TT desky, železobetonové průvlaky i poloprůvlaky, mostní prvky, ale také stěny, schodiště či kompletní rodinné domy.
Dnešní Prefa Praha nabízí investorům v oblasti dodávek prefabrikovaných systémů komplexní službu na klíč od zajištění projektové a výrobní dokumentace, přes výrobu prefabrikovaných dílců, jejich dovoz speciální těžkou dopravou až po samotnou montáž prvků na stavbě.

Svou činnost vyvíjí Prefa Praha nejen na území České republiky, ale také na trzích v Polsku a Německu. Dokládají to i některé významné stavby, které pracovníci firmy dokončili v nedávno uplynulém období.

DACHSER Radeburg
První z nich, se kterou bychom vás rádi seznámili, je logistická hala s administrativním objektem a výškovou budovou pro technická zařízení (Trafokobky a Chlazení) pro společnost DACHSER Radeburg. Z prefa dílců zde byly realizovány i přidružené objekty.

Objednatelem díla byla stavební společnost Finsterwalder Bau ­Union GmbH (FBU) a samotná realizace probíhala čtyři měsíce od dubna do srpna roku 2012. Pro výstavbu dvoulodní haly byl použit bezvaznicový systém. U první administrativní budovy byl zvolen skeletový systém s použitím stropních panelů Filigran. Z prefabrikovaných dílců je postavena i vrátnice, myčka a rampa u haly. Logistická hala je schopna najednou obsloužit až 130 kamionů. Objem prefabrikovaných konstrukcí v rámci tohoto projektu činí 2 430 m3 a na stavbu bylo vyrobeno a dodáno celkem 1 240 ks prefa prvků. Stavba logistické haly trvala 1,5 měsíce a v době rozvinuté výstavby zde pracovalo současně až 5 jeřábů. Veškeré projekční práce související s výstavbou objektu zajišťovala německá kancelář Bau-Consult Hermsdorf. Systémové kování dodaly společnosti Halfen a ­Peikko. Bez zajímavosti jistě není fakt, že Prefa Praha zde koncem roku 2012 dokončila po halách v Berlíně a Kladně již třetí logistickou halu pro společnost Dachser. To jistě nejlépe vypovídá o spokojenosti tohoto významného klienta se spoluprací s Prefou Praha.

Další podobnou realizaci pro společnost Dachser, tentokráte v Schönefeldu, provedli pracovníci Prefy Praha na přelomu let 2012 a 2013 (10/2012 – 02/2013). Objednatelem díla byla stavební společnost Finsterwalder Bau Union GmbH (FBU). I zde bylo předmětem díla postavení logistické haly a skeletů pro administrativní budovu. Pro realizaci dvoulodní haly byl opět zvolen bezvaznicový konstrukční systém, dva administrativní a sociální přístavky byly postaveny s přispěním skeletového systému za použití stropních desek Partek. Objem prefabrikované konstrukce činí 2 110 m3, což představuje použití 1 233 ks prefa prvků.
Zajímavostí stavby je použití systému zavěšených kanceláří ­PEIKKO DELTA BEAM po celé délce haly.

RONAL ve Walbrzychu
Z posledních realizací společnosti Prefa Praha nelze nezmínit výstavbu výrobního, logistického a skladového centra pro známého nadnárodního výrobce litých kol pro automobily, společnost RONAL ve Walbrzychu. Stavba probíhala na přelomu let 2011 a 2012. Pracovníci Prefy Praha zde postavili obří šestilodní výrobní halu o třech podlažích.
Objem prefabrikované konstrukce představoval celkem 10 630 m3 a použito zde bylo celkem 3 420 ks prefa prvků.
Zajímavostí je, že PREFA PRAHA a. s. zajišťovala tuto stavbu jako generální dodavatel celého díla.

Montáž prvků na stavbě probíhala kontinuálně bez přerušení bez ohledu na zimní období. Konstrukci stavby tvoří vaznicový systém, kde patky jsou součástí sloupů a byly montovány přímo na podkladní beton. Pro přepravu prefabrikátů z Prahy do Walbrzychu bylo využito celkem 1 100 nákladních automobilů včetně speciálních přeprav. Hala je největší stavbou, jakou kdy Prefa Praha provedla. Její plocha zaujímá více než 6 fotbalových hřišť.

