Náročnost betonáže spočívala v tom, že ji bylo nutné provádět kontinuálně, za ztížených klimatických podmínek v zimním období a v nočních hodinách. Plynulý průběh prací vzhledem k jejich rozsahu zajišťovaly hned tři betonárny společnosti Cemex. Byly jimi betonárna Jaroměř a dále pak betonárny v Hradci Králové Správčicích a Plačicích. Náročnost betonáže si vyžádala několikadenní přípravu jak materiálu, tak i betonáren a speciální techniky pro dopravu a ukládku betonu na stavbě.

Betonáž byla zahájena již za tmy
Akce byla zahájena dne 13.12. 2023 v 19 h ustavením čerpadel betonu. Kolem mostu byla v různých pozicích rozmístěna celkem tři čerpadla betonu tak, aby po dočerpání určitého úseku mostu mohlo být čerpadlo přemístěno pro zajištění další fáze betonáže v jiném úseku mostu. Samotné betonářské práce pak započaly cca ve 20 h. Dopravu betonu na stavbu zajišťovalo celkem 42 domíchávačů betonu, které se střídaly ve dvou směnách po 8 hodinách. Betonáž zaváželo tedy vždy nejméně 21 mixů. S přibývajícími hodinami mizelo armování mostovky díky souhře pracovníků firem Metrostav Infrastructure a Cemex pod mohutnou vrstvou betonu a dne 14. 12. ve 12:30 h dospěla betonáž mostovky ke zdárnému ­konci.

Parametry mostu, typ a množství použitého betonu
Pro betonáž mostu o délce mostovky 125 m bylo vyrobeno a do konstrukce uloženo celkem 1205 m3 provzdušněného betonu třídy C35/45; XF2; S4. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v čase betonáže, kdy se teploty vzduchu pohybovaly nad bodem mrazu, se výroba betonových směsí obešla bez přítomnosti přísad.

Klíčová byla souhra pracovníků společnosti Cemex
Za společnost Cemex se na zdárném průběhu betonáže podílela celá řada pracovníků rozličných profesí. Jak již jsme zmínili výše, ukládka betonů do konstrukce probíhala s pomocí tří čerpadel betonu. Čerpadlo s ramenem výložníku o délce 47 m obsluhoval pan Tomáš Franc, další čerpadlo s délkou výložníku 43 m řídil pan ­Petr Gerlich a největší čerpadlo s délkou ramene výložníku 52 m měl na starosti pan Petr Souček.
Nepřetržitou výrobu betonu v betonárnách Cemex zajišťovalo celkem 8 pracovníků. Neméně důležitý byl také dohled nad stálou kvalitou betonové směsi, kterou kontrolovali dva laboranti a technolog Nikolas Košťál. Úspěšnou dopravu a ukládku betonu do konstrukce následně koordinovali manažer Dopravy a čerpadel pan Čestmír Major, dispečer dopravy pan Dušan Rovenský a dispečeři čerpadel Petr Viták a Hana Cvejnová. Neméně důležité bylo i plynulé zásobování čerpadel naftou a střídající personál u posádek čerpadel.

A co říci závěrem?
Realizace kontinuální ­betonáže mostovky mostu u obce Svinišťany, který je součástí budovaného obchvatu Jaroměře a silnice I/33 znovu potvrdila, že společnost ­Cemex Czech Republic s.r.o. patří mezi klíčové a osvědčené dodavatele betonů pro důležité a rozsáhlé stavby v oblasti dopravní infrastruktury. Úspěšný výsledek betonáže je o to cennější, že probíhala v nočních hodinách, v zimním období a za ztížené viditelnosti, kdy v celé oblasti panovala mlha. Díky výborné komunikaci pracovníků realizační společnosti Metrostav Infrastucture a.s. a Cemex Czech Republic s.r.o. proběhla akce hladce a betonáž byla ukončena přesně ve stanoveném termínu. Obchvat Jaroměře o délce 6,55 km by pak měl začít sloužit řidičům ještě v průběhu letošního roku.

Ivo Románek