Pravé pálené střešní tašky jsou již po generace oblíbené pro svou trvanlivost, krásu a stálobarevnost. Vyrábějí se na přírodní bázi, kdy se směs zeminy s příměsí jílu míchá s vodou, suší vzduchem a ekologicky vypaluje v pecích vyhřívaných zemním plynem. Tašky tak nabízejí nejen vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemické zátěži, ale také výhody páleného materiálu – ekologičnost a prodyšnost. Nejširší sortiment pálených střešních krytin na našem trhu nabízí společnost TONDACH Česká republika s.r.o. a my jsme se proto vypravili za jejím ředitelem, dozvědět se, jak vypadá současný český trh s těmito produkty. 

Pane řediteli, jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky roku 2010?

Po stagnaci odbytu našich výrobků v roce 2009 jsme ještě horší situaci očekávali v roce 2010. Vypracovali jsme proto strategii pro reorganizaci ve výrobě a prodeji s důrazem na maximální hospodárnost. Hlavním záměrem této strategie bylo stoprocentní plnění finančních závazků jak vůči našim dodavatelům, tak i financujícím bankám. Tento záměr se podařilo splnit a společnost dokázala vytvořit zisk, přestože byl nižší než v předchozích letech. Výpadek v prodeji krytiny ve srovnání s rokem 2009 byl 10 %, ale i přesto bych na tomto místě rád poděkoval všem našim odběratelům a uživatelům výrobků TONDACH za výbornou dlouholetou spolupráci, která nám i v této velmi složité hospodářské situaci pomohla snížit výpadek na možné minimum.

Když jsme spolu hovořili naposledy, otevírali jste právě novou výrobní linku v Hranicích a uváděli na trh novou tašku Samba. Jak se osvědčila nová linka, jakou má kapacitu a jak jste spokojen s prodejem tašky Samba?

Nová výrobní linka je vybavena nejmodernějšími technologiemi a je poplatná své době. Její kapacita je 1,5 miliónů m2 ročně, což se rovná 18 miliónům tašek. Z hlediska předchozí produkce znamenala navýšení výroby v Hranicích o plných 100 %. Disponuje speciálními robotickými zařízeními, která usnadňují zejména manipulaci při balení výrobků, podstatně zvýšila bezpečnost práce a jsme s ní velice spokojeni.
Střešní taška SAMBA rozšířila náš sortiment o další typ tašky posuvné. V současné chvíli jí patří pozice třetí nejprodávanější tašky na trhu z naší provenience a to je více, než jsme očekávali. Největší výhodou veškerých posuvných tašek, ať již se jedná o SAMBU, STODO 12, BRNĚNKU nebo HRANICE 11, je to, že nevyžadují úplnou přesnost laťování. Tento moderní, velkoplošný formát umožňuje rychlé a hospodárné krytí, a ideálně se proto hodí pro rekonstrukce střech tam, kde má střecha v pořádku krov a laťování a dochází pouze k výměně krytiny. Tam také tyto tašky přinášejí nejvýraznější úspory investorům.

Jaký je kompletní sortiment vašich produktů?

Tondach v současnosti vyrábí celkem 15 typů krytin. Jedná se přitom o krytiny tažené, ražené, speciální prejzovou krytinu na opravu památek a taženou bobrovku. Nabízíme tašky klasické s pevným laťováním i tašky posuvné. Dále nabízíme tašky s povrchovou úpravou glazury a engoby v pěti různých barevných odstínech, které jsou zákazníkům trvale k dispozici. Pokud má zákazník požadavek na odlišnou barvu, jsme schopni ji zajistit a do tří měsíců od objednání vyrobit. Držíme se našeho hesla „střecha dělá dům“, což znamená, že mimo bezpečného zakrytí stavby musí střecha splnit i nejnáročnější požadavky na její konečné estetické vyjádření a jsme přesvědčeni, že dokážeme uspokojit jakýkoliv požadavek i sebenáročnějšího zákazníka. Rád bych zde ještě dodal, že TONDACH, to není jen pálená taška. TONDACH představuje především moderní střešní systém, který obsahuje vše potřebné k realizaci střešního pláště od podstřešní fólie směrem nahoru.
Mimo výroby pálené krytiny vyrábíme i zdící materiály pod obchodním názvem KERATHERM, neboli cihly s vysokým tepelným odporem. Nejsme v tomto oboru největšími hráči na trhu, ale naše cihly jsou plně srovnatelné s těmi nejkvalitnějšími produkty u nás. Cihly KERATHERM dodáváme jak pro běžné zdění, tak i broušené, které mohou být zděny na tzv. tenkou spáru s užitím tmelu nebo malty. Tento způsob zdění máme plně certifikován, a současně s cihlami proto dodáváme i potřebný tmel a maltu.

