Důvod spočívá především ve stále se zostřujícím boji o cenu mezi výrobci okenních profilů, kteří se ve výrobním procesu uchylují k úsporným krokům. Mezi takové kroky patří i snížení tloušťky profilů. Jaké důsledky může takové snížení mít pro zákazníka a dlouhodobou kvalitu a funkčnost jeho oken?

Původní tloušťka stěn u prvních plastových okenních systémů (3,5 – 4 mm) z 50. let minulého století se později díky technologickému pokroku snížila na 3 mm. Na konci 80. let se po velké diskusi v Německu sjednotila odborná veřejnost v rámci standardu kvality RAL a shodla se na minimální tloušťce pohledových stěn hlavních profilů 3 mm s tolerancí ±0,2 mm. Tento standard se stal určujícím také pro tuzemský trh, kde se tradičně pracuje převážně s materiály a technologiemi z německy mluvících zemí, a kde jsou rovněž požadavky na vlastnosti a provedení oken velmi podobné.

Jakou tloušťku profilů vyžaduje evropská norma?

Evropská norma EN 12608 z roku 2003 zavedla klasifikaci tloušťky stěn hlavních profilů do tříd A, B a C, přičemž třída A s tloušťkou stěn pro pohledové plochy 2,8 mm se prakticky shoduje s německým požadavkem RAL. Třída B pak přísluší hodnotě 2,5 mm a třída C je bez požadavku, zahrnuje tedy profily s tloušťkou stěn menší než 2,5 mm.


Rozdíly mezi třídami plastových okenních profilů

Zatímco profil A má tloušťku stěn pro pohledové plochy 2,8 mm, profil B má 2,5 mm. Rozdíl 0,3 mm se zákazníkovi může jevit jako nicotný. Pravdou ovšem je, že i tento na první pohled nepatrný rozdíl má velký vliv na 4 vlastnosti profilů, které jsou důležité pro funkčnost oken jako celku:
- Pevnost svářených rohů
- Průhyb profilů
- Pevnost šroubových spojů
- Odolnost proti působení teploty

Vliv tloušťky stěn na vlastnosti profilů a oken

Pevnost svářených rohů

Pevnost rohového spoje u svařených rámů a křídel je jednou z velmi důležitých vlastností pro stabilitu a životnost plastových oken. Svařování tenkostěnných profilů vyžaduje zvýšené nároky na technický stav, seřízení strojů ve výrobě a kvalifikovanou obsluhu. Řada měření ukázala pokles pevnosti rohů u profilů tř. B o 15 až 25 % v porovnání s profily třídy A.

Průhyb profilů

V kolmém směru (zatížení větrem) klesá ohybová tuhost profilů tř. B o zhruba 10 %. Při zatížení ve svislém směru (vlastní hmotnost, hmotnost zasklení) byly naměřeny rozdíly až 25 %. To může v důsledku nadměrných deformací (průhyb, kroucení) způsobit problémy s netěsností nebo s ovládáním oken.


Pevnost šroubových spojů

U šroubových spojů, kdy jsou šrouby upevněny pouze v PVC profilu (díly kování, rámová ložiska), klesá síla pro vytržení spoje u profilů tř. B o cca 15 až 20 %. Přitom pevnost šroubových spojů je velmi důležitým faktorem pro bezpečnost a spolehlivost oken.

Odolnost proti působení teploty

Působením slunečního záření a rozdílných teplot se okenní profil prohřívá do hloubky. Při běžném tepelném zatížení dochází k částečnému zahřátí vnějších stěn. Čím menší je tloušťka těchto stěn, tím vyšší je teplota uvnitř průřezu profilu a v důsledku toho i náchylnost profilu ke změně mechanických vlastností, která může vést k deformacím a poruchám funkčnosti okna.

Tato a další fakta dávají jednoznačný obrázek o tom, proč například největší výrobce plastových profilů na světě a jeden z největších inovátorů v oboru – německá společnost VEKA – vyrábí a v budoucnu bude vyrábět pouze profily třídy A.
„Před nákupem by se měl každý zákazník zamyslet, zda kupuje výrobek na několik let, nebo na několik desetiletí. Zákazník by měl po prodejci požadovat výrobek, který bude mít vysokou životnost a funkčnost a splňovat celou řadu parametrů. Mezi tyto vlastnosti především řadím schopnost izolovat teplo, hluk i schopnost odolat větru, dešti nebo násilnému vniknutí. Za své peníze by měl zákazník požadovat kvalitní výrobek, který bude spolehlivě a bez dalších nákladů dlouhodobě sloužit,“ radí Milan Klepsa, hlavní zástupce společnosti VEKA pro ČR a SR.

Profily VEKA na Sněžce

Ideálním příkladem, kdy se vysoce odolné a kvalitní plastové okenní profily osvědčily, je realizace v Krkonošském národním parku z let 2011–2014. V tomto období spojily síly dvě organizace: BAK stavební společnost, a. s. a italský odborník na lanovkářskou technologii společnost Leitner AG. Jako sdružení s názvem Lanovka Sněžka zrealizovali velice náročnou rekonstrukci lanové dráhy na nejvyšší horu České republiky.
Nelehkého úkolu zajistit dodávku a montáž plastových otvorových výplní na horní stanici se chopila společnost s dlouholetými zkušenostmi BOHEMIA PLAST GROUP. Ta se potýkala nejen s problémy spojenými s těžko přístupným terénem v chráněné krajinné oblasti Krkonošského národního parku. Podle odborníků panují na Sněžce mnohem drsnější klimatické podmínky než třeba v Alpách či Tatrách ve stejné nadmořské výšce, a proto bylo zapotřebí vybrat materiály, které budou vysoké zátěži schopny odolávat dlouhá léta. Právě proto nakonec padla volby na sedmikomorové profily třídy A. Konkrétně Softline 82 značky VEKA, které spolehlivě na nejvyšší hoře ČR dodnes slouží.

Obchodní zástupce
Milan Klepsa
Lanžhotská 482/1
155 21 Praha 5
tel.: +420 605 110 091
e-mail: MKlepsa@veka.com
www.veka.cz
www.veka-okna.cz