Skryté spouštění splachování

U skrytého spouštění splachování není na stěně umístěné žádné tlačítko nebo ovládací deska. Vše řídí senzor umístěný uvnitř sifonu pisoáru. Ten, jakmile zaznamená náhlý proud tekutiny a změnu teploty, spouští automaticky splachovací proces. Jedná se o skrytou a spolehlivě fungující technologii, která nabízí jak optimální hygienu, tak snadné čištění a maximální zabezpečení před vandaly.

Vedle hygieny je dalším důležitým aspektem pro provozovatele veřejných sanitárních prostor praktičnost. I zde skryté splachování od společnosti Viega boduje, protože lze vybírat ze tří možností splachovacího množství vody. K dispozici je úsporná varianta spláchnutí jedním litrem, komfortní spláchnutí třemi litry vody a dynamická varianta, která automaticky rozpozná časté intervaly použití, na základě čehož sníží množství splachovací vody ze tří na jeden litr. K častým intervalům použití dochází například v poločase fotbalového utkání nebo při koncertní přestávce. Četnost splachování je pak také omezena na jedno spuštění za minutu. V závislosti na zvoleném programu se po 24 hodinách navíc provede ještě jedno automatické hygienické spláchnutí.

U skrytého spouštění splachování se vše odehrává uvnitř pisoárového sifonu. Zde senzor snímá (na obrázku žlutý spodní díl vlevo) náhlý proud tekutiny a změnu teploty a automaticky spouští splachování. (foto: Viega)


Praktická diagnostická funkce rovněž umí rozpoznat chybu a adekvátně reagovat. Při ucpání sifonu se splachování zablokuje nebo při příliš nízké hladině vody v sifonu se naopak automaticky spustí spláchnutí i mimo zvolený režim.

Systém skrytého spouštění splachování je k dispozici jako vybavovací sada k podomítkovým pisoárovým prvkům Viega Prevista Dry.


Infračervená technologie splachování

I u této varianty se spouští splachování bezkontaktně a hygienicky, a to díky infračervenému senzoru v ovládací desce umístěné na zdi nad pisoárem. Impulsem pro spláchnutí je situace, kdy se osoba zdržuje minimálně osm sekund v oblasti snímání infračerveného senzoru. Snímací oblast, množství splachovací vody a četnost splachování lze variabilně nastavit podle očekávaného použití a individuálních požadavků.

Nachází-li se osoba minimálně osm sekund v oblasti snímání infračerveného senzoru, splachovací proces se automaticky a bezkontaktně spustí. Snímací oblast, množství splachovací vody i četnost splachování lze variabilně nastavovat. (foto: Viega)


Občas může nastat situace, kdy dojde k přerušení používání pisoárů. Typickým příkladem jsou školy či hotely a obecně budovy s nepravidelným provozem. Výzvou pak bývá udržení kvality pitné vody v rozvodech kvůli stagnaci a tvorbě choroboplodných zárodků. Pro tyto případy je infračervený systém splachování vybaven hygienickou funkcí. Pomocí ní lze zcela jednoduše naprogramovat cílené splachování v určených časových intervalech, systém pak splachování provádí automaticky podle navoleného harmonogramu.

Infračervená technika se společně s prvkem pro pisoáry Prevista Dry zabudovává do stěny. Viditelná je pouze ovládací deska v několika různých designech. Ovládací deska Visign for More 200 IR, je k dispozici v provedení z mořeného dubového dřeva, nerezu, dále pak z bílého nebo černého skla případně v různých plastových variantách. Perfektně se hodí do jakéhokoli stylu zařízení sanitárních prostor a tvoří společně s ovládací deskou pro toalety Visign for More 200 základ pro dokonale sladěné koncepty interiérového designu ve veřejných prostorách.

Infračervená technika ve své nejkrásnější formě: bezkontaktní ovládací desky pro pisoáry Visign for More 200 IR od společnosti Viega jsou k dispozici v provedeních z mořeného dubového dřeva, nerezu, bílého nebo černého skla nebo v různých plastových variantách. (foto: Viega)