Mnohé ze současných hydroizolačních systémů zápasí s řešením spojů izolačních materiálů, bezporuchovým kotvením, případně urychlením vytvrdnutí izolační hmoty, řešením detailů přestupů materiálů apod… Z důvodu jednoduchého odstranění častých problémů, které se vyskytovaly při konvenčních hydroizolačních technikách, kanadští specialisté na hydroizolační systémy ze společnosti Liquid Rubber, vyvinuli ekologickou izolační hmotu, která splňuje i ta nejnáročnější kritéria, s očekávanou životností více jak 30 let (v závislosti od expozice).
Díky své spolehlivosti a vysoké kvalitě je dnes rozšířená po celém světě a vyrábí se úspěšně už více jak 20 let.

Produkty Liquid Rubber mají široké pole využitelnosti ve stavebnictví (střechy, základy, balkóny, terasy…), v inženýrských sítích (ČOV, kanalizace, přehrady, mosty…), zemědělství (zavlažovací kanály, vodní nádrže, sila, stáje…), hornictví (tunely…) a motorismu (skelety aut, lodí, eliminace vibrací...).
Aplikace podle použitého materiálu: štětcem, válečkem, nebo nástřikem. Při stříkání větších ploch jsou 2 pracovníci schopni zaizolovat plochu 500 – 750 m2 za pracovní směnu.

Liquid Rubber je ekologická elastomerová modifikovaná bitumenová emulze vyrobená na vodní bázi. Slouží k poskytnutí vysokozátěžové impregnace, zabraňující pronikání vody.
Po aplikaci a následném vytvrzení vytváří kompaktní k povrchu zcela přilnavou, celistvou, bezešvou, pružnou a elastickou membránu, která nepraská, nestárne, nezvětrává, odolává napětím a vibracím, je odolná vůči ultrafialovému záření, biologickému rozkladu, kyselým dešťům a mnoha vzduchem roznášeným nečistotám, které se vyskytují v průmyslových oblastech.
Na materiál nepůsobí celá řada neagresivních kyselin, alkalických látek, solí a dalších anorganických sloučenin. Vysoká přilnavost k podkladu zabraňuje podtékání vody pod nanesenou vrstvu.
Roztažnost materiálu je 500 %  – 1 300 % (podle druhu), vysoká odolnost vůči proražení, 95 % návratnost do původního tvaru.

V tomto vydaní Stavebních a investorských novin bychom Vám rádi představili 4 nejběžnější produkty: High Build, Seal Roof, Crete Safe a Metal Safe.

HighBuild S-200 (tmel pro hydroizolační opravy)
Je elastomerní středně viskozní ­bitumenová emulze.
Vynikající přilnavost a pružnost zabezpečuje vodotěsnost a dělá z něj tmel ideální pro profesionální dodavatele stavebních prací i pro kutily. Je trvanlivý, tvárný a přilne na všechny druhy povrchů, s kterými se setkáváme v nové výstavbě, nebo při rekonstrukcích staveb.
Profesionální  dodavatelé používají HighBuild S-200 při stavbě domů, průmyslových staveb, skladů, garáží..., pro utěsnění mezer v betonu, zdivu, dřevě a kovu.
Pokrývači používají HighBuild S-200 na zabezpečení vodotěsnosti okolo střešních přestupů, světlíků, odvětrávacího potrubí, oplechování a atikových zdí. Široké spektrum materiálů, na které přilne, z něj dělá velice univerzální a spolehlivý produkt.
Kutilové a opraváři používají HighBuild S-200, protože jediná aplikace řeší problém. Má mnoho využití i v domácnostech na opravu střech a základů, k utěsnění květináčů, sprchovacích koutů, menších vodních nádrží, bazénů... Snadně se nanáší.
HighBuild S-200 se taky používá k opravě trhlin a prasklin v betonových  blocích a litých betonových základech  domů, na ploché střechy i střechy s mírným sklonem.

Seal Roof B – 200 (vynikající střešní hydroizolace)
Dvousložkový okamžitě tuhnoucí nástřik umožňuje ihned chůzi a práci na povrchu bez lepení.
Stříkací, vysokozátěžová izolace se používá při opravách a nových konstrukcí střech. Je vhodná i k obnově impregnačního účinku asfaltových a pískovaných střech, rolovaných střešních lepenek, vlnitých střech, překližek a azbestové krytiny. Lze ho též aplikovat na polyuretanovou pěnu i polystyrenové izolační desky, plechové krytiny, kovové konstrukce, potrubí, vodní nádrže, lodě, lávky… na nerovné i popraskané povrchy.
Liquid Rubber SealRoof B-200 je modifikovaná elastomerická emulze, speciálně vyvinutý střešní nátěr na aplikaci nástřikem pomocí speciálního stříkacího přístroje. Vteče i do těch nejmenších trhlin a prasklin, čímž zabezpečí bezproblémovou membránu, která odolává průniku vody… SealRoof B-200 je šetrný k životnímu  prostředí a je to výrobek, který můžeme použít v interiéru i exteriéru bez speciální ochrany.

CreteSafe B-250 (vodotěsný nátěr a ochrana betonových povrchů)
Přípravek Liquid Rubber ­CreteSafe B-250 je elastomerová živičná vysoce odolná membrána na vodní bázi, která se aplikuje jako dvoukapalinový systém vytvářející okamžitě tuhnoucí nátěr. Po vytvrzení tato vrstva funguje jak vysoce kvalitní ochranná membrána, která poskytuje vynikající ochranu betonových povrchů před pronikáním vody, soli a dalších chemikálií jak pod zemí, tak i nad zemí. Po vytvrzení je tato membrána vysoce pružná a překrývá malé prasklinky, které se v betonu objevují během tuhnutí, je bezešvá a plně ulpívá k povrchu, takže se pod ní nemůže dostat voda. Přípravek Liquid Rubber CreteSafe B-250 se aplikuje za studena s použitím bezvzduchového duálního čerpadla.
Lze ho využít u litých i blokových základů, zádržných stěn, tunelových vložek, konstrukcí parkovišť, betonových kontejnerů na vodu a odpadní vodu a izolačních betonových forem.

Metal Safe B-300 (ochrana kovových konstrukcí)
Metal Safe B-300 je elastomerická hmota vyrobená na vodní bázi, zabezpečuje výjimečnou ochranu před korozí různých kovových materiálů.
Nanáší se nástřikem za studena a v kombinaci s anorganickým urychlovačem, jakmile se dostane do kontaktu s kovem, vytvoří pogumovanou, plně přilnavou, bezešvou membránu odolnou vůči popraskání, stárnutí i odlepování.
Tato pružná hydroizolační hmota je odolná vůči oděru, solím, chemikáliím a kyselinám, může se nanášet i na mírně rezavý povrch. Neobsahuje žádné těkavé látky ani škodlivé výpary.

Rádi poskytneme všem zájemcům, ať už profesionálům, jako jsou projektanti, investoři, dodavatelé staveb, nebo amatérům, domácím kutilům, podrobnější informace, případně technické parametry o jednotlivých produktech.

LR Solutions s.r.o.
Dukelská 968, 399 01 Milevsko
LRsolutionsCZ@gmail.com , www.lrsolutions.eu