V případě open space prostor řešíme nejen design, ale i prostorovou akustiku a celkový hluk na pozadí. I když si to mnohdy neuvědomujeme, jsme takřka nepřetržitě vystaveni působení hluku. A to nejen při práci, v dopravě, ale i ve svém volném čase, jako například při sportu, rodinném životě a vlastně i ve spánku. Četnými výzkumy a studiemi bylo prokázáno, že hluková zátěž např. efektem ozvěny, špatné srozumitelnosti řeči a hluku na pozadí má významný vliv na pracovní výkonnost člověka, ovlivňuje jeho soustředění a přesnost pracovního výkonu. Dlouhodobé vystavení hluku s sebou přináší řadu zdravotních problémů, například zhoršení sluchu až hluchotu, stres, bolesti hlavy nebo potíže se soustředěním. Hluk má vliv i na kvalitu odpočinku, spánku, a dokonce i na dobu a úspěšnost zdravotní regenerace.

Sádrové akustické kazetové systémy Gyptone

Pro tyto účely nám mohou dobře posloužit minerální kazetové systémy, ale také sádrové kazetové systémy Gyptone z perforovaných kazet. Výhodou sádrového systému je nejen jeho rozebíratelnost, několikanásobně delší životnost, ale i vyrovnanost akustické křivky. Jinými slovy je zajištěna souměrná pohltivost materiálu v celém frekvenčním pásmu, a tudíž je výpočet prostorové akustiky při návrhu prostor jednodušší. Tento typ řešení je však vhodný u takového prostoru, který v budoucnu nemáme v plánu měnit a zůstane open spacem.

Akustické podhledy Gyptone BIG jsou oblíbené nejen v kancelářích


Akustické podhledy Gyptone BIG – variabilní akustické řešení

Pokud plánujeme prostor, se kterým si do budoucna budeme moci dělat prakticky cokoliv, rozumnou volbou jsou podhledy Gyptone BIG. Jedná se o podhledy z velkoformátových desek, které jsou symetricky děrované. Díky nim lze jednoduše řešit nejenom design a prostorovou akustiku, ale i variabilitu prostoru. Proč vůbec chtít variabilitu prostoru? Velkoformátové podhledy mají buď totožnou nebo velmi podobnou podkonstrukci jako standardní plné sádrokartonové podhledy. To znamená pevnou konstrukci z ocelových profilů, do které lze v budoucnu cokoliv kotvit. Nic tedy nebrání tomu, abychom v budoucnu prostor rozdělili do jednotlivých kanceláří například sádrokartonovými nebo skleněnými příčkami. Vytvoříme tak kanceláře, které budou atraktivní i pro další a další nájemce. Každá společnost si pak rozdělí prostor přesně podle svých představ.

V neposlední řadě podhledy Gyptone BIG zaručují opravdu velmi dlouhou životnost a to hned ze dvou důvodů. Jako pevný sádrokarton prokazatelně dosahují životnosti celé budovy. Současně je možné je kdykoliv přetřít jakoukoliv barvou na sádrokarton a dodat tak podhledu opět nový a svěží vzhled bez narušení jeho akustických vlastností. Gyptone BIG je skupina perforovaných velkoformátových sádrokartonových desek, které se využívají k vytvoření akustického bezesparého podhledu s vysokou pohltivostí zvuku. Vhodné je i jejich použití na stěny, čímž je možno dosáhnout ještě většího zkrácení dozvuku a zároveň zachovat jednotný design prostoru. Desky Curve mohou být navíc ihned po navlhčení ohýbány až do poloměru 1200 mm.

Podhledy jsou vyráběny s čtvercovými otvory (vzory řady Quattro), lineárními (vzory řady Line) nebo šestihrannými (vzory řady Sixto) uspořádanými tak, že vytvářejí na hotovém podhledu symetrické děrované plochy. Rubová strana těchto desek je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy. Lícová strana desek není povrchově upravena, proto je po montáži vhodné desky opatřit penetračním nátěrem a následně válečkem s krátkým vlasem přemalovat podle libovolného přání architekta či investora. Barva se na desky nesmí nanášet stříkáním, aby nedošlo ke znehodnocení akusticky účinné textilie a tím k negativnímu ovlivnění akustických vlastností.

Akustické podhledy Gyptone BIG jsou oblíbené nejen v kancelářích


Díky malým hodnotám roztažnosti desek ­Gyptone BIG v závislosti na změnách okolního prostředí (vlhkost, teplota apod.) jsou podhledy i předstěny tvarově stálé.

Perforované akustické desky Gyptone BIG se montují na podkonstrukci z R-CD profilů do plochy bez viditelných spár mezi deskami. Spáry mezi deskami se tmelí spárovacím tmelem. Pro jednodušší tmelení mají tyto desky všechny čtyři hrany zkosené.

Díky široké nabídce ­vzorů, jedinečnému designu a velkému výběru akustických vlastností umožňují desky Gyptone BIG architektům i konečným uživatelům vytvořit ideální akustické prostředí při zachování vysoké estetické hodnoty podhledu. Pro své vynikající zvukově pohltivé parametry jsou vhodné zvláště do prostor, kde se shromažďuje větší počet lidí, jako jsou:
- vstupní haly, recepce,
- restaurace a jídelny,
- kanceláře, zasedací místnosti a konferenční sály,
- posluchárny, studovny a knihovny,
- tělocvičny, fitness studia a bowling herny,
- výstavní a prodejní prostory aj.