Souprava samotná je vlastně zcela neviditelná. Tvoří ji pouze ovládací otočná rozeta umístěná na stěně vany a krytka odtoku na jejím dně. Vše ostatní je skryto pod vanou a v odtokovém tělese, přes které voda do vany při napouštění neviditelně a bezhlučně vtéká. Nedochází tak k ochlazování vody okolním vzduchem jako při klasickém napouštění a rovněž nedochází ke znečišťování okolí vany. Napouštění a požadovaná teplota vody se ovládají standardně baterií, avšak umístěnou v okolí vany. Tato baterie dále obsahuje jen ovládací páčku, nikoli kohoutek. Její umístění je proto flexibilnější, nemusí se brát ohled na přítok vody do vany. Vzhledem k subtilnosti je napouštěcí a odtoková souprava opravdu nadčasová, rovněž její údržba je snadnější a hygieničtější.

Vše podstatné se ukrývá uvnitř, resp. pod vanou, aby okolo vany nikde nic nepřekáželo. (foto: Viega)


Pro dodatečnou montáž vyžaduje odtokový otvor ve vaně o průměru 52 mm (Multiplex Trio F) nebo 90 mm (Rotaplex Trio F) a instalační světlost pod dnem vany alespoň 110 mm. Soupravu lze instalovat i u van s opravdu úzkým okrajem, přepadový díl potřebuje za vanou pouhých 33 mm. Důkladné konstrukční a funkční oddělení přítoku a odtoku v rámci soupravy zaručuje, že jsou dodržovány všechny příslušné požadavky směrnic DIN EN 1717 a DIN 1988 na ochranu pitné vody před zpětným proudem odpadní vody. Soupravy jsou k dostání v různých délkách, aby nebyl zákazník omezen při výběru vany. To, že se jedná o výkonnou soupravu, dokazuje fakt, že vodu do vany lze napouštět rychlostí 0,33 l/s a výkon odtoku dosahuje 0,85 l/s u otvoru 52 mm a 1,0 l/s u otvoru 90 mm.