Společnost VEKA se ještě před zavedením přísných restrikcí souvisejících s aktuální pandemickou situací rozhodla nezúčastnit březnového veletrhu oken a dveří Fensterbau Frontale 2020, a to ani v případném náhradním termínu s ohledem na bezpečnost svých zákazníků i zaměstnanců. Místo tradičního stánku společnost VEKA představila virtuální koncept - https://veka-news.de/rundgang/. Při návštěvě digitálního stánku, který je připraven v anglické a německé jazykové mutaci, zákazník získá veškeré informace o nových produktech a inovacích včetně okenního systému VEKA AluConnect či zdvižně posuvného systému dveří VEKAMOTION 82.

Mezinárodní veletrh je tradičním místem pro setkání s partnery, a má v okenářském businessu, kde je stále tradicí uzavírat obchodní dohody a partnerství osobně, těžko nahraditelnou pozici. Vítanou možností, jak v současné situaci nahradit výpadek mezinárodních oborových veletrhů, jsou moderní digitální nástroje. Ty začaly používat i firmy nebo jednotlivci, kteří se digitalizaci z různých důvodů vyhýbali. VEKA věří, že využívání digitálních nástrojů napříč oborem zmírní ekonomické dopady na jednotlivé firmy, kterým umožní i nadále fungovat v ustáleném režimu – pouze z fyzického světa se přesunou do světa virtuálního.

„Virtuální stánek představuje naše posílení v oblasti digitálních technologií, které nevnímáme jen jako východisko z aktuálně nepříjemné situace. Digitalizaci se věnujeme dlouhodobě – například jsme již vyvinuli digitální průkaz okna s názvem VEKA IPS. Díky tomuto řešení zákazník pouze přiloží chytrý telefon k čipu nainstalovaném v rámu okna a pomocí aplikace zjistí důležité informace o záruce, výrobci či rozměrech okna. Koronavirové restrikce nás a celý okenářský segment samozřejmě omezují, ale jak se říká – vše špatné, je pro něco dobré. A v našem případě je to fakt, že zavádíme moderní digitální nástroje typu virtuální stánek v komunikaci s partnery a zákazníky ještě rychleji než za běžných okolností,“ říká Milan Klepsa, hlavní zástupce společnosti VEKA pro ČR a SR.