slouží i jako kryt kanystru.

ADR 01.3 + TRM 02.S – propojení dezinfekce na dvě ruce s kontrolou vstupu turniketem

ADR 01.3 + TRM 02.S – propojení dezinfekce na dvě ruce s kontrolou vstupu turniketem

Přes nás neprojdeš. I tak by šlo s troškou nadsázky nazvat zařízení určené pro dezinfekci obou rukou rozšířené o mechanickou zábranu, která umožní vstup do objektu až po provedení dezinfekce. Nespouští sirénu, nehouká, nebliká, ale prostě vás dovnitř nepustí. Zařízení pracuje na stejném principu jako výše uvedená. Namísto propojení se signalizací je propojeno s turniketem. Pokud umístíme kombinaci dezinfekčního zařízení a turniketu na vstup do prostoru, musí každý, kdo hodlá do chráněné oblasti vstoupit, provést dezinfekci obou rukou. Po provedení dezinfekce se uvolní turniket a umožní průchod. Bez provedení dezinfekce je turniket zablokován a mechanicky brání ve vstupu. Zařízení je většinou doplněno i zábradlím, které zamezí možnosti obejít zařízení ze strany. Celou sestavu lze rozšířit i o umyvadlo, takže ve výsledku si vstupující nejdříve umyje ruce, vydezinfikuje ruce a teprve následně může vstoupit do chráněného prostoru.

BDS – dezinfekční brod + ADR 01.3 + TRM 01 pro dezinfekci rukou i obuvi

Jsou místa, kde je opravdu nutné mít vydezinfikované nejen ruce, ale i obuv. Do nedávné doby se to týkalo v podstatě jen potravinářských prostorů, dnes si lze představit i jiná místa. Ruce se dezinfikují vložením rukou do dezinfekčního zařízení, podrážky obuvi průchodem přes brod napuštěný dezinfikujícím prostředkem. Nerezový dezinfekční brod je vybavený automatickou dezinfekcí rukou a blokací samovolného průchodu turniketem. Vstupující musí provést dezinfekci rukou a projít dezinfekčním brodem. Celé zařízení je doplněno zábradlím, aby nešlo zařízení obejít ze strany. Po provedení dezinfekce se odblokuje turniket a umožní průchod. Tím, že není jiné cesty do zabezpečeného prostoru než přes turniket, musí vstupující projít i brodem. Doplňování dezinfekce v brodu lze provádět buď ručním doléváním nebo i automaticky.

DSO – dezinfekční stanice


DSO – dezinfekční stanice


Jsou technologicky nejvyšším způsobem využití dezinfekčních stanic. Zařízení, doposud většinou využívané v potravinářství, vstupující osobu vydezinfikuje opravdu důkladně. Pro umožnění vstupu si musí vstupující umýt ruce, vydezinfikovat ruce i umýt a vydezinfikovat obuv rotačními kartáči. Pokud zařízení slouží zaměstnancům firem, lze celý modul napojit na docházkový systém a tím lze i prokázat provedení dezinfekce osob uvnitř zabezpečeného prostoru. Roztok na dezinfekci rukou je v kanystru a je dávkován krátkým postřikem rukou při každém průchodu, dezinfekční roztok na mytí obuvi je dávkován automaticky samostatným čerpadlem.

A co říci závěrem?

Výrobní sortiment společnosti AZP Brno v oblasti dezinfekčních stanic je velmi široký. Umožňuje ucelenou škálu řešení. V případě specifických požadavků zákazníka je společnost AZP Brno připravena mu vyrobit dezinfekční stanici na míru přesně dle jeho požadavků. Mohou to být kupříkladu obousměrné dezinfekční stanice zajišťující dezinfekci na vstupu i výstupu. Na výrobcích AZP nenajdete různé pumpičky ani tlačné ventily či jiná mechanická zařízení. Celý proces dezinfekce probíhá automaticky a bezdotykově. Více se můžete dozvědět na webových stránkách společnosti: www.azp.cz.

S využitím podkladů AZP Brno s. r. o.
Ivo Románek