V průběhu padesátileté historie firmy se jejímu zakladateli, jeho následníkům a spolupracovníkům, podařilo dostat společnost na pomyslný trůn v oblasti výroby, prodeje a pronájmu systémů bednění a lešení.

V současné době firma zaměstnává přes 8 000 lidí, provozuje přes 60 dceřiných společností a bezpočet dalších poboček a obchodních kanceláří v různých koutech světa. V České republice zahájila činnost v roce 1992. V letošním roce se opět po 3 letech zúčastnila největšího veletrhu stavební techniky na světě – Bauma 2019, na kterém pravidelně vystavuje již od roku 1971 a je pro ni nejvýznamnější akcí svého druhu vůbec.
A není se vůbec čemu divit! Letošní Bauma byla naprosto bombastická a lámala všechny dosavadní rekordy. Turnikety za 7 dní prošlo více než 620 000 návštěvníků. Řada z nich zavítala také do výstavního pavilonu firmy PERI. Ten byl situován na volné ploše mnichovského výstaviště a jeho stavba byla zahájena zhruba tři čtvrtě roku před zahájením veletrhu! „Naši expozici na letošním veletrhu Bauma 2019 jsme pojali jako arénu, v jejímž středu mohou návštěvníci sledovat živé ukázky montáže různých typů stěnových či stropních bednění a našich dalších konstrukcí,“ říká Ing. Petr Finkous, vedoucí sekce bednění Čechy z firmy ­PERI, spol. s r. o.
Pavilon o rozloze okolo 4 000 m2 dal příchozí odborné veřejnosti nahlédnout pod pokličku všech systémů bednění i lešení, které PERI vyrábí a dodává. Ty byly situovány přehledně po stranách pavilonu. K vidění zde byly např. systémy lešení se zaměřením na průmysl PERI UP Flex a nový typ fasády PERI UP Easy, dále poslední generace novinek a úprav stěnových bednicích systémů ­MAXIMO a DUO, ale také stávající typy moderních stropních bednicích systémů SKYMAX a SKYDECK. Zajímavé novinky byly prezentovány mj. v sekci inženýrských staveb, tunelů a mostů.

Lešení PERI UP Flex.


Panelové stropní bednění SKYMAX

Se zvyšujícími se požadavky na bezpečnost na stavbách byla v živé ukázce demonstrována montáž systému stropního bednění SKYMAX, kterou prováděli 2 pracovníci. Jeden z nich pomocí zvedací tyče bednění přizvedl a druhý je pak podepřel do finální pozice stojkou se speciálně upravenou hlavou podpírající hliníkový rám stropního bednění. Montáž je velmi rychlá a snadná, je možné ji realizovat zespod, tedy z již hotového stropu a je tedy velmi bezpečná. Tento systém je vhodný především pro velké stavby.

Univerzální a velmi lehké bednění DUO

Další ukázkou, která v aréně probíhala, byla montáž lehkého univerzálního systému bednění DUO, který je použitelný pro stropní i stěnové konstrukce. V ukázce probíhajícího podbednění stropu byly demonstrovány výhody systému, především velmi snadná manipulace jedním pracovníkem, který sám postupně sestavil celou požadovanou plochu. Tento systém byl poprvé veřejnosti představen na předchozím veletrhu Bauma v roce 2016 a okamžitě poté úspěšně zaveden na trh. Letos byl systém DUO prezentován s doplněnými, novými prvky, které umožňují jeho širší nasazení jako například podbednění průvlaku pomocí speciální hlavy, širší škálu nasazení v kombinaci s kloubovými rohy jiných stěnových systémů nebo sady pro provádění oprav povrchů polymerových desek.
Kompletní systém univerzálního bednění DUO je tvořen na bázi polymerů, a tudíž jeho hlavní předností je velmi nízká hmotnost. Toto bednění je vhodné pro stěny, stropy i sloupy a je nejvíce využitelné u menších staveb, kde není nutné použít jeřáb. Díky technickým polymerům je bednění odolné vůči rezavění, smršťování či vydutí. Nejtěžší díl systému váží pouhých 25 kg při rozměrech panelu 135 x 90 cm, takže se s ním velmi snadno manipuluje. Zajímavostí je, že při montáži systému není zapotřebí kladiva, takže je systém DUO vhodný také při rekonstrukcích historických objektů bez vytváření nadměrného hluku.

Velmi lehké univerzální bednění DUO.


Lešení PERI UP Flex a PERI UP Easy


Ukázka univerzálnosti nasazení lešení PERI UP Flex byla k vidění na příkladu průmyslové stavby, kdy pomocí systémových prvků lze vyřešit i poměrně složité tvary průmyslových konstrukcí. Zároveň byla demonstrována univerzálnost a vzájemná kompatibilita s fasádním systémem PERI UP ­Easy. U obou těchto systémů lešení je kladen důraz na nízkou hmotnost, a proto jsou tyto prvky vyráběny z tenčích profilů oceli vyšší třídy.

Aplikace pro převod 2D výkresu do 3D.


Sekce nových technologií


Firma PERI, jakožto lídr v oboru, se snaží věnovat celé řadě nových technologií. Příkladem v rámci výstavní expozice byla 3D tiskárna betonové konstrukce. Dále byly prezentovány např. senzory pro měření vyzrálosti betonu, tlaku betonu nebo vodního součinitele. Neméně zajímavá byla ukázka virtuální reality, v rámci které se převádí vytvořené modely lešení a bednění pomocí speciálních prvků do 3D reality tak, aby si člověk mohl danou konstrukci lépe prohlédnout. Představeny byly i další plány, jak zvyšovat efektivitu práce a užitnou hodnotu. Za zmínku stojí také projekt na kontrolu již realizovaných konstrukcí, kdy na základě 3D modelu robot porovnává naměřené hodnoty, zjišťuje odchylky od provedené skutečnosti a včas upozorní na případné vady a rizika. Pomocí BIM byl na panelu zachycen kompletní životní cyklus stavby od projektu, přes realizaci, údržbu až po její zbourání. Mimořádně zdařilá byla také aplikace pro převod 2D výkresu do 3D.
Více informací s doprovodnou ukázkou jednotlivých systémů a technologií můžete zhlédnout ve videoreportáži, kterou komentuje přímo na stánku společnosti PERI Ing. Petr Finkous.

Ing. Jiří Zahradnický

PERI, spol. s r. o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311
e-mail: info@peri.cz
www.peri.cz