Tato koncepce musí vycházet z požadavků, které jsou kladeny na budoucí dílo, např. legislativa, technické parametry, komfort pro uživatele apod. Tuto koncepci tvoří generální projektant stavby ve spolupráci s mnoha dalšími odborníky z různých oborů a profesí.

Součástí této koncepce je (mimo jiné) též návrh dešťové kanalizace včetně projektu odvodnění střechy. Odvod dešťových vod ze střech je v praxi řešen dvěma základními způsoby - buď tradičním gravitačním principem (obr. 1) nebo podtlakovým (obr. 2). Pro své nesporné výhody se ve stále větší míře uplatňuje podtlakový princip odvodnění střechy. Z charakteristických vlastností a výhod podtlakového systému odvodnění střechy jmenujme např. možnost použití menšího počtu střešních vtoků z důvodu jejich vysoké kapacity, použití menších dimenzí potrubí celého systému, možnost vyhnout se problematickým gravitačním rozvodům o velkých průměrech, vedení potrubí beze spádu, lepší koordinace s ostatními technologiemi, menší počet svislých svodů a možnost napojit se na ležatou kanalizaci v nejvhodnějším místě, nebo i samočisticí efekt v potrubí daný vyššími rychlostmi proudění dešťové vody instalací. Tyto vlastnosti ocení jak projektanti při zpracování projektové dokumentace, tak i montážní firma při následné vlastní realizaci.

 

Podtlakové odvodnění plochých střech systém Wavin QuickStream PVC
QuickStream PVCFirma WAVIN Ekoplastik s.r.o., tradiční a významný dodavatel plastových potrubních systémů, uvedenou problematiku řeší již řadu let pomocí vlastního podtlakového odvodňovacího systému, který je v celé Evropě znám pod jednotným názvem Wavin QuickStream.

Podtlakový systém Wavin QuickStream nabízí efektivní řešení odvodnění plochých střech velkých výrobních hal, hypermarketů, skladových areálů, ale i menších administrativních budov či polyfunkčních objektů, jejichž plocha se pohybuje v řádech od stovek po desítky tisíc metrů čtverečních. Samozřejmě se jedná o ucelený systém, který je složen z následujících hlavních prvků - střešních vtoků, potrubí, tvarovek a závěsného systému.

Střešní vtoky Wavin QuickStream mají speciální konstrukci a jsou vybaveny přepážkou znemožňující nasávaní vzduchu do potrubí po vystoupnutí hladiny vody kolem vtoku. Nespornou výhodou je variabilita uvedených střešních vtoků z hlediska materiálu a kapacity. Wavin nabízí vtoky kovové i plastové, použitelné pro zateplené i nezateplené střechy, střešní žlaby, střechy s obrácenou skladbou (jako např. v současnosti hojně používané zelené střechy), ale i pojezdové a pochozí střechy.

Vlastní odpadní systém, který navazuje na střešní vtoky, byl donedávna dodáván pouze v PE materiálovém provedení (obr. 3). Firma WAVIN Ekoplastik s.r.o. připravila pro tento rok novinku. V alternativní podobě lze zvolit odvodňovací potrubí též ve variantě PVC (obr. 4). V obou případech (jak materiál PE, tak materiál PVC) je k dispozici kompletní škála potrubí a tvarovek. V případě materiálu PE se potrubí a tvarovky svařují, v případě materiálu PVC se lepí.

Jak již bylo uvedeno výše, nedílnou součástí je upevňovací systém pro zavěšení potrubí do různých druhů střešních konstrukcí. Tento speciální systém kotvení se vyznačuje jednoduchou, rychlou a zároveň spolehlivou montáží.

V současné době je systém jednotný v celém koncernu Wavin a je průběžně doplňován o nové prvky. Na tomto místě je třeba poznamenat, že jak vlastní návrh, tak i následná montáž podtlakového odvodnění střechy není jednoduchá záležitost. Zvýšené nároky jsou kladeny jak na hydraulický návrh, tak i na přesnost a kvalitu vlastního montážního provedení. V praxi bývá podtlakový systém navrhován pomocí speciálních, k těmto účelům vyvinutých, softwarových produktů. Kompletní návrh podtlakového systému, včetně požadovaných grafických výstupů (obr. 5), provádí zdarma, v rámci podpory zákazníka, specialista firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Systém podtlakového odvodnění Wavin QuickStream je již řadu let hojně používaným řešením ve většině průmyslových zón nejen v ČR, ale i v Evropě. Jak již bylo uvedeno, jeho použití se neomezuje jen na průmyslové zóny, ale je inteligentním a dostupným řešením rovněž pro stavby v městech a obcích, jejichž střecha splňuje potřebné parametry pro použití tohoto systému.
Závěrem uveďme příklady významných referenčních staveb realizovaných v poslední době. Mezi partnery firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o., na jejichž investičních stavbách byl použit systém Wavin QuickStream, se řadí společnosti Globus (hypermarket v Karlových Varech), Interspar (centrální distribuční sklad v Horních Počernicích), Lidl (centrální distribuční sklad Měřín) nebo OBI (hobby market Mladá Boleslav). Dále pak již tradičně společnost Škoda Auto (např. stavba haly M3 a rekonstrukce haly M1 v Kvasinách), energetická společnost ČEZ (stavba nového objektu v areálu elektrárny v Ledvicích) nebo firma Glaverbel Teplice (výrobce plochého skla pro stavební účely). Jako další partnery můžeme jmenovat společnost Ivax, podnikající ve farmaceutickém průmyslu (výrobní hala Ivax v Opavě), nebo známého výrobce cyklistických komponentů firmu Shimano (rekonstrukce haly v Ostravě). Z obchodních a zábavních center připomeňme např. AFI Palace Pardubice nebo AQUA Palace Česlice. V neposlední řadě uveďme, že systém QS je k odvodu dešťových vod použitý též na nové multifunkční aréně v Karlových Varech nebo na mnohých stavbách bytového a administrativního charakteru po celé České republice.
Nicméně stále nejvýznamnější investiční akcí v celé historii evropského koncernu Wavin (nejen WAVIN Ekoplastik s.r.o.) zůstává odvodnění střech nového výrobního areálu korejské automobilky Hyundai v Nošovicích, která proběhla v roce 2007. Pro představu o mimořádnosti a jedinečnosti celé akce uveďme, že celková odvodňovaná plocha střech představovala cca 300 000 m2. K jejímu odvodnění bylo použito více než 1000 střešních vtoků, 16 500 m potrubí a nespočet kusů tvarovek a závěsných prvků.

Ing. Pavel Seidl
WAVIN Ekoplastik s.r.o.

 


WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec n/L
tel.: 326 983 111 , fax: 326 983 110
info@wavin.cz,
www.wavin.cz