Rostoucí poptávka po špaletových oknech podpořila rozhodnutí o doplnění sortimentu. Na základě získaných zkušeností společnost VEKRA rozšiřuje svou nabídku o špaletová okna.
Dřevěná špaletová okna moderní konstrukce splňují vysoké nároky památkářů i technické požadavky předpisů a norem platných v České republice.

Špaletová okna VEKRA čerpají z filosofie dřevěných oken IV68, jejichž konstrukce posloužila jako základ pro moderní špaletové okno. Mírně upravená konstrukce byla doplněna druhým dřevěným oknem a systémem deštění. Špaletová okna jsou vyráběna v provedení, kdy se venkovní i vnitřní křídla otvírají dovnitř. Vnější část špaletového okna je konstruována z profilu IV68, jehož rámový profil je osazen rámovou hliníkovou okapnicí s dřevěným překrytím, které podtrhuje historický vzhled okna, křídlo je opatřeno okapnicí chránící exponovanou spodní část křídla. Vnější křídlo je zaskleno izolačním dvojsklem s plastovým distančním rámečkem. Vnitřní část špaletového okna tvoří okno z profilu se stavební hloubkou 38 mm s jednoduchým zasklením. Okno je standardně vybaveno celoobvodovým těsněním - na vnější části špaletového okna je použito dvojité těsnění (středové a dorazové) a vnitřní okno je osazeno jedním těsněním.
Špaletová okna výrazně snižují pronikání hluku z vnějšího prostředí a poskytují zlepšené tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelného prostupu celým oknem je 0,99 W/m2K.

Pro výrobu špaletových oken společnost VEKRA používá dřeviny smrk, borovici, modřín, meranti a dub. K dispozici je široká škála lazurovacích laků a téměř neomezený výběr krycích RAL barev. Povrchová úprava je prováděna třístupňovou technologií. Díky chemické impregnaci, která je prováděna po jednotlivých dílech okna, jsou ochráněny i nepohledové konstrukční části prvků (čepy - rohová spojení). Vícevrstvá povrchová úprava zajišťuje nejlepší ochranu dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům.