V úvodu rozhovoru jsme se jej nemohli nezeptat, do jaké míry pandemie ovlivnila stavební trh. K tomu Ing. Weis říká:

Domnívám se, že menší stavebníky příliš nezasáhla. U větších firem k určitému propadu došlo zejména proto, že vesměs veškeří zahraniční pracovníci odjeli domů a zpátky se vrátili jen ze tří čtvrtin. Nicméně přesnou zpětnou vazbu zatím ještě nemáme. Pár zastavených staveb jsme měli v Rakousku, i když důvody byly  spíš úsměvné. Na začátku totiž rakouská vláda striktně stanovila, že i pracovníci na stavbě musejí dodržovat odstupy dva metry, což samozřejmě u zedníka a přidavače nejde dodržet... V Čechách se naštěstí pokračovalo bez omezení.
Stavební trh jako takový je ale významně ovlivňován i dalšími faktory, například činností úřadů. Ty během nouzového stavu výrazně omezily svou činnost, což vedlo ke zpomalení stavebních řízení, nevyřizovala se stavební povolení, neprobíhaly kolaudace a je otázka, jakým způsobem tato nečinnost do budoucna stavby prodlouží nebo oddálí zahájení nových staveb.

Jak ovlivnila pandemie chod společnosti HELUZ?

U nás se změnilo jen to, že ze dne na den jsme šli do home ­office režimu a začali opravdu naplno využívat moderní komunikace – FaceTime, Teams, Skype, ­WhatsApp atd. V dané situaci byla tato komunikace dostatečná, ale přece jen v obchodě je osobní kontakt nenahraditelný. Výrobně nás pandemie nijak neovlivnila, jeli jsme na plné obrátky a pokračujeme v plánovaných číslech.

Aplikace malty HELUZ SIDI


Můžete porovnat prodeje za letošní první půlrok ve srovnání se stejným obdobím loňského roku?

Není ideální srovnávat letošní sezonu s rokem 2019, protože loňské období leden až červen bylo abnormální, prodeje byly extrémně vysoké a plány jsme plnili na sto padesát až sto šedesát procent, než se vývoj koncem roku vrátil ke standardnímu plnění. To jsme si uvědomovali a pro tento rok jsme to v plánech ­zohlednili. Je pravděpodobné, že letošní tržby nedosáhnou rekordních čísel roku 2019, nicméně neočekáváme ani jejich radikální pokles. Spíše předpokládáme rozložení poptávky do delšího časového úseku. Naší cílovou skupinou jsou individuální stavebníci rodinných domů a v této oblasti neočekáváme pokles, jaký by mohl nastat u komerčních a kancelářských budov.

Jak se podle vás bude vyvíjet stavební trh do konce letošního roku a v roce 2021?

Stále je předčasné cokoli předpovídat, myslím, že teprve teď se začnou projevovat nějaké abnormality. A příští rok je zatím vyloženě s otazníkem, více jasno bude až v říjnu. Logicky musí nastat nějaký pokles, který bude mít souvislost s výpadkem v činnosti stavebních úřadů, takže dojde ke zpomalenému zahajování staveb. Toto přibrzdění se samozřejmě promítne do poptávky po stavebních materiálech.

Výrobní závod společnosti HELUZ v Hevlíně


Bude HELUZ propouštět, nebo zůstává vše při starém?

U nás zůstává vše při starém, máme všechny pozice obsazené a zatím nechceme a ani nemusíme propouštět. Samozřejmě nikdy neříkejme nikdy, nevíme, co přijde, protože, jak už jsem řekl, dosud se na stavebním trhu nic moc neudálo. Myslím, že teprve nyní se začne ukazovat, jak skutečně koronavirus zahýbal s nezaměstnaností a jak se situace v tomto směru bude dále vyvíjet.

Nyní obraťme pozornost k vašim produktům. Co je z vašeho pohledu největší výhodou a přidanou hodnotou cihly a jmenovitě pak cihelného stavebního systému HELUZ?

Z cihel stavěli naši předkové, je to jeden z tradičních a nejprověřenějších materiálů ve střední Evropě, ze kterého si zákazník postaví z pohledu tepelné a akustické pohody zcela komfortní, zdravé a hlavně trvalé bydlení pro sebe i další generaci. Z cihel nestavíte dům na třicet let, který byste pak museli zbourat a postavit nový.
Navíc HELUZ poskytuje zákazníkovi kompletní ucelený systém pro hrubou stavbu. U nás pořídí vše od cihel až po vodorovné konstrukce včetně doplňkových cihel. Objekt postavený ze stavebních komponentů jednoho výrobce pak pochopitelně dosahuje lepších tepelně izolačních parametrů. Systém HELUZ umožňuje rychlou, jednoduchou a v konečném důsledku i levnější výstavbu. Současně zákazník od nás získává záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a mají stejné technické parametry. Máme vyřešeny systémové detaily, za které ručíme, a zákazník i projektant se mohou spolehnout, že řešení bude fungovat a nehrozí problémy.

HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená – cihla plněná polystyrenem


Jak byste definoval budoucnost cihly v porovnání s jinými konstrukčními materiály? Jinými slovy, jaké typy výstavby jsou pro cihlové systémy perspektivní?

