O nabídce jejích služeb jsme si povídali s Ing. Martinem Malcem, technicko-obchodním manažerem společnosti.

Co nabízí velká geodetická společnost jako GB-geodezie stavebním firmám podnikajícím v oblasti rozvodů inženýrských sítí?

Stručně řečeno, nabízíme kompletní služby geodeta od A po Z. Od geodetického zaměření pro projektanta (vč. případného vyhledání stávajících sítí, nebo barevné ortofotomapy pro širší vztahy a prezentace) přes činnosti na stavbě (vč. funkce tzv. "odpovědného geodeta", ÚOZI) po práce katastru nemovitostí (oddělovací geometrické plány, věcná břemena atd.). Snažíme se, abychom na dané investiční akci byli tzv "u všeho", protože to je cesta, jak zajistit kvalitu (souvislosti) a optimalizovat náklady i požadavky na termín všech zúčastněných.

Daří se vám tyto záměry?

Daří se nám to s těmi partnery, kteří přemýšlejí dlohodobě a koncepčně, nikoli ve snaze "právě teď ušetřit". Jsem upřímně rád, že těch zákazníků, kteří ví, že je jednodušší mít vše za rozumné peníze zajištěno, než per partes řešit dílčí geodetické služby (byť na některých možná aktuálně ušetří), přibývá. A přibývá i těch, kterým záleží na kvalitě a termínu a těm se snažíme vyjít maximálně vstříc.

Na jaké technologické platformě pracujete?

Vycházíme maximálně vstříc klientovi. Projektanti zpravidla pracují na platformě AutoCadu, správci inženýrských sítí často na platformě Bentley (MicroStation), data pro katastr samozřejmě musíme odevzdat ve výměnném formátu katastru. Navíc investorem bývá často město, které požaduje implementaci datových výstupů do svého GISu. Samozřejmostí je zpracování výstupů ve 3D. Nic není problém.

Které rozsáhlé projekty máte v poslední době za sebou?

Nerad bych něco, nebo někoho opominul, vážíme si všech korektních partnerů, ať přijdou s požadavkem na plynovou přípojku, nebo zaměření kilometrů podzemních sítí ve 3D. Velkými projekty byly činnosti, které vyplývaly ze zpracování územně-analytických podkladů pro ORP, velmi zajímavé jsou činnosti pro ČEZ, aktuálně řešíme takto komplexně vč. inženýrských sítí např. areál RWE v Brně.

Odkud a kde poskytujete vaše služby?

Společnost má sídlo v Brně, ale služby poskytujeme z 10 poboček od Jihlavy po Valašské Klobouky. Pro korektní zákazníky a zajímavé akce ale nemáme žádné geografické omezení... Z pohledu organizace by mohlo být pro naše partnery zajímavé, že GB-geodezie je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2001 a od loňského roku má certifikován i environmentální management dle ČSN EN ISO 14001:2005. Naší snahou je být vždy blízko potřebám našich zákazníků a naplňovat firemní krédo GB-geodezie - Váš spolehlivý partner.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač