I Vy, aniž byste věděli cokoliv bližšího o této firmě, budete pravděpodobně znát názvy materiálů, které ve své dlouhé historii vyvinula firma DuPont. Mezi její nejznámější objevy patří například všeobecně známé materiály jako Nylon®, Teflon®, Kevlar® nebo Tyvek®.

Jakou funkci plní difuzní fólie ve skladbě střechy a jaké negativní následky můžeme očekávat v případě, že vybereme nekvalitní podstřešní fólii?

Podstřešní difuzní fólie je velmi důležitou součástí skladby střechy. Zajišťuje funkci sekundárního odvádění vody, jedná se tedy o doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV). Musím říci, že v praxi bývá tato nejlehčí a nejlevnější součást střešního systému velmi často a neprávem podceňována. Právě tato část střešního souvrství totiž rozhoduje o dlouhodobé životnosti střechy a pohodě obyvatel domu. Primární funkcí podstřešní fólie je vodotěsnost a její kvalita z dlouhodobého hlediska představuje nejvyšší riziko pro majetek, spotřebu energií, pojištění atp.
Důsledky nekvalitně vybrané podstřešní fólie mohou mít za následek sníženou funkci tepelné izolace, resp. její neúčinnost. Ta se pak projeví ve zvýšených nákladech na topení. Dále se ve střeše mohou objevit plísně a hniloba, které pak přímo ohrožují zdraví obyvatel domu. V neposlední řadě hrozí zatečení vody do obytných prostor. To pak může vést k poškození zdí a vnitřního vybavení domu.

Dole: 3vrstvá mikroporézní fólie 135 g/m2, vpravo nahoře: Tyvek®


Jak si stojí vaše podstřešní difuzní fólie Tyvek® v porovnání z ostatními fóliemi na trhu? Můžete nějakým způsobem dokladovat kvalitu, kterou garantujete?


Ano, samozřejmě. Rád uvedu konkrétní příklad. Před cca dvěma lety byly provedeny testy „v terénu“, kdy nezávislý odborník odkryl 30 střech, aby mohl provést důkladné testy vodotěsnosti na podstřešních difuzních fóliích. Před nedávnem bylo prozkoumáno dalších 6 střech, tedy celkem studie obsahuje testy 36 střech, které prošly procesem stárnutí ve skutečných podmínkách každodenního používání.
V rámci testování bylo zkoumáno 17 střech s materiálem ­Tyvek® instalovaným před více než 20 lety a 19 střech s vícevrstvými nebo zátěrovými podstřešními difuzními fóliemi instalovanými před 5 až 10 lety. Firma DuPont nebyla do procesu přímo zapojena a nijak tudíž neovlivnila výběr střech nebo vzorků, které měly být testovány, ani nefiltrovala nebo neupravovala výsledky! Nezávislý odborník odebral vzorky ze střech a nechal je testovat v notifikované laboratoři.
Výsledky toho testu mně osobně dost šokovaly! Tyvek® po více než 20 letech ve střeše je funkční v 94 %. Zatímco levných podstřešních fólií je po méně než 10 letech funkčních pouze 21 %! A pokud se podíváme pouze na vícevrstvé fólie, které jsou na trhu nejprodávanější, tak funkční není žádná.
I když nezohledníme rozdílné stáří (pozn.: vzorky Tyvek® byly podstatně starší než jiné používané produkty), jsou podstřešní difuzní fólie Tyvek® na základě tohoto testu nejspolehlivější co do zásadních vodotěsných vlastností, zatímco u alternativních podstřešních difuzních fólií je oprávněný důvod ke znepokojení. Video a více informací o celé studii naleznete na následující stránce www.tyvek.cz/teststrech.

Máte k dispozici i další příklady z praxe?

