Bezpečností konstrukce mají své místo nejen v bytové výstavbě, ale i ve veřejných budovách. Aby však byl prostor chráněn kompletně, je zapotřebí kromě bezpečnostních příček řešit i bezpečnostní mezistrop a případně i bezpečnostní předstěny, a to vždy ve spojení s bezpečnostními dveřmi.

Vývoj bezpečnostních konstrukcí

Počátek bezpečnostních konstrukcí, tedy konstrukcí, které dokáží odolávat násilnému vniknutí, se odehrál již cca před dvaceti lety. Tehdy byly sádrokartonové mezibytové příčky schopny vyhovět pouze akustickým požadavkům díky výborné neprůzvučnosti. Při jejich použití však hrozilo riziko, že byty nebude možné pojistit proti nedovolenému vniknutí. Tehdejší etalon minimální bezpečnosti byl dán tvrdou definicí – vyzděná a oboustranně omítnutá stěna z plných cihel minimální šířky 150 mm.
Rigips se rozhodl tento požadavek na bezpečnost příček zobecnit. „Tuto zděnou konstrukci jsme dle normy ČSN EN 1627 odzkoušeli a došli k závěru, že požadavek odpovídá bezpečnosti na úrovni RC3 (BT3 dle dřívější verze této normy),“ vysvětluje Robert Hošek, garant technické podpory Rigips, a dodává: „Následně jsme hledali řešení, jak dosáhnout srovnatelné bezpečnosti u sádrokartonových konstrukcí. Běžný sádrokarton bylo v té době nutné vyztužit pomocí vložených vrstev ocelového pozinkovaného plechu. Díky vývoji na poli sádrokartonových desek je však nyní možné tyto výztuhy zcela vypustit.“ Bezpečnosti třídy RC3 je možné dosáhnout samotným sádrokartonem, a to vysokopevnostními sádrokartonovými deskami Habito® H.

Konstrukce s pomocí příčky Habito® H včetně dveří – maximální bezpečnost vstupu do objektů


Bezpečné a odzkoušené řešení

Dvouvrstvé opláštění konstrukce sádrokartonem Habito® H zajistí potřebnou bezpečnost v třídě RC3 bez dalších dodatečných výztuh. Aby však bylo řešení mezibytové příčky kompletní a zcela odolné vůči násilnému vniknutí, vznikla spolupráce s výrobcem dveří ­Porta Doors, pro které zajišťuje v ČR distribuci a technický servis společnost ATEX GROUP.
Ve zkušebně TREZOR TEST byla odzkoušena bezpečnostní příčka Habito® H, do níž byla předepsaným způsobem namontována dveřní zárubeň bezpečnostních dveří Atex Safe RC3 a samotné dveřní křídlo Atex ­Safe RC3. „Tato sestava byla dle výše zmíněné normy ČSN EN 1627 podrobena kompletní zkoušce bezpečnosti, která ověřila, že nejen samotná příčka/dveře, ale i jejich sestava ve všech aspektech, splňuje požadavky této normy na bezpečnost RC3,“ dodává Robert Hošek. Použité dveře Atex Safe RC3 jsou navíc protipožární, kouřotěsné a splňují akustické požadavky se vzduchovou neprůzvučností
Rw = 40 dB.
Bezpečnostních příček i dveří je na trhu celá řada. Nicméně ověření, že bezpečnost je zachována i při zabudování konkrétních bezpečnostních dveří do konkrétní bezpečností příčky, je vskutku unikátní. Proto lze s jistotou tvrdit, že pouze bezpečnostní příčka Habito® H v kombinaci s bezpečnostními dveřmi Atex Safe RC3 je opravdu prokazatelně bezpečné řešení. Toto tvrzení potvrzují i provedené zkoušky v akreditované zkušebně a doložitelné patřičné certifikáty.

Konstrukce s pomocí příčky Habito® H včetně dveří – maximální bezpečnost vstupu do objektů


Vysokopevnostní sádrokarton Habito® H

Habito® H je ­protipožární, impregnovaná deska (typu ­DFRIH2), která se ­vyznačuje vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí. Předurčena je pro použití v podmínkách, kde může být výsledná konstrukce vystavena náročnému mechanickému namáhání. Je tedy ideální volbou pro bezpečnostní konstrukce třídy RC2 až RC4. Splní i přísné nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Umožní snadné kotvení břemen pomocí kovových kotev Molly Ø 8 mm (až 155 kg/jeden kotevní bod) nebo i kotvení bez hmoždinek pomocí vrutů do dřeva Ø 5 mm (až 34 kg/jeden kotevní bod).

Video z bezpečnostní zkoušky Habito: Zkouška bezpečnostní sádrokartonové příčky Habito® H
Video s montážní návodem na výstavbu příčky včetně zabudování dveří: Bezpečnostní sádrokartonová příčka RC3 – Habito® H včetně dveří