Zde je 5 klíčových oblastí, na které byste se měli při výběru (kvalitního) tepelného čerpadla zaměřit.

Typ čerpadla

Nejoblíbenějším typem čerpadla, která se rozdělují podle způsobu získávání tepla z okolního prostředí, jsou tepelná čerpadla vzduch-voda. Jak označení napovídá, k ohřevu k topení a ohřevu TUV je získáváno teplo z venkovního vzduchu. Mezi další systémy patří země-voda (zdrojem tepla je zemní kolektor/geotermální vrt), voda-voda (využívají se dvě studny, výjimečně povrchová voda) a vzduch-vzduch, což jsou z uživatelského hlediska klimatizace, které umí chladit i topit.
Mezi hlavní faktory, které je nutné před volbou typu zvážit, patří vhodnost pro danou nemovitost, dostupnost zdroje (lze vyhloubit studnu, položit kolektoru apod.), náročnost instalace a cena. „Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou oblíbená nejenom proto, že patří mezi dotačními programy podporované systémy, ale především pro svoji vysokou účinnost a v podstatě ideální poměr cena/výkon,“ říká Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling.


Výkon

Poddimenzování výkonu čerpadla znamená, že tepelné čerpadlo nebude schopné v řadě situací dodat dostatečné teplo, ohřát vodu na požadovanou teplotu apod. Jde o kritický parametr, který vychází z informací a technického provedení stavby. Důležité pro správnou volbu jsou informace o tepelné ztrátovosti budovy, kterou u nových budov najdete v tzv. Energetickém štítku budovy. U starších budov často chybí dokumentace, podle které lze plnohodnotně postupovat, ale zkušený instalační technik je schopen po prohlídce budovy velice přesně odhadnout vaše potřeby. Také má k dispozici software jako je Aquarea Designer, který využívá dostupné údaje (obytná plocha, stáří stavby, plocha oken, použité stavivo, materiál izolace), pro co nejpřesnější výpočet ztráty. „Ztrátovost budovy je logicky kritickým parametrem. Pokud má dům ztrátovost 12 kW, čerpadlo s výkonem 9 kW ho zkrátka nevytopí,“ vysvětluje Vanduch.

 

Parametry čerpadla
Základním parametrem čerpadla je jeho nominální výkon v kW, který rovněž představuje maximální výkon čerpadla při přesně stanovených podmínkách – tedy určité venkovní teplotě a teplotě topné vody. „Během roku se teplota venkovního vzduchu samozřejmě mění, ale výkon čerpadla zůstává stejný. Proto u čerpadel hledejte údaje, při jaké venkovní teplotě pod nulou jsou schopné ještě dodávat teplou vodu bez záložních systémů a jakou má voda teplotu. My s ohledem na specifické oblasti máme v nabídce třeba i čerpadla navržená pro vysoký výkon, i když s menší efektivitou, která ale můžete používat ve vysokohorském prostředí během zimních měsíců, aniž byste se báli, zda poteče dostatečně teplá voda,“ dodává Vanduch.

Dalšími důležitými údaji jsou COP a EER, což jsou účinnosti čerpadla v režimech topení, resp. chlazení. COP uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie. „COP 2,5 například znamená, že z 1 kW dodané elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 3 kW tepla,“ vysvětluje Vanduch.

Účinnost představuje podíl výkonu a příkonu celého systému. Do výpočtu by tedy mely být zahrnuty příkon oběhového čerpadla, bivalentního zdroje, odmrazování. V případě vynechání některé části totiž může jednoduše dojít k poddimenzování systému.


Celoroční provoz
V nedávné době se mezi udávané parametry zařadily SCOP (sezónní topný faktor) a SEER (průměrná roční sezónní účinnosti). „Jedná se o výpočet z celoroční produkce tepla a tepelné ztráty v topné sezóně při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách. Ve výpočtu jsou tedy zahrnuty změny podmínek v průběhu celého roku,“ říká. Evropská směrnice ovšem stanoví výrobcům možnost uvádět dosažené hodnoty v rozpětí od -2 °C do -10 °C. Proto se SCOP může mezi stejně výkonnými modely rozdílných značek významně lišit podle zvolené metodiky. Prodejce by vám tak měl být ovšem schopen poskytnout informaci o garantované teplotě vody a při jaké venkovní teplotě měření proběhlo. V praxi jde většinou o teploty 0 °C, -5 °C nebo -10 °C. „Například Panasonic má přímo v katalogu grafy průběhu účinnosti v různých podmínkách až do -15 °C při započtení všech ostatních faktorů ovlivňující účinnost, jako jsou ventilátory, oběhové čerpadlo nebo odtávání,“ doplňuje Vanduch.


Uživatelský komfort a ovládání

Z dalších parametrů je pro uživatele zajímavý způsob regulace rychlosti průtokového čerpadla. Rychlost proudění v trubkách ovlivňuje rovnoměrnou distribuci tepla. Tedy jak přesně bude udržována teplota v místnosti, kdy nejlepším řešením je kontinuální měření s automatickou regulací, případně co největší počet voleb u čerpadel, která nabízejí pouze krokové nastavení.
Pozornost věnujte i doplňkovým funkcím jako jsou časovače, noční režim, automatický restart při výpadku proudu, dálkové ovládání, možnosti napojení na systém chytrého domu nebo monitoring přes internet apod. Snadnost a jednoduchost ovládání rozhodně nepodceňujte, aby se z něj nestala vaše noční můra.


Pro vice informací navštivte www.aircon.panasonic.eu.