Jak už jsem uvedl, cihla je přírodní materiál, jeden z tradičních a nejprověřenějších stavebních materiálů, ze kterého se staví zdravé a energeticky nenáročné bydlení, takže je to materiál s velkou budoucností. Mezi hlavní odběratele cihel patří stavitelé indivi­duálních rodinných domů, pro něž je cihla nejvhodnější.  Jim jsou určeny naše nejkvalitnější řady cihel HELUZ FAMILY 2in1 a HELUZ FAMILY vhodné pro jednovrstvé konstrukce pasivních a energeticky úsporných domů, a to bez dodatečného zateplení. Naše nabídka samozřejmě obsahuje i cihly pro bytovou a komerční výstavbu.

Velkým tématem uplynulé doby bylo i ve stavebnictví téma snižování energetické náročnosti stavby „od kolébky až po hrob“, přičemž HELUZ dokázal nabídnout vedle úspor energie i jiné hodnoty. Bude v tom pokračovat i pod vaším obchodním a marketingovým vedením? A jaké další hodnoty budou podle vás zákazníci požadovat?

Náš hlavní výrobní program je postavený na zdravém životním prostředí již ze své podstaty – cihly jsou vyrobeny z přírodních mate­riálů – a řadí se k výrobkům, které životní prostředí zatěžují minimálně. Díky vlastnímu intenzivnímu vývoji vyrábíme cihly s vysokými tepelně izolačními parametry pro energeticky úsporné domy. A právě nízká spotřeba energie zajišťuje minimální zátěž pro životní prostředí. Toto ukázala i studie o dopadech na životní prostředí zpracovaná VŠCHT v Praze, ve které byla porovnána energetická náročnost cihlostavby a dřevostavby. Jednoznačným poselstvím této studie je, že nejvýraznější dopady na životní prostředí mají náklady na vytápění a chlazení budovy v průběhu jejího dlouhodobého provozu. Při předpokládaném užívání stavby po dobu 50 let tvoří provozní energie přibližně 90 % dopadů na životní prostředí a jen zbytek tvoří dopady samotných stavebních materiálů použitých na stavbu domu. Ze studie tedy vyplynulo, že není v podstatě rozdíl, z čeho stavbu stavíte, ale jak je úsporná během své životnosti a toto srovnání vyznívá jednoznačně ve prospěch cihlového domu. Kromě toho platí, že čím je stavba trvanlivější, tak tím menší bude mít dopady na životní prostředí.
V oblasti vlastní výroby modernizujeme výrobní linky tak, abychom spotřebovávali méně energie na výrobu, řádně likvidovali nebezpečné látky nutné pro provoz cihelen, snižujeme hlučnost a prašnost provozů, provádíme rekultivace dobývacího prostoru, jsme na sebe přísnější kvůli zavedenému systému řízení kvality výroby.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný


Loni jste představili novou maltu HELUZ SIDI, letos nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný – jak se vám daří uvést novinky na trh?

Tekutá malta HELUZ SIDI je velice úspěšná a už si vydobyla místo na trhu, spousta firem si již vyzkoušela vyzdít s ní rodinný ­nebo bytový dům a všichni jsou nadšení jednoduchostí aplikace a výrazným zrychlením stavby. Stejně tak stavebníci kvitují nový žaluziový a roletový překlad, který umožňuje namontovat všechny tři druhy venkovní stínicí techniky. V jarních měsících se začal masivně používat a i on splňuje očekávání.

Jakým směrem se ubírají další inovace, chystáte novou cihlu?

Z pohledu tepelné techniky jsme splnili dnešní požadavky už před deseti lety, kdy jsme na trh uvedli cihly HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 plněné patentovaným způsobem polystyrénovými kuličkami. A přestože od roku 2020 platí zpřísněné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie, mají cihly HELUZ FAMILY svými tepelně izolačními parametry nadále před evropskými směrnicemi značný náskok. Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 splňuje již od šířky 440 mm bez potřeby dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. V šířce 500 mm pak tyto cihly plněné polystyrenovými kuličkami dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K, tedy nejlepších tepelně izolačních parametrů na trhu. Inovace v tomto směru mohou tedy přinést vylepšení jen v setinkách, což nedává smysl. Zaměřujeme se proto na zrychlení a zjednodušení stavby, proto jsme vyvinuli ­maltu HELUZ SIDI, proto vyrábíme doplňkové cihly pro řešení konstrukčních detailů a hlavně systémové prvky, které vytvářejí kompletní, na sebe navazující systém.

Ve společnosti HELUZ jste začínal po studiích, na čas jste pak pracoval v zahraniční firmě, ale před několika lety jste se vrátil. Jak byste popsal svůj vztah k firmě HELUZ?

HELUZ je pro mě mateřskou firmou, ve které jsem se na začátku kariéry hodně naučil, a jsem rád, že jsem se vrátil zpátky a mohu firmu posunout dál.

Můžete porovnat řízení české rodinné firmy a klasického zahraničního korporátu?

Řízení korporátu se dost ­liší, není tak pružné a efektivní, ­HELUZ dokáže zareagovat rychleji, ať už jde o novinku nebo změnu v koncepci. Dokážeme se vývoji trhu přizpůsobit téměř ze dne na den. Je to dáno i tím, že ­Heluzovi jako majitelé jsou aktivně zapojeni do řízení firmy, podílí se na něm přímo na denní bázi, a proto se dokážeme rozhodovat rychleji.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek