Jedná se o dvousložkovou izolační pěnu, která se aplikuje nástřikem.

Chytrá izolace® má díky svým vlastnostem všestranné použití a lze ji použít v podstatě na jakýkoliv podkladový materiál. Díky nízké objemové hmotnosti (6,57 kg/m3) není problém zateplovat starší krovy při rekonstrukcích. Tepelná vodivost λ10 = 0,0365 W/m.K a dokonalá expanze pěny do všech problematicky přístupných míst zaručuje výborné izolační vlastnosti a snížení nákladů na vytápění až o 70 %.

Tento systém se úspěšně používá do nízko­energetických a pasivních staveb, kde je mimo jiné podmínkou dobrá vzduchová neprůvzdušnost. Naměřené hodnoty při provádění Blower Door testu byly vyhodnoceny jako dostačující i pro stavby v pasivním standardu. Nízký difúzní odpor μ = 3,3 zaručuje dýchání zateplené konstrukce i prvků v přímém kontaktu s pěnou a umožňuje použití Chytré izolace®  v difúzně otevřených konstrukcích. Veškeré fyzikální vlastnosti, jako je objem, hustota, tepelná vodivost, difúzní otevřenost i neprůvzdušnost, si izolace ponechává i po celou dobu životnosti stavby.

I při použití špičkových materiálů zůstává nejdůležitějším faktorem při izolování jakéhokoliv objektu zkušenost a technická zdatnost aplikátorů. Tým Chytré izolace® má za sebou již tisíce úspěšných realizací různých typů objektů v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Poskytujeme podporu a školení architektům, projektantům a stavebním firmám, které mají zájem zařazovat Chytrou izolaci® ve svých projektech.

Tým Chytré izolace® stále rozšiřujeme, a proto nabízíme spolupráci firmám, které by měly zájem o exkluzivní zastoupení v jednom z neobsazených regionů České republiky.

Veškeré podrobnější informace včetně tech­nické dokumentace a ukázek realizací naleznete na stránkách: www.chytraizolace.cz.