První vlna zateplování a výměny oken je již za námi. Aktuální věcí, která se v současné době realizuje nejčastěji, je rekonstrukce odtahu vzduchotechniky neboli řešení odvodu vzduchu z centrálních šachet. Každý byt má sociální zařízení a kuchyň napojené na centrální šachty, přes které odvádí znečištěný vzduch vzniklý dýcháním, vařením,  praním atd. z těchto vnitřních místností pryč.

Poslední generace bytových domů měla odvod z bytu řešený pomocí malých bytových ventilátorů. U starších domů byly k odvodu použité silné podtlakové centrální ventilátory umístěné na jednotlivých šachtách na střeše. Nejstarší bytové domy vůbec ventilátory osazené nebyly. Zde byly svedené rozvody pouze do centrální šachty přes větrací mřížky a volně vyvedené přes střešní mřížky do volného prostoru. U mnohých domů již elektrické ventilátory nefungují,  protože buď přestaly fungovat stářím, nebo byly záměrně kvůli hluku vypnuté.

Centrální větrání bytových domů turbínami Lomanco


V dnešní době se nabízí nespočet nových variant, jak původní systémy vylepšit a modernizovat.

Vždy to ale bude o rozhodnutí, jak velkou částku máme zájem investovat, protože mezi jednotlivými variantami jsou velké finanční rozdíly, které ale kopírují i nabízejí rozdílný komfort větrání.

Pro uživatele bytu je asi nejdůležitější to, aby si mohl znečištěný vzduch rychle a efektivně z bytu odvést. K tomu nejlépe poslouží malé bytové ventilátory o správném výkonu a správné podtlakové síle. Rozhodně podmínky nesplní ty nejlevnější obyčejné ventilátorky, které sice zajistí odvětrání např. 100 m3/hod. vzduchu, ale z hlediska síly podtlaku jsou nedostatečné. Ventilátorky určitě musí obsahovat zpětnou klapku.

Aby se vzduch nevracel ze šachty zpět do bytu, je důležité, aby byl v šachtě vytvořený mírný podtlak. Proto je dobré mít nějaký střešní ventilátor, aby použitý vzduch ze šachty odvětral trvale pryč.

Centrální větrání bytových domů turbínami Lomanco


Zde máme na výběr z několika variant:
- Nejlevnější variantou je použití samočinných bezelektrických turbín Lomanco, které zajistí průběžný odtah. Jejich nejsilnější stránkou je nízkonákladový provoz a nulové náklady na údržbu. Turbína pozvolna odsává vzduch ze šachty.
Naopak nevýhodou je nižší podtlaková síla a nestabilní výkon v závislosti na rychlosti větru. Především v létě může mít slabý odtah. V tuto dobu má většina bytů otevřené ventilace v  oknech, takže odtahu opět napomáhají přirozenou cestou. Tato varianta se pohybuje někde kolem 12–15 tis. Kč.
- Druhou variantou je použití kombinace ventilační turbíny samočinné a přídavného elektrického ventilátoru pod turbínu. Tato kombinace zajistí jak průběžné odvětrávání turbínou, tak i možnost rychlého nárazového odvětrání.
Pomocný ventilátor pod turbínou může být spouštěný dvěma způsoby. Prvním způsobem je přímé spínání z bytu, druhým způsobem pak pomocí například digitálních spínacích hodin. Zde se cena pohybuje kolem 20–25 tis. Kč.
- Třetí způsob je varianta dvě navíc doplněná o inteligentní řídicí jednotku a čidla otáček hlavice Lomanco. Čidlo otáček hlídá otáčky hlavice Lomanco a v případě nízkých otáček a tudíž nízkého výkonu spíná automaticky přídavný ventilátor. Zde je cena přibližně 30 tis. Kč.
- Nejkomfortnější možností je samozřejmě kombinace předešlých dvou zmíněných variant, jak ručního, tak automatického spínání ventilátoru. Zde je to jen otázka správného elektrického propojení a nastavení celého logaritmu funkce.

Tyto možnosti také platí pro bytové domy s šikmou střechou a pro domy s dvouplášťovou střechou. Ventilační turbína Lomanco je také velice užitečná i pro odvětrání podstřešního či mezistřešního prostoru, kde je cílem průběžně prostor odvětrávat nejen v zimě kvůli odvodu vlhkosti, ale i v létě odvádět akumulované teplo a tím snížit teplotní zátěž pro horní patra domu.


Případný návrh použití ventilačních turbín Lomanco provádí přímo technik firmy Ing. Radim Otýpka (radim.otypka@abcweb.cz). Na něj se můžete obracet v případě odborných dotazů a požadavků na technický návrh vhodného systému právě pro váš dům. Více info na www.Lomanco.cz.