Partie zahrnovala pět tahů s pěti „figurkami“, z nichž ta nejtěžší váží 107 tun. Cílem bylo pomocí jeřábů a tzv. podvalníků uspořádat jednotlivé díly tak, aby je bylo možné postupně nalakovat v provizorní lakovně před halou.

„Za normálních okolností by šlo o poměrně banální úkol, ale s takto těžkými břemeny a na tak malém místě z toho byla operace, jakou tato dílna a pravděpodobně ani celá země dosud nezažila. Jsem moc rád, že se nám během jediného dne podařilo všechny manévry úspěšně provést a že brzy budeme moci začít s transporty prvních hotových dílů na Slovensko. Což bude ostatně rovněž podívaná sama o sobě,“ říká Daniel Riedl, vedoucí projektu z Metrostavu.  

Po Velikonocích začne příprava na staveništi vodního díla Gabčíkovo. Za dva dny tam vyrostou ještě větší jeřáby, než které pracovaly v Horních Počernicích, a následovat už bude postupná přeprava jednotlivých dílů. Obří vrata se skládají ze dvou křídel a každé z nich tvoří osm ocelových dílů. Protože půjde o nadměrná břemena, transport každého z nich po dálnici D1 proběhne ve spolupráci s Policií ČR a ŘSD ČR.

Sundávání stanu z dílu vrat, který se nevešel do haly

Sundávání stanu z dílu vrat, který se nevešel do haly


Vodní dílo Gabčíkovo u Bratislavy prochází nejrozsáhlejší modernizací v historii. Její podstatou je výměna dvou vrat na dvou plavebních komorách. V současnosti jsou ve výrobě vrata pro horní komoru a příští rok budou následovat vrata pro dolní komoru. Prestižní miliardová zakázka na první pohled zaujme impozantními čísly. Vrata pro každou ze dvou plavebních komor mají rozměry 36 na 22 m, tloušťku 2 m a i s pomocnými konstrukcemi váží 1200 t. Jsou tedy těžší než proslulá vrata u Panamského průplavu.

Přehradní nádrž mezi Bratislavou a státní hranicí s Maďarskem byla dokončena v 90. letech 20. století. Cílem aktuálně probíhající modernizace vodního díla je zvýšení bezpečnosti i intenzity lodní dopravy.

Díl na podvalníku

Díl na podvalníku