Střecha musí také splňovat normové požadavky na větrání střešního souvrství, aby se omezila kondenzace a hromadění vody ve střeše. Proto je velmi důležité dodržet kvalitní systém odvětrání...

Riziko u plochých střech

Nejprve se podíváme na ploché střechy, které jsou často řešeny jako dvouplášťové nebo více plášťové. To znamená, že pod konečnou střešní krytinou (PVC folií nebo asfaltovým pásem) a nosnou konstrukcí je vytvořena minimálně jedna vzduchová mezera, přes kterou má být průběžně odváděna přebytečná vlhkost. Aby se však vlhký vzduch z této mezery odvětral, musí být vytvořen dostatečný počet otvorů po obvodu střechy. To jsou ty známé mřížky, které jsou vidět na fasádě domu těsně pod úrovní střechy. Často se stává, že při zateplení domu se tyto mřížky přeizolují polystyrenem a tím zacpou. Pak je jen otázkou času, kdy se někde v bytě objeví mokrý flek na stropě. Vstupní větrací otvory je vždy nutné ponechat průchozí a navíc i v původní velikosti.

Použití aktivních větracích prvků

Pro účinnější výměnu vzduchu (odsátí vlhkosti a v létě odsátí přebytečného tepla ze souvrství střechy) lze také použít ventilační turbíny Lomanco, které zajistí svým sacím efektem výrazně větší výměnu vzduchu. Jedna turbína ­LOMANCO BIB14 většinou stačí na 50-70 m2 střechy. Nebo lze použít velký počet pasivních větracích komínků, ale tam už je důležité zvolit správnou velikost a vhodný počet. Tak jako tak musí být dodrženo přisávání vzduchu z fasády.


Problém šikmých střech

V případě šikmých střech je situace poněkud odlišná. Obecně je šikmá střecha o něco bezpečnější z hlediska rizika kondenzace i zatékání, protože díky prudkému sklonu je rychlejší odvod dešťové vody a střecha neobsahuje tolik vrstev, kde by se mohla vlhkost držet. Pod šikmou střechou je prostor poměrně velký a volně průchozí. Proto i jeho odvětrání je nesrovnatelně jednodušší než u komplikovaných plochých střech.
Prostor pod střešní krytinou je nutné ovšem také důkladně odvětrat. K tomuto účelu lze použít opět velmi univerzální ventilační turbíny LOMANCO. Uvedený podstřešní prostor odvětrají turbíny umístěné do hřebene ve vzdálenosti 5-7 m od sebe.

Teplo musí pryč

K odvětrání střech je ještě jeden zásadní důvod a to je teplo. V letních měsících dochází k intenzivnímu přehřívání střechy tepelným zářením od slunce. Toto teplo při dlouhodobém účinku proniká i do podstřešních pokojů, kde výrazně zvedá teplotu prostoru. Aby se tato tepelná zátěž objektu snížila, je potřeba přehřátý vzduch pod střechou co nejlépe odvětrat. Celkově pak dojde ke snížení teploty na půdě, v konstrukci a také v horních pokojích bude pokles teploty citelný i o několik stupňů. Uvědomme si, že se nám do pokojů může přes střechu tlačit zprostředkovaně vzduch o teplotě až 70 °C, což je hodně nepříjemné. Pak si připadáme skoro jak v sauně.

Zásadní noční zchlazení objektu

Kvalitním odvětráním podstřešního prostoru především přes noc dojde k velmi žádoucímu zchlazení střechy na teplotu venkovní na místo toho, aby se ve střeše teplo dlouhodobě akumulovalo a pak vyhřívalo celou stavbu.

Závěr: Shrneme-li uvedené informace, tak platí, že se v žádným případě nesmí podcenit odvětrávání střech a to jak šikmých, tak i plochých... vždy je nutné řešit kvalitní přisávání vzduchu do střešní konstrukce, aby se předešlo kondenzaci a současně, aby se v létě snížilo přehřívání objektu.

Autor: Ing. Radim Otýpka,technik
Foto: Archiv firmy ABC, s. r. o.

ABC - American Bohemian Corporaton s. r. o.
Ledárenská 57, 620 00 Brno - Holásky
www.lomanco.cz