Výsledky testu potvrzuje i následující příklad. Náhoda dala vzniknout přímo unikátnímu reálnému testu, kdy byla v jedné střeše použita vícevrstvá fólie 135 g/m2 a zároveň také Tyvek® Solid. Primární volbou zde byla vícevrstvá fólie. Kvůli chybějícímu materiálu však byla narychlo použita i jedna role Tyvek® Solid. V tomto případě se jedná o střechu instalovanou v roce 2002. Na tomto konkrétním příkladu je vidět srovnání fólií v jedné střeše. Ať už byly podmínky jakékoliv, pro obě fólie ležící vedle sebe v jedné střeše byly tyto stejné. Fotka prokázala jasný rozdíl v kvalitě fólií. Myslím, že není potřeba dalšího komentáře. Pro více informací o této střeše se můžete opět podívat na stránku www.tyvek.cz/teststrech.

Díky tomu všemu si můžeme stát za kvalitou materiálu Tyvek® a místo standardní dvouleté záruky dáváme jako jediní záruku 10 let.

 

Mohl byste vysvětlit, v jakém ohledu jsou difuzní fólie DuPont™ Tyvek® jedinečné?

Za prvé – degradace fólií je způsobena UV zářením a působením tepla. Většina vícevrstvých fólií je vyrobena z polypropylenu (PP), který je přirozeně citlivější vůči UV záření než polyetylen (PE). Funkční vrstva Tyvek® je vyrobena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a teploty až do 100 °C.
Za druhé – podstatná je tloušťka funkční vrstvy a ne tloušťka fólie.
Běžné vícevrstvé 100–200 g/m2 fólie mají tloušťku funkční vrstvy 11–45 mikronů. Tyvek® Solid (80 g/m2),
či Tyvek® Supro (148 g/m2) má tloušťku funkční vrstvy 220 mikronů, čili 6–20x větší než běžné vícevrstvé fólie. Pro zajímavost, lidský vlas má 50-100 mikronů. Opravdu si myslíte, že vaši střechu ochrání fólie tenčí než lidský vlas?

Ve vašem sortimentu máte k dispozici technologicky velmi zajímavou fólii s názvem ­Tyvek® AirGuard® Smart, která slouží jako parozábrana a vzduchová bariéra s variabilním sd. Mohl byste ji blíže charakterizovat?

Tyvek® AirGuard® Smart je výjimečná fólie, která se přizpůsobuje změnám teploty a vlhkosti, chrání budovu před vlivy počasí a zároveň slouží ke snížení tepelných ztrát. Tato fólie izoluje vnitřní vrstvy obvodového pláště a působí jako vysoce účinná parozábrana a vzduchová bariéra (s hodnotami vzduchotěsnosti bezpečně splňujícími kritéria pasivních domů) schopná při vyšší vlhkosti odvětrat dovnitř budovy uvězněnou nebo náhodnou vlhkost.
Umožňuje rychlejší odvětrání zabudované vlhkosti pocházející z nových stavebních materiálů (např. vlhkých krokví). Plní standardní funkci parozábrany – zabraňuje infiltraci vlhkosti z obytných prostor do stavební konstrukce, čímž minimalizuje riziko výskytu plísní a hniloby, které by jinak mohly napáchat rozsáhlé škody.
Díky proměnlivému odporu pro vodní páru, jehož hodnota sd se pohybuje od 0,2 m (1 MNs/g) ve vlhkém prostředí do 35 m (175 MNs/g) v suchém prostředí, zajišťuje ­Tyvek® AirGuard® Smart rychlejší vysychání při stavbě i úsporu energie a vyšší komfort bydlení.
Když pomineme časem prověřenou kvalitu a životnost mate­riálu ­Tyvek®, hlavní výhodou naší „Smartky“ oproti podobným produktům na trhu je, že má nejširší rozsah proměnlivosti sd a tím pádem nejlepší funkčnost v reálných podmínkách.
Další výhodou je také to, že ho lze použít, pokud šikmá či hlavně plochá střecha má difuzně uzavřenou skladbu.

www.tyvek.cz/teststrech