Nákup některých zdravotnických přístrojů financovala nemocnice pomocí evropských strukturálních fondů a Libereckého kraje. Z vlastních zdrojů, které dosud činí 10,5 mil. Kč, pořídila nemocnice další přístrojové vybavení, nábytek, počítačovou techniku a zajistila terénní úpravy v okolí PIM.

V příštích dnech se do nového pavilonu začne stěhovat vedení nemocnice a primáři, sídlí ve 4. patře chirurgického pavilonu, který tak uvolní pro rozšíření některého lůžkového oddělení. Poté se přestěhuje chirurgický JIP a ARO.
O
d poloviny března začne nový pavilon postupně sloužit pacientům, jimž bude odbornou péči poskytovat 94 zdravotnických pracovníků, z nichž osm nemocnice přijala kvůli rozšířené péči.

 

Pavilon intenzivní medicíny

- Autorka návrhu: Tereza Jirásková
- Projekt zpracovala projekční kancelář Ateliér H1 & Ateliér Hájek, s. r. o.
- Náklady: 164,8 mil. korun
- Investor: statutární město Jablonec nad Nisou
- Zhotovitel: Metrostav, a. s.
- Realizace: květen 2018-listopad 2019, kolaudace 23. 1. 2020


„V podobě nového pavilonu intenzivní medicíny získávají Jablonečané i obyvatelé spádových obcí špičkové zdravotnické pracoviště, které opět vylepší péči o ně. Ačkoliv se městu nepodařilo na výstavbu získat dotační peníze, rozhodli zastupitelé i přesto pavilon postavit a zcela jej hradit z městského rozpočtu. Pravdou je, že tomu napomohla dobrá kondice městského rozpočtu i ekonomická situace ve společnosti. Jsem rád, že tato, pro město velká investice, došla ke svému zdárnému konci,“
říká jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

„Myslím si, že si jablonecká nemocnice, jakožto třetí největší zdravotnické zařízení v kraji, moderní pavilon intenzivní medicíny zaslouží. Dosud zde nebyl pro pacienty tolik potřebný komfort. Kvůli nedostatku místa museli dokonce lékaři odkládat některé operace. Věřím proto, že nové prostory, na jejichž vybudování jsme přispěli z krajského rozpočtu, pomohou k lepší a účinnější léčbě pacientů,“ uvádí hejtman Martin Půta.

 

Rozhodnutí padlo před čtyřmi lety

Stavbu nového pavilonu intenzivní medicíny v areálu jablonecké nemocnice jednomyslně schválili zastupitelé 9. června 2016. Výstavba pětipodlažní budovy v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., začala poklepáním základního kamene 16. května 2018. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Metrostav, a. s.

„Pro společnost Metrostav, a.s., oblastní zastoupení Liberec, byla realizace zakázky PIM Jablonec prioritou. Jednalo se o technicky, časově i co se týká lidských zdrojů náročný projekt. S radostí konstatuji, že tým pod vedením Ondřeje Matouška tuto náročnou výzvu zvládl,“ konstatuje Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj, Divize 8, Metrostav, a. s.

V červenci 2019 spojily nový pavilon s ostatními nemocničními objekty dvě propojovací chodby - jedna vede z bývalé urologické ambulance v přízemí nemocnice, druhá vychází od operačních sálů v prvním patře téhož pavilonu. Dostavěnou budovu PIM předal Metrostav městu v polovině listopadu 2019. V pavilonu jsou moderně vybavená oddělení ARO a JIP s celkovou kapacitou 18 lůžek – šest ARO a 12 JIP, inspekční pokoje primářů, zasedací místnost, kanceláře administrativy a vedení nemocnice. V lednu 2020 se dokončovalo okolí pavilonu a osazovaly se dva generátory, které zajistí při výpadku proudu dodávku energie pro celý nemocniční areál.

„Rekonstrukcí prošel také vjezd z ulice Hřbitovní vedle energobloku, příjezdové komunikace i plot. Na začátku roku tady areál uzavřela poslední závora. Touto branou do nemocnice vjíždí pouze zaměstnanci nebo zásobování. Pro veřejnost i nadále slouží vjezdy z ulic 28. října a Nemocniční,“ připomíná náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

 

Nový zákrokový sálek i větší ambulance

Díky přesunu oddělení ARO, JIP i zázemí pro primáře a vedení nemocnice se uvolní prostory k dalšímu využití nemocnice.

„Již v první polovině letošního roku rozšíříme prostory chirurgické ambulance o nový zákrokový sálek a jednu novou ordinaci. V dalším pololetí plánujeme dokončit úpravy ve stávajících prostorách chirurgické JIP, kde vznikne dospávací pokoj,“ doplňuje ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček a dodává, že čtvrté patro nemocnice využije pro rozšíření některého lůžkového oddělení. V současných lůžkových prostorách ARO vybuduje emergency (urgentní příjem). Na tuto přestavbu chce získat v programovacím období 2021–2027 zdroje prostřednictvím evropských dotací.

