Díky více než 25 letům zkušeností s českým trhem patří v tuzemsku k vedoucím výrobcům vysoce kvalitních asfaltových pojiv. V této oblasti společnost nabízí široký sortiment produktů, obsahující trvale udržitelné a trvanlivé asfalty, které umožňují mimo jiné snížení pracovních a výrobních teplot. Výrobní kapacity a sklad asfaltových produktů jsou soustředěny v průmyslovém areálu v Kouřimi nedaleko od Prahy.

Své aktivity na území české republiky společnost Total dále úspěšně rozvíjí. Nejlépe o tom svědčí fakt, že dne 25. 9. 2018 byla právě v prostorách výrobního areálu v Kouřimi do provozu slavnostně uvedena nová výrobní jednotka PmB. Akce se zúčastnili zástupci francouzského vedení společnosti Total a řada významných zákazníků společnosti. Po krátkých projevech zástupců vedení společnosti Total z Francie i ČR pak následovala prohlídka nové výrobní jednotky PmB.
Nám se v průběhu akce podařilo zastihnout vedoucího divize Total Bitumen v ČR, pana Ing. Josefa Grose, kterého jsme požádali o krátký rozhovor. Ten na naši úvodní otázku, jaké důvody vedly společnost Total k rozhodnutí vybudovat novou PmB jednotku právě v Kouřimi, říká:
„Jedním z hlavních důvodů byla ideální lokalita v této části Evropy, která nám nabízí mnoho dobrých možností pro rozvoj prodeje nejen na našem trhu, ale také v okolních zemích. Na ty se chceme i v souvislosti s uvažovanou výrobní kapacitou PmB jednotky více soustředit. Dalším důvodem bylo aktuální nastavení technologie našeho skladu, která nám poskytuje obrovskou flexibilitu, co se týče výroby různých druhů produktů. Díky ní jsme schopni plnit odlišné produkty cisternu po cisterně.“

Ing. Josef Gros

Jaký vliv bude mít tato investice na kvalitu a možnosti vašich produktů?

Jsme samozřejmě přesvědčeni, že nová technologie nám umožní dodávat vysoce kvalitní produkty na celém trhu přesně dle požadavků našich zákazníků s již zmíněnou velkou flexibilitou. Jednotku provozujeme již od 5. 6. tohoto roku a mohli jsme si tak ověřit, že produkty v ní vyrobené jsou velmi stabilní s vynikajícími kvalitativními ukazateli. I to je jeden z důvodů, proč věříme tomu, že tato kvalitní výroba bude dále úspěšně pokračovat a my budeme schopni vyrábět víc a víc a tyto produkty se nám bude dařit umísťovat na trh.

Jak se daří vašim produktům na českém trhu v meziročním srovnání?

V oblasti modifikovaných asfaltů u nás došlo skutečně k velkému meziročnímu nárůstu prodejů. Poslední čísla ukazují, že ve srovnání s předchozím rokem 2017 by mohlo jít až o 40% nárůst prodejů modifikovaných asfaltů. My samozřejmě věříme, že tento růst naší produkce, který jsme nyní nastartovali, bude pokračovat i v dalších letech.

Výstavbu nové PmB jednotky měl přímo v Kouřimi na starosti manažer projektu Ing. Jan Beneš, HSEQ-SD manažer. Toho jsme se zeptali, kdy byla výstavba nové PmB jednotky zahájena. Ten na náš dotaz odpovídá bez dlouhého váhání:
„Stavba byla povolena v říjnu 2017 a současně byly zahájeny také první stavební práce. Kompletně byla stavební část dokončena v březnu 2018. Následovaly 3 měsíce prací spojených s natažením kabelů, zajištěním komunikace se stávající výrobou, programováním výroby a jejím testováním.“

Ing. Jan Beneš

Na co byl při její výstavbě kladen největší důraz?

Vzhledem k lokalitě umístění výroby, ale také k závazkům a prioritám společnosti TOTAL, byl hlavní důraz kladen zejména na ekologičnost a bezpečnost provozu. Ve spolupráci se státními orgány jsme si stanovili velmi přísné emisní limity nad rámec české legislativy a dále jsme v rámci tohoto projektu doplnili také stávající výrobu o filtrační zařízení. Projekt jsme pojali velmi ambiciózně. Na minimálním prostoru jsme postavili výrobu s největší kapacitou v České republice. Takový úkon je možný pouze pomocí plně automatické výroby osazené nejnovější technologií předních světových výrobců průmyslové automatizace a měřicích zařízení.


Jak hodnotíte první provozní dny nové linky? Plní investice vaše očekávání?


Jako u každého projektu se i zde během zkušebního provozu objevily některé body, které bylo potřeba zlepšit. Nyní již výroba plní očekávání nejen z pohledu rychlosti výroby, ale především v oblasti kvality. Dále vykazuje vynikající stabilitu díky použití nové technologie dávkování polymeru a nejlepšího střižného mlýnu na trhu,“ uzavírá náš rozhovor Ing. Beneš.

Asfaltové výrobky divize Total Bitumen jsou určeny pro aplikace v silničních a vodohospodářských stavbách, při izolacích ve stavebním sektoru a pro mnohé další průmyslové použití. Vysoký kvalitativní standard výrobků splňuje všechny požadované evropské a mezinárodní normy a těší se široké důvěře investorů u nás doma i v zahraničí.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.
Pobřežní 620/3
186 00  Praha 8 – Karlín
tel.: +420 224 890 511
e-mail: total@total.cz
www.total.cz