1) Prostup tepla celým oknem

Klíčovým faktorem pro tepelně izolační vlastnosti okna je hodnota součinitele prostupu tepla oknem Uw (w = window). Popisuje ztrátu tepla oknem zevnitř směrem ven, měřenou ve wattech na čtvereční metr a kelvin [W/(m2K)]. „Obecně platí, že čím nižší je tento součinitel prostupu tepla, tím větší je izolační účinek okna a tím i úspora energie,“ říká Milan Klepsa ze společnosti VEKA, která patří mezi přední světové výrobce profilových systémů třídy A pro plastová okna a dveře. Při porovnávání nabídky oken tedy stačí porovnat hodnotu Uw a zjistit, které okno propouští více tepla. Pokud máte starší okna, prostup tepla a výdaje spojené s vytápěním mohou být výrazně vyšší v porovnání s okny moderními. „Kvalitní okna z profilů třídy A společnosti VEKA výrazně zlepšují tepelnou izolaci objektů a zajišťují tak příjemné vnitřní klima při nižší spotřebě energie. Již snížení hodnoty Uw o 0,1 W/(m²K) způsobuje zajímavou roční úsporu nákladů na vytápění domu,“ dodává Klepsa

2) Středové těsnění

Často se zapomíná na fakt, že tepelně izolační i jiné schopnosti okna jsou výrazně ovlivněny těsněním. Proto odborníci doporučují se při výběru okna ptát výhradně na produkty s tzv. středovým těsněním. Jedná se o třetí okenní těsnění, jenž je skryto v prostoru mezi křídlem a rámem okna a tento prostor rozděluje na chladnou a teplou část. K čemu je dobré středové těsnění? „Představuje obrovskou výhodu pro okna, která mají být osazena v obyvatelných místnostech rodinných domů. Středové těsnění zajišťuje oknům lepší tepelně izolační vlastnosti, lépe tlumí hluk a rovněž lépe utěsní křídlo k rámu. Má především zásadní vliv na to, zda se vám nová okna budou, nebo nebudou rosit,“ vysvětluje Ing. Jiří Stříbrný, výkonný ředitel společnosti OKNOTHERM spol. s. r. o.


3)
Prostup tepla rámy okna

Teplo logicky uniká i skrze rámy a tento prostup tepla je určován hodnotou součinitele Uf (f = frame). Samostatně tato hodnota nevypovídá o vlastnostech celého okna, ale má vliv například na kondenzaci vodní páry. „Obecně platí, že čím nižší hodnota prostupu tepla rámy, tím vyšší je odolnost proti kondenzaci vodní páry na povrchu profilu,“ vysvětluje Klepsa.


4) Solární zisky tepla okny

Parametr "g" je koeficient propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla směrem dovnitř, který vzniká dopadem slunečních paprsků na prosklenou plochu okna. „Čím větší je hodnota koeficientu g, tím větší je pasivní solární zisk energie, a tudíž do interiéru při oslunění proniká oknem více tepla,“ potvrzuje Klepsa.


5) Parametry distančního rámečku mezi skly

Hodnota ψ [W/mK] charakterizuje množství tepelné energie, která uniká vlivem rámečku na okrajích zasklení, který odděluje jednotlivé tabule skla. Platí čím nižší hodnota, tím lepší. Tento parametr má zásadní dopad na teplotu povrchu skla v oblasti distančního rámečku. „Ovlivňuje, zda na skle v oblasti rozhraní skla a zasklívací lišty může za určitých podmínek docházet k rosení, tedy srážení vodní páry,“ říká Klepsa.


6) Odolnost proti zatékání

Schopnost okna odolat současnému působení větru a deště – odborně řečeno „hnaného deště“ - je při výběru okna rovněž důležité zohlednit. Tato schopnost je obvykle označována třídami, např. 7B, 9A nebo písmenem E a číslem. Platí čím vyšší číslo třídy, tím vyšší odolnost okna proti zatékání.


7) Schopnost tlumit hluk

Míru izolace okna proti hluku určuje tzv. index vzduchové neprůzvučnosti – Rw[dB]. Platí čím vyšší hodnota, tím více okno proti hluku izoluje. Standardní základní hodnota pro plastová okna je ca. Rw= 32[dB].