Nový pavilon bude nejen velkou pomocí pro pacienty z Jablonce a jeho spádové oblasti. „Pomůže viditelně i liberecké nemocnici, protože kapacita intenzivních lůžek umožní rychlejší přeložení pacientů například z traumatologie nebo neurocentra liberecké nemocnice k nám,“ připomíná Němeček.

 

Jablonec se musel obejít bez dotace ze státního rozpočtu

Stavba pavilonu intenzivní medicíny se připravovala dva roky (2016-2018) a původní odhad nákladů činil 150 mil. korun.  Dvě třetiny plánované investice, tj. zhruba 100 milionů, mělo hradit město, zbytek měla tvořit dotace ze státního rozpočtu.

V roce 2017 však Ministerstvo zdravotnictví městu sdělilo, že není možné s účastí státního rozpočtu počítat, a tak zastupitelé v srpnu 2017 schválili financování celé stavby z městského rozpočtu.

Z původně plánovaných 150 milionů vzrostla investice na konečných 164,8 mil. korun vč. DPH. Důvodem nárůstu financí byla aktualizace projektu dle požadavků investora a uživatele. „Původní projekt nového pavilonu pocházel z roku 2014, v roce 2017 se zvýšily požadavky na stavbu, modernější technologie i vybavení. Jinak se vedly rozvody silnoproudu, slaboproudu i hromosvodu, změnila se poloha propojovacího krčku i přívod vytápěcího potrubí. Od roku 2014 se však změnily i předpisy, proto se musely upravit vzduchotechnické jednotky. Sanitky záchranné služby jsou těžší, a tak bylo třeba zesílit zámečnické konstrukce nájezdové rampy a k jejímu založení použít mikropiloty,“ říká Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Nedílnou součástí PIM je i vnitřní vybavení včetně přístrojové techniky, nábytku, počítačové a další technologie. Nákup některých zdravotnických přístrojů financovala nemocnice pomocí evropských strukturálních fondů. „K pořízení videolaryngoskopu na ARO a tří ohřevů pacientů pomohla dotace Libereckého kraje. V okolí pavilonu byly provedeny terénní úpravy. Mimo jiné zde byl vybudován Kneippův suchý chodník, jenž bude sloužit pacientům převážně lůžkové rehabilitace,“ připomíná mluvčí nemocnice Petra Hybnerová a dodává, že z vlastních zdrojů přispěla nemocnice v souvislosti s PIM dosud částkou 10,5 mil. Kč.

 

Liberecký kraj přispěl na pořízení generátorů

Navazující investice spočívaly v pořízení dvou generátorů jako náhradního zdroje elektrické energie v případě výpadku, rozšíření hospodářského vjezdu do areálu nemocnice, vybudování nových parkovacích míst a rekonstrukci nástupní požární plochy.

„Investice do nemocnic jsou pro nás jednoznačnou prioritou. Na nový pavilon jsme přispěli bezmála osmi miliony. Vážíme si i podpory statutárního města Jablonec nad Nisou, které investovalo nemalé prostředky z vlastních zdrojů,“ dodal MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví LK.


Zajímavosti PIM – významné objemové ukazatele

- množství spotřebované betonové směsi: 1 785,515 m3 betonu
- množství spotřebované výztuže: 203,246 t oceli
- délka kabelových rozvodů: 32 372 m silnoproud, 15 579 m slaboproud, 480 m silnoproudé přípojky
- délka VZT (vzduchotechnika) potrubí: 1 346 m pro měděné a pozinkované potrubí kruhové, pro čtvercové 3 614 m2
- finanční náklady na klimatizační jednotky - 2 mil. Kč
- samotná ocelová konstrukce jednoho krčku váží cca 14 t, rampa pro sanitky cca 15 t, nosnost je 5,5 t
- cca 2 700 m2 zděných příček
- plocha střechy cca 600 m2, z toho cca 475 m2 je zahradní substrát
- plocha fasády KZS (kontaktní zateplovací systém) 1 758 m2
- plocha fasády ze Silbonitu 1 651,36 m2 (fasádní „bílé“ desky včetně balkónů – podhledy apod.)
- 4 943,24 m2 vnitřních sádrových omítek
- cca 2 600 m2 SDK (sádrokartonových) podhledů
- 1 263 m2 vnitřních obkladů a 254 m2 vnitřních dlažeb
- 311 m2 koberců
- 2 011 m2 PVC (+ cca 3 300 metrů běžných fabiónků PVC – vytažení na stěnu)
- plocha Al oken a Al výplní (požární i nepožární) 1 093,825 m2
- plocha hrubých podlah 2 470 m2
- 165 m2 hřebíkových stěn
- 165 m mikropilot
- 650 m2 asfaltů vozovek
- součástí díla byly přeložky – vodovod, kanalizace, plynovod, O2, medicinální plyny, přípojka vodovodní a teplovodní
- technologie chlazení za 4,5 mil Kč (jednotky, rozvody, čerpadla)