Rok 2019 je pro společnost ­KrampeHarex CZ rokem velkých změn. Na narůstající požadavky našich zákazníků jsme se rozhodli reagovat nejen v oblasti personální, ale i zásadním rozšířením výroby v našem závodě v Ostrovačicích u Brna.

Vysoké nároky našich zákazníků v oblasti obchodu i technického poradenství si vyžadují stále náročnější a inovativní řešení průmyslových podlah z vláknobetonu. Na tyto potřeby chceme rea­govat rozšířeným týmem odborníků, kteří se opírají o dlouholeté a fundované znalosti problematiky vláknobetonu, ale současně jsou schopni nabízet i zcela inovační řešení. Tato řešení pak odráží zásadní změny, ke kterým došlo v oblasti průmyslových podlah za poslední roky.


Mnohem intenzivnější komunikace s kolegy – technickými poradci – v mateřské společnosti KrampeHarex GmbH & Co.KG v Německu, velmi úzká spolupráce s mezinárodně fungující projekční a inženýrskou kanceláří Ing.-Büro Schulz Concrete Engineering GmbH, společně s intenzivní výměnou zkušeností na korporátní úrovni jsou tak pro naše zákazníky zárukou, že námi doporučené řešení průmyslových podlah z vláknobetonu splní veškeré požadavky a standardy na návrh a výpočet platné nejen v ČR a na Slovensku, ale i na mezinárodní úrovni.

Vlákna KrampeHarex vyráběná v našem výrobním závodě v Ostrovačicích a každoročně certifikovaná německým kontrolním orgánem TÜV, splňují trvale požadavky na nejvyšší kvalitu vyžadovanou nejen v ČR a na Slovensku, ale i v nejrůznějších zemích Evropy, na Blízkém a Středním východě, a nově i na africkém kontinentu. I z tohoto důvodu rozhodl majitel firmy Dipl. Ing. ­Ulrich Krampe o zásadním rozšíření výrobních kapacit v ČR. Takto navýšená kapacita nám umožní nejenom uspokojovat rostoucí požadavky našich zákazníků po nejrůznějších typech vláken, ale současně umožní lépe vykrývat dodavatelské špičky naší mateřské společnosti v období náročných mezinárodních projektů, které KrampeHarex GmbH & Co.KG realizuje po celém světě.
Náročné stavební práce, které si rozšíření výroby v Ostrovačicích vyžádalo, budou dokončeny v červnu 2019. Podle plánu opustí první vlákna vyrobená na nových linkách náš závod v Ostrovačicích už v červenci 2019.

Ing. Zuzana Mehlhornová
jednatelka KrampeHarex CZ s. r. o.