Ze širokého sortimentu dovážených výrobků mají zcela zvláštní význam materiály s názvem BORSALEAF. Jsou určeny především pro vodotěsné izolace spodních částí stavebních konstrukcí proti agresivní tlakové a prosakující vodě a jako izolační vrstva proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod.
Fólie se dále používají pro izolování zemních nádrží, jímek, zemědělských a vodních staveb a úložišť průmyslových produktů.
Materiál BORSALEAF WP má v současné době prokazatelně nejlepší parametry protiradonové bariéry mezi srovnatelnými t­ypy ­fólií.
Dalším materiálem této řady je hydroizolační fólie BORSALEAF WP UV. Stabilizace tohoto materiálu proti působeni UV záření, jak napovídá jeho název, předurčuje použití tohoto materiálu tam, kde se přímému působení UV zářeni na hydroizolační povlak nedá účinně zabránit. Jsou to zejména zahradní jezírka, přírodní vodojemy a technologické vodní nádrže.
Materiál BORSALEF RT je podobně jako materiál BORSALEAF WP určen pro zabudované hydroizolační povlaky spodních časti staveb proti zemní vlhkosti, proti vodě podzemní a proti pronikání radonu z podloží. Při výrobě tohoto materiálu je v přesně určené míře použito recyklovaných surovin. Tomu odpovídá vymezení oblasti použití a cena výrobku.
Veškeré výše uvedené materiály jsou homogenní fólie z měkčeného PVC vyráběné kalandrováním v šířkách 2,05 m a tloušťkách 1, 1,5 a 2 mm.
Technické parametry těchto fóliových materiálů jsou determinovány tak, aby splnily požadavky v současné době platných našich a evropských norem. Navíc jsou řádně certifikovány a podléhají dohledu ITC. Vysoká průtažnost v obou směrech, plošná stabilita, velmi dobrá zpracovatelnost i za nízkých teplot, vysoká ochranná účinnost proti působeni radonu z podloží společně s ideálními rozměrovými parametry dává těmto materiálům velké možnosti použití v našich podmínkách.
V poslední době tyto materiály byly na příklad úspěšně použity při výstavbě rozsáhlého komplexu obytných objektů propojených společnou podzemní garáži v Praze - Podvinný mlýn. Zde bylo ve dvou etapách aplikováno přes 20 000 m2 folii BORSALEAF WP tl. 1,5 mm.
S velkým úspěchem se tyto materiály používají při izolování podzemních části rodinných domků zejména tam, kde hrozí nebezpečí výskytu radonu v podloží, což je cca 90 % případů. Celkem v naši republice bylo aplikováno v posledních dvou letech přes 200 000 m2 izolačních materiálů BORSALEAF.
Součásti nabídky jsou veškeré doplňkové materiály a komponenty izolačních systémů. Velký výběr ochranných textilií, prostorové tvarovky, kotvicí prvky, poplastované plechové ukončovací lišty apod.
Zkušenosti s použitím těchto materiálů jsou velmi dobré. Aplikační firmy oceňují především snadnou zpracovatelnost i za méně příznivých klimatických podmínek, velmi dobrý dodavatelský servis a v neposlední řadě velmi příznivé ceny.
Výše uvedené PVC fólie vhodně doplnily nabídku izolačních materiálů významného italského výrobce firmy INDEX, ­dále pak komponentů a příslušenství firmy IMPERTEK, které již více jak 10 let prosazuje firma AKCEPT CZ a.s., jako výhradní obchodní zástupce na český a slovenský trh. S úplným programem se můžete seznámit na adrese:
www.akcept.cz

Distribuci a technické poradenství pro PVC fólie zajišťuje náš smluvní partner: MINAR s.r.o., Libušská 190/100, 142 00 Praha 4 - Písnice, tel./fax: 261 912 340
_________________________________________________________________________________________________
AKCEPT CZ a.s.
Libušská 10/222 ,142 00 Praha 4
tel.: 241 471 033 ,fax: 241 471 032
e-mail: akcept@akcept.cz
http://www.akcept.cz