Kolik procent výroby jde na český trh a kolik do zahraničí?

Většina produkce zůstává v České republice, ale dokážeme se uplatnit i na zahraničních trzích. Za rok 2010 jsme vyvezli více než 17 % do zahraničí, což znamenalo meziroční nárůst větší jak jeden milion kusů oproti roku 2009. Naši tradiční odběratelé pocházejí zejména z Německa, Polska, Slovenska, Ukrajiny a Ruska.

Řada lidí se ptá, jaký vliv mají povrchové úpravy na kvalitu tašek. Mohl byste nám říct něco k této problematice?

V úvodu mé odpovědi bych rád zdůraznil, že veškeré naše střešní tašky bezezbytku plní svoji funkci i bez povrchových úprav. Svědčí o tom tisíce střech různého stáří, ať již jde o historické budovy, současné bytové objekty či nově stavěné rodinné domy, které kryjí standardní pálené krytiny. Realizací povrchových úprav na naše výrobky reagujeme především na stále náročnější požadavky architektů, investorů a stavitelů, kteří do svých projektů a staveb začleňují stále větší kreativitu a originalitu. Největší výhodou takto upravených tašek je proto estetický dojem. Další nesporná výhoda engobování a glazování spočívá v tom, že takto upravené tašky jsou podstatně hladší, což snižuje usazování nečistot na střeše i následnou tvorbu mechů. A v čem vlastně tyto povrchové úpravy spočívají? Engoba je tenký povlak z keramické směsi vhodného složení, který se nanáší na suchou tašku, která má vysokou sací schopnost. Tato suspenze vsákne do povrchu tašky do hloubky 200 – 300 mikronů a poté se vypálí při teplotách až 1070  °C. Tím vznikne krystalická vrstva s otevřenou pórovitostí, matnějšího vzhledu, která je pevně spojena s krytinou a zaručuje dlouhodobý, stálý barevný efekt po celou dobu životnosti tašky. Engoby jsou bezolovnaté i bezkobaltové a umožňují získat tašky barev červené, měděné hnědé, šedé a černé. Glazura vzniká v podstatě stejným způsobem, ale do keramické směsi se přidává jako další přísada frita (sklo), jejímž výsledkem je velice hladký a jakoby skelný povrch. Glazury umožňují vyrábět pálené tašky v nejširším spektru barev od barev transparentních až po barevné krycí odstíny s měňavým zakouřeným či kovovým odleskem.

Jaké novinky chystáte pro nejbližší období?

Na veletrhu IBF v Brně bychom chtěli představit novou barevnou variaci tašky SAMBA a na podzim bychom chtěli přijít s taškou úplně novou. Náš celkový sortiment je již nyní opravdu hodně široký, ale inovacím se rozhodně nebráníme.

TONDACH bývá spojován se zárukou 33 let na veškeré výrobky. Platí to ještě stále?

Samozřejmě platí. Pro TONDACH je jednoznačnou prioritou kvalita a dokonalá služba našim odběratelům. Náš střešní systém TONDACH je dopracován do všech detailů, a to nám umožňuje poskytovat 33letou záruku v plném rozsahu. Pálená krytina má opravdu dlouholetou životnost, která je ověřena tisíciletími, po které se úspěšně používá. Přesto bych chtěl při této příležitosti říci čtenářům několik rad. Samozřejmě nejsme jediným dodavatelem pálených tašek na českém trhu. Jsme ale jediní, kteří skutečně poskytují záruku v plném rozsahu a délce. Někteří výrobci sice také deklarují třicetiletou záruku, ale ve srovnání s námi poskytují plnou záruku pouze na dobu 5 let. Po této době jsou záruky výrazně sníženy a začíná spoluúčast odběratele. Mohu jen doporučit, aby se odběratelé řádně seznámili se záručními podmínkami, protože levné se nakonec může ukázat jako velmi drahé.

Co byste našim čtenářům řekl na závěr?

Ještě jednou bych chtěl poděkovat našim odběratelům a uživatelům našich výrobků za přízeň a popřát jim do roku 2011 hodně úspěchů, zdraví, štěstí, spokojenosti a doporučit jim, že pokud někdo uvažuje o výměně střechy, pak právě teď nastává ideální doba pro tuto investici.
Ceny tašek i stavebních prací jsou na nejnižších možných hodnotách, které se v příštích letech již zřejmě nebudou opakovat.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač