Kvalitu jeho výrobků a služeb potvrzuje mnohaletá spolupráce s předními českými i zahraničními stavebními společnostmi, ale i každodenní kontakt se středními a drobnými firmami i konečnými uživateli. Spedos se podílel na celé řadě pozoruhodných projektů od logistických center, automobilek, nemocnic, obchodních a kongresových zařízení, až po kulturní památky a sociální ústavy. Má na svém kontě několik desítek tisíc instalací.
Jedním z posledních významnějších projektů byla účast na modernizaci bratislavského letiště.

DVEŘE, VRATA, TURNIKETY
Nejen na letištních, ale i v jiných budovách s hustým provozem je nutné, aby se návštěvníci rychle orientovali a přesun probíhal hladce, operativně a podle pravidel. Aby tyto strategické budovy fungovaly jako jeden organismus, musí být všechny zóny pod kontrolou a musí spolehlivě plnit svůj účel. K zajištění těchto funkcí slouží různá elektronická komunikační, bezpečnostní a monitorovací zařízení. Jsou to ale především dveře, vrata a propouštěcí systémy, které jsou schopny pracovat podle naprogramovaných pokynů a dávat tak jednotlivým zónám požadovaný smysl.

FREKVENTOVANÉ  A POHODLNÉ VSTUPY
Nejdůležitější vlastností automatických i turniketových dveří je jejich bezbariérovost. Tato okolnost je předurčuje k použití všude tam, kde probíhá každodenní čilý ruch, nárazový nebo trvalý nápor populace různého věku a pohybových dispozic, na letištích navíc s velkým množstvím zavazadel. Automatické dveře jsou pohodlné a vstřícné nejen k procházejícím, ale i k uživatelům budov díky svému ekonomickému provozu. Velmi ekonomický provoz nabízejí turniketové dveřní soupravy, hojně používané ve vstupech letištních hal v zahraničí. DUOTOUR nebo TOURNEX nabízejí standardně průměr až 6 m. Zajišťují bezbariérovost, vysokou průchodnost a brání úniku tepla z budovy.

TOURLOCK
Do skupiny turniketových dveří patří také Tourlock, který byl instalován i na bratislavském letišti. Není však určen do vstupů pro veřejnost, ale slouží ke kontrole přístupu do střežené zóny. Je ideálním řešením pro ty, kteří hledají jednak vysoké zabezpečení a pak také optimální propustnost pro běžný provoz. Tourlock je turniketová dveřní souprava užšího průměru (1600-2200 mm) ve variantách se 3 nebo 4 křídly (viz obr.). Průchod Tourlockem je možný v obou směrech jen po předchozí autorizaci prostřednictvím implementovaného elektronického systému. Tourlock propustí vždy jen jednu osobu, další osoby propuštěny nejsou. Pokouší-li se projít osoba bez autorizace, Tourlock okamžitě světelně, příp. zvukově signalizuje na příslušná místa (více na https://www.spedos.cz/tourniket/produkt).

AUTOMATICKÉ DVEŘE
U nás se ve frekventovaných vstupech používají tu a tam turniketové, ale převážně automatické dveře. Z hlediska funkce je rozlišujeme na posuvné a otočné.
Nejjednodušším konstrukčním celkem automatických posuvných dveří je pohon, zdroj impulsů (radar) a lineárně posuvné křídlo, vsazené do otvoru ve fasádním systému nebo zdivu. Tato základní konstrukce může mít téměř neomezený počet variant, spočívající v délce a typu pohonu, jeho tvaru, provedení, počtu křídel, použitém materiálu, vybavení a doplňků.
Funkci bezbariérovosti splňují také otočné automatické dveře. Pohon je ramenem propojen s klasickým dveřním křídlem upevněným na dveřních pantech. Křídlo se otevírá po signálu ze zdroje impulsů (radaru). I zde je prostor pro materiálovou variabilitu křídla (­více na www.automatickedvere.cz).

PROVOZNÍ REŽIMY AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ
Posuvné i otočné automatické dveře mohou pracovat v základních i speciálních provozních režimech. Základní režimy umožňují automatické otevírání i zavírání oběma směry, dovolují eliminovat příchod a aktivovat pouze východ, dovolují dveře na trvalo otevřít nebo natrvalo zavřít (uzamknout). Nebo je otevírat v omezené průchozí šířce (zimní provoz). Všechny tyto funkce lze jednoduše přepínat na digitálním programovém přepínači za předpokladu, že zdrojem aktivace dveří je radar. Tyto radary a s nimi komunikující režimy programového přepínače jsou určeny pro veřejné prostory, zej­ména pro hlavní vchody a volně průchozí předěly uvnitř jednotlivých zón.
Pokud je třeba naprogramovat dveřím speciální režim, pak jejich aktivaci zajišťuje manuální zdroj impulsu. Jeho volba závisí na požadované míře kontroly a zabezpečení přístupu. Nabídka začíná u loketních, nášlapných, tlačítkových spínačů, jejichž umístění znají pouze určené osoby, které manuálním stlačením spínače otevřou dveře. Zavření probíhá automaticky po nastavené časové prodlevě. Tento typ spínačů však nezaručí oprávněný vstup. Spolehlivější stupeň představují klíčové spínače a vysoké zabezpečení ­poskytují různé typy kódovacích klávesnic a čtecích systémů – např. karet, otisků prstů apod.

RYCHLONAVÍJECÍ VRATA
Prostor, kde na letišti probíhá manipulace se zavazadly, je klíčovým místem pro spolehlivý a kvalitní provoz letecké přepravy. Přesun zavazadel musí probíhat přísně organizovaně, šetrně a podle rozvrhu tak, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním. To vše mají kromě lidí na starosti pásové dopravníky, vozíky a rychlá vrata.

Ideální jsou rychloběžná vrata, jejichž výplň je vyrobená z plastu a je částečně průhledná. Jsou lehká a zavírají se i otevírají vysokou rychlostí. Bezpečnost je zajištěna pomocí tzv. crash systému: ve spodní liště pohyblivého křídla je instalována optozávora, která při zjištění překážky v dráze pohybu okamžitě vrata zastaví. Jsou-li rychlonavíjecí plastová vrata instalována v obvodovém plášti budovy, je vhodné zajistit vyšší izolační odolnost instalací sekčních nebo rolovacích vrat před ně. Tato vrata se zavírají jen v obdobích větších časových prodlev. Všechny druhy vrat je možné propojit s různými typy spínačů a vyhovět tak požadavkům na druh nebo autorizaci otevírání.

ROLOVACÍ MŘÍŽE
Lehké hliníkové rolovací mříže s různou povrchovou úpravou v různých vzorových variantách je možné využít v letových halách k ochraně prodejních stánků. V technickém zázemí jsou oblíbené pro rychlé uzavření úseků s cennými nebo nebezpečnými materiály.

SEKČNÍ A ROLOVACÍ VRATA
Rozsáhlý a rozmanitý letištní vozový park vyžaduje prostory pro jeho garážování, údržbu a opravy. Na bratislavském letišti najdete sekční zateplená průmyslová vrata zn. VM ve variantách s prosvětlovací sekcí nebo plná. K těmto účelům mohou posloužit také různé jiné typy vrat, např. rolovací, skládací, s různým stupněm požární odolnosti (více na ­
https://www.spedos.cz/prumyslova-vrata/produkty).

z archivu společnosti Spedos