TDDK v Bernsdorfu
Další stavbou v Německu, na níž se Prefa Praha podílela svými dodávkami, je přístavba výrobní haly pro výrobu kompresorů do klimatizačních jednotek společnosti TDDK v Bernsdorfu.
Objednatelem stavby byla japonská stavební společnost ­TAKENAKA­ EUROPE GmbH.
Realizace proběhla na jaře loňského roku (03 – 07/2012). Základ konstrukčního řešení tvoří bezvaznicová hala se systémem sloup - patka. Vazníky o rozpětí 18 m jsou ukládány na prefabrikované předepjaté průvlaky o rozponu 12 m. Součástí stavby jsou jedna administrativní a jedna technická vestavba se stropy z panelů Partek. Předmětem dodávky jsou také prefabrikované požární stěny a sendvičové obvodové parapetní panely. Objem prefabrikované konstrukce činí 2 960 m3 a při výstavbě bylo použito celkem 837 ks prefabrikovaných prvků. Zajímavostí je jistě fakt, že po předchozí úspěšné spolupráci společností Takenaka a ­Prefa ­Praha při výstavbě výrobního závodu ­TPCA v Kolíně se obě firmy opět setkaly a spolupracovaly při výstavbě závodu určeného k výrobě kompresorů do automobilového průmyslu.

Produktionshalle in 99831 Creuzburg
Poslední stavbou na území Německa z provenience Prefy Praha, kterou bychom vám rádi představili, je výrobní hala na výrobu bukových fošen a dýh. Tu pracovníci Prefy nyní realizují pro společnost Finsterwalder Bau Union ­GmbH (FBU). Stavba byla zahájena v květnu letošního roku. Konstrukční řešení tvoří prefabrikované sloupy s patkou a základové prahy.
Stavba je zajímavá spojením betonových prefabrikovaných slou­­­pů s dřevěnými střešními vazníky a instalací sloupů do koruny monolitické opěrné zdi pomocí spojení PEIKKO.

TUP, rozšíření výrobního areálu, Cheb
Další dva zajímavé průmyslové objekty postavila Prefa Praha v Chebu. Prvním z nich je rozšíření haly areálu určeného k výrobě autosedadel a koberečků. Objednatelem je společnost Tiefbau Werner GmbH a stavba byla realizována na jaře letošního roku (5 – 6/2013).
Nosnou konstrukci tvoří bezvaznicový systém s délkou vazníků 15 m. Založení je provedeno na patkách, které jsou dodávány jako prefabrikovaná součást sloupu. Zajímavostí této stavby byla velmi krátká doba montáže, která trvala pouhých 15 dní a vznikla ve spolupráci se společností Heberger CZ.

Zimmer + Rohde Hala, Cheb
Opět v Chebu a znovu ve spolupráci se společností Heberger CZ s. r. o. je letos v létě (6 – 8/2013) realizována novostavba výrobní haly o rozměrech 115 x 102 m na výrobu látkovin a záclon včetně jednopodlažní i dvoupodlažní vestavby s použitím stropních panelů Partek.
Konstrukční řešení tvoří opět vaznicový systém s předepjatými vazníky, tentokráte o délce 25 m. Sloupy jsou osazeny do hlavic pilot. Součástí dodávky jsou vnitřní dělicí prefabrikované stěny a sendvičové třívrstvé základové prahy.

Všechny tyto stavby, které vznikly s výrazným přispěním pracovníků Prefy Praha a. s., jsou dokladem jejich vysokých schopností zvládnout technicky, výrobně, stavebně i organizačně jakýkoliv požadavek investora s důrazem na kvalitu, termín a dodržení všech smluvních závazků.

S využitím materiálů Prefa Praha a. s.
Ivo Románek

PREFA PRAHA a. s.
Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 281 031 111, fax: 281 031 405
e-mail: prefa@prefa-praha.cz, http://www.prefa-